นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4481
ความเห็น: 23

บทบาทเลขานุการที่ประชุม (2)

ประสบการณ์เบื้องต้นได้จากการฝึกจดบันทึกในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

ตอน 1   ประสบการณ์เริ่มแรกที่คณะพยาบาลศาสตร์ 

ตอน 2   ประสบการณ์เบื้องต้นได้จากการฝึกจดบันทึกในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุม        

         

           ตั้งแต่ปี 2537  ได้ย้ายจากคณะพยาบาลศาสตร์ มาปฏิบัติงานที่ งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ    โดยกรอบภาระงานหลักจะปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน  ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกการประชุม  นึกในใจ โชคดีแล้ว  ไม่ต้องจดบันทึกรายงานการประชุม  เพราะทุกคนคงจะทราบเป็นอย่างดีว่า การจดบันทึกการประชุม เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายที่สุด  หรือท่านจะปฏิเสธ  ว่า ไม่ใช่      สำหรับแนวคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  แต่เมื่อทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา  ขอบอกน่ะค่ะว่า  เป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง   เพราะการจดบันทึกการประชุมบ่อย ๆ  จะช่วยฝึกให้ตนเองมีทักษะในการจด และฝึกจับประเด็นการประชุม 

            ดังนั้นจึงขอนำประสบการณ์ตนเองมาเล่าสู่กันฟัง  ซึ่งเรื่องที่จะบอกเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมา เพื่อจะได้แบ่งปันให้กับท่านที่เป็นน้องใหม่ หรือเพิ่งบรรจุเข้ามาทำงานในหน่วยงาน  หากจะทดลองนำเทคนิคที่จะกล่าวต่อไปนี้  นำไปฝึกปฏิบัติ ก่อนลงสนามจริง คือในบทบาทเลขานุการที่ประชุม  สำหรับในส่วนตนเองไม่ได้มีความชำนาญมากพอ  แต่วิธีนี้น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง นั่นคือ
           
                
1.   จดบันทึกในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง    จดบันทึกทุกครั้งเมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟังบรรยายพิเศษต่าง ๆ   ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วม   โดยจดใส่สมุดบันทึก หรือกระดาษบันทึกในหน้าที่ว่าง ๆ ของเอกสารประกอบการประชุม    ขอให้จดเป็นนิสัย     ซึ่งวิธีนี้ หากท่านฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความเคยชิน จดผิด จดถูก ไม่มีใครมาอ่านบันทึกของเรา  จงอย่ากลัว  และอย่าอาย    สำหรับผลทางอ้อม จะช่วยป้องกันการเกิดง่วงนอน หรือเผลอนั่งหลับในห้องประชุมได้  เนื่องจากการประชุมบางครั้ง ท่านวิทยากร พูดเรียบ ๆ  หรือไม่เร้าใจ และบางเรื่องการประชุมประเภทวิชาการมากเกินไป  เมื่อเข้าร่วมฟังแล้ว บางครั้งอาจจะทำความเคารพต่อวิทยากร  ท่านเคยทำใช่ป่าว
?  วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาท่านได้                

           2.  ฝึกการเรียบเรียง และลำดับเหตุการณ์ประชุม   เมื่อจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือการเข้าร่วมบรรยายพิเศษแล้ว  หากท่านพอจะมีเวลา ขอให้นำมาสรุปเป็นบันทึกช่วยจำไว้  เก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว เหตุผลที่ทำเช่นนี้ คือ การฝึกเรียงคำพูด เรียงประโยค และเรียงลำดับเหตุการณ์    สำหรับวิธีนี้ จะดีอย่างยิ่งหากใช้ในกรณีการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะช่วยให้สามารถจดบันทึกที่ท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครอบคลุมทุกส่วน  (จดตก ๆ หล่น ๆ ไปบ้าง ก็ไม่เป็นไร  เพราะเราเป็นบุคคลคนเดียวที่เข้าใจ)  และหากวันเวลาผ่านไปนาน ๆ และต้องการนำมาทบทวน ก็จะช่วยให้ท่านจำได้ โดยไม่คืนวิทยากรผู้สอนไป             

             3.  อย่าปฏิเสธรับข้อเสนอจากประธาน  หากท่านได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมขอช่วยให้บันทึกผลจากที่ประชุม  ขอให้ท่านรับข้อเสนอ  จงอย่าปฏิเสธ   เพราะหากท่านปฏิเสธ จะทำให้ท่านหมดโอกาสที่ฝึกปฏิบัติจริง ๆ  เพราะรูปแบบการจดบันทึกการประชุม จะไม่เหมือนกับการจดบันทึกในการเข้าร่วมการบรรยาย หรือการเข้าอบรม             

               4.   จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น     อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการจดบันทึกการประชุม ประกอบด้วย ดินสอ ยางลบ และสมุดบันทึกการประชุม   สาเหตุที่ใช้ดินสอ  เนื่องจากบางครั้งวิทยากรจะแจกเอกสาร และมีการกล่าวถึงในหน้าใด หน้าหนึ่ง  ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีการจดบันทึกที่เป็นสาระสำคัญลงไปในหน้าเอกสารนั่น  หากเราใช้ปากกา เมื่อจดแล้ว จะลบไม่ออก  และหากเราใช้ดินสอ  เมื่อนำเอกสารเหล่านั้นมาถ่ายเอกสารเพื่องานใด งานหนึ่ง สามารถลบหน้าเอกสารที่เราเขียนได้   บางท่านมองว่า ยางลบ ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ  แต่สำหรับตนเองถือว่า สำคัญ  เพราะจะทำให้ลบข้อความในส่วนที่ไม่จำเป็นออกได้  หากท่านใช้ปากกา เมื่อมีการขีดยกเลิกข้อความ  จะทำให้รก รุงรัง ไม่น่าอ่าน  (ความรู้สึกส่วนตัวน่ะค่ะ)            

             ดังนั้น จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น  เป็นประสบการณ์ในส่วนตัว หากมีการจดบ่อย ๆ ไม่ว่า ในโอกาสใดก็ตาม ขอให้ท่านฝึกจดบันทึกให้เป็นนิสัย  จดไปทุกสิ่ง ทุกอย่างที่วิทยากรพูดในห้องประชุม  และสิ่งที่สำคัญให้จดทุกคำพูด   อย่าจดเฉพาะที่เป็นเรื่องสำคัญ  เพราะหากวันใดหยิบเรื่องนั้นมาอ่านแล้ว จะไม่เข้าใจ และเรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ได้   สำหรับบันทึกนี้ ได้เขียนบอกเล่าจากประสบการณ์ของตนในช่วงเริ่มแรก (สมัยที่ยังไม่มีเครื่องบันทึกเสียง)  ไม่ได้ลงลึกไปถึงแนวทางที่ปฏิบัติที่ชัดเจนในบทบาทเลขานุการที่ประชุม  เพราะการจดบันทึกในทุก ๆ สิ่งที่มีการพูดในห้องประชุม ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการฝึกจดบันทึกการประชุม  และต้องอาศัยประสบการณ์หลาย ๆ อย่างประกอบ ที่จะทำให้การจดบันทึกการประชุม สามารถเก็บประเด็นสำคัญได้หมด. 

ปล.  อย่าลืมคอยติดตามอ่านในตอนที่ 3  ประสบการณ์ในบทบาทเลขานุการที่ประชุม ว่า  ควรจะปฏิบัติตนเช่นไร    

 

สร้าง: 14 ตุลาคม 2551 09:03 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 22:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาเชียร์ค่ะ

 

o ค่ะ

ไม่เคยอัดเทปในที่ประชุมเลย เพราะโดยส่วนตัวรู้สึกว่า เป็นการเสียเวลาที่จะมานั่งฟังซ้ำสอง 
และจะทำให้เราไม่สนใจประเด็นในห้องประชุมเท่าที่ควร เพราะถือว่า ค่อยไปฟังเทปภายหลัง

ส่วนการจดรายงานการประชุม จะไม่จดทุกคำพูด แต่จะจดเฉพาะใจความสำคัญ ในทุกประเด็นหลักที่พูดถึง
พร้อมทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นใต้ ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเด็ด หรือใจความสำคัญที่จะต้องเขียนในรายงาน
ที่จะต้องเอาไปสรุปเป็นมติ ว่า ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรในเรื่องนั้นๆ

เมื่อประชุมเสร็จ วันรุ่งขึ้นเราก็สามารถสรุปรายงานการประชุมได้เลย
ท่านอธิการบดีเคยพูดว่า รายงานการประชุม อย่าเสียเวลากับการหาคำพูดสวยๆ เอาประเด็นให้ครบก็พอ

 •  ขอบคุณน้อง แมงปอ   yaya 
  mandala  ที่แวะมาอ่าน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ค่ะ
 • สำหรับการอับเทป เพียงเป็นตัวช่วยในการทำงานอย่างยิ่ง  แต่ในส่วนตัว จะไม่หวังพึ่งสิ่งนี้เหมือนกัน  เพราะจะเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ
 • การฝึกจดบันทึกของผู้พูดในห้องประชุม อบรม สัมมนา  หรือบรรยาย นั้น  จะแตกต่างกันกับการจดประเภทนั่งจดในขณะเป็นเลขานุการที่ประชุม  เพราะบางครั้งการจดบันทึกการประชุม มีบางโอกาสเหมือนกันที่มีการอภิปรายกัน เสนอประเด็นต่าง  ๆ ที่สำคัญ  และจะต้องมีรวบรวมข้อมูลไว้    หรือบางโอกาสประธานมิได้สรุปประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน  แต่จะเสนอว่า เห็นด้วยกับแนวความคิดของกรรมการที่เสนอมานั้น  ดังนั้น หากเรามีการจดเรื่องที่มีการอภิปราย และนำมาสรุปในภายหลัง ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลได้หมดค่ะ
 • สรุป การฝึกจดบันทึกในขณะที่นั่งฟังบรรยายหรือเข้าประชุม  จะช่วยให้เราฝึกหัดการจดบันทึกการประชุมอีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะ  และจะดียิ่ง หากจดในขณะที่มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้นำกลับมาทบทวนบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 

 • เริ่มทำงานที่คณะฯ ก็จดบันทึกการประชุมครั้งแรก ถามตัวเองในใจว่าจดอย่างไรดีนะ ก็ตัดสินใจจดทุกคำพูดไปเลย
 • บางครั้งก็สับสนเพราะเวลามีวาระแจ้งเพื่อทราบ ก็เป็นวาระเพื่อพิจารณาด้วย
 • การเรียบเรียงคำพูดมาเป็นรายงานการประชุม กว่าจะได้ยากมาก ไม่เหมือนกับปฏิบัติจริงง่ายกว่านะค่ะ
 • ตอนนี้ได้นำเทคนิคการจดบันทึกไปใช้บ้างแล้วหล่ะค่ะ

ขออนุญาตพี่ มอนลี่ แลกเปลี่ยนความเห็นของน้อง เปตอง

ในกรณีเป็นวาระเพื่อทราบ หากมีความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ จำเป็นอย่างยิ่งต้องสรุปไว้ในรายงานประชุม
โดยจะเขียนว่า ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตในประเด็นอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่นไป

ส่วนวาระเพื่อพิจารณา  หากมีความเห็นที่แตกต่างกัน ก็จะสรุปทุกความเห็นลงในรายงานการประชุม 
แต่ในย่อหน้าสุดท้ายจะต้องสรุปเป็นเป็นมติให้ได้

 • ขอเสริมเพิ่มเติมอีกหน่อย หากไม่แน่ใจในสิ่งที่ที่ประชุมอภิปราย อาจจะต้องไปสืบค้นข้อมูลหรือสอบถามเจ้าของวาระว่าเรื่องเป็นอย่างไร  หากจะเขียนอย่างนี้...  ถูกประเด็นหรือไม่
 • อย่าลืมว่า เราไม่ทราบ ไม่อาจเข้าใจลึกซึ้งไปหมดทุกเรื่อง ถ้าไม่แน่ใจคงจะต้องถามเจ้าของวาระก่อน
 • เขียนให้ชัดเจนไม่คลุมเครือในประเด็นที่เป็นมติ จะได้ไม่มีข้อขัดแย้งภายหลัง

 

                                 

.อิอิ.. ^_^ บางทีก็เคยทำความเคารพท่านประธานเหมียนกัลล์ค่ะ..น้องมอนลี่ โดยเฉพาะช่วงบ่าย อิอิ. :) แฟนคลับจะติดตามตอนสามต่อไปนะจ๊ะ..
Images
 • ขอบคุณ น้อง  mandala   ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม  ไม่เป็นไร  พี่มอนลี่ อนุญาตเต็ม 100 ค่ะ
 • บันทึกนี้  ใช้สำหรับน้องใหม่ ๆ ที่ไม่ชำนาญในการฝึกจดบันทึก   ขั้นแรก ก็ต้องฝึกจดในที่ประชุมต่าง ๆ ก่อน
 • แต่หากมีการเข้าทำงานในบทบาทของเลขานุการที่ประชุม ก็เป็นไปตามที่น้อง  mandala ที่ให้ข้อมูลมาค่ะ
 • ขอบคุณพี่  มิกกี้  ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  สำหรับในกรณีที่ จะใช้ในกรณีที่เราทำหน้าที่บทบาทในเลขานุการที่ประชุม  ซึ่งจะต้องใช้วิธีที่เสนอมาค่ะ เพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารในห้องประชุม เพราะหากไม่ทราบที่ชัดเจน  ก็ต้องตัวช่วยคือ การสอบถาม    แต่ก่อนการสอบถามต้องมีการค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้นก่อนค่ะ 
 • ขอบคุณพี่ บิวตี้  ที่แวะมาอ่านค่ะ
Ico48
กัสจัง [IP: 125.24.166.113]
09 มีนาคม 2552 11:08
#42091

เมื่อไหร่ค่ะ

พี่มอนลี่จะเสนอตอนที่3ค่ะ

 อยากอ่านแล้วค่ะ

 • พี่มอนลี่ ลืมไปเลย ว่า ยังไม่จบ  เนื่องจากมีเรื่องอื่น ๆ ที่อยากจะเผยแพร่ให้ทราบ  ขอบคุณที่เห็นว่าเป็นประโยชน์  คืนนี้จะไปทบทวน ว่า มีอะไรบ้าง ที่ พอจะมีประโยชน์มาแบ่งปันให้ค่ะ
Ico48
khunying [IP: 125.25.145.172]
08 กรกฎาคม 2552 19:52
#46118

เซิชเข้ามาอ่านเจอค่ะ เป็นสาระที่ดีในการแนะนำ เราเองจะเริ่มอาชีพเลขานุการ ทราบว่าต้องมีการบักทึกวาระการประชุมด้วย อยากบอกว่าหนักใจเป็นอย่างมากๆๆๆๆ เพราะยอมรับว่าพวกรายงานอะไรต่างสมัยเด็กๆนั้น เพื่อนทำหมดเลย ไอ้เราหน้าที่พิมพ์อย่างเดียว เฮ้ออ เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ เลยได้เข้ามาหาอ่านความรู้ในนี้ เราจับประเด็นไม่ค่อยถูก คงต้องจดมันทุกคำพูดแหงๆเลย เพราะย่อหรือจับใจความหลักยังไม่เป็นนัก แต่มีเรื่องสงสัยว่าถ้าเราจดทุกคำพูด แล้วที่ประชุมพูดไปเรื่อยๆนั้น เราจะจดทันได้อย่างไรคะ เพราะว่าเค้าคงไม่หยุดเพื่อให้เราจด เราสงสัยจริงๆ ตอนนี้ยังไม่เริ่มทำงาน แต่ในอนาคตอันใกล้จะได้ทำแล้ว พี่ๆเพื่อนๆที่เป้นเลขาช่วยแนะนำด้วยเถิดดดดด ขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยค่ะ

 

 

 • ได้ค่ะ  khunying  พี่มอนลี่ จะต่อยอดให้น่ะค่ะ รออีกไม่นาน จะนำมาบันทึกให้อ่านกันค่ะ
Ico48
ลูกตาล [IP: 202.44.7.56]
03 กุมภาพันธ์ 2553 10:14
#53736

เปงความรู้มากเลยค่ะ

 เพราะว่าตอนนี่ทำหน้าที่เลขาอยู่พอดี

 รอตอนนี่สามอยู่น่ะค่ะ

 ยังไงจะเข้ามาอ่านอีกค่า

 ขอบคุณมากน่ะค่ะ

 

ของคุณพี่มอลลี่มากๆๆ เลยค่ะ ได้ความรู้มากๆๆ เลย .......ขงเบ้ง..ดูดาว

Ico48
หมูหยอง [IP: 58.8.38.149]
17 กุมภาพันธ์ 2553 15:34
#54249

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ได้คำแนะนำมากทีเดียว เพราะปกติ เป็นคนไม่ชอบจด ฟังอย่างเดียว พอตอนนี้ต้องทำเองเลยจับประเด็นไม่ได้  จะเอาคำแนะนำของพี่ๆ ไปลองทำดู ค่ะ  ขอบคุณมากๆค่ะ

Ico48
looktal [IP: 202.44.7.80]
09 กรกฎาคม 2553 15:17
#58628

สวัสดีค่ะพี่มอนลี่น รู้สึกว่าตาลนั่งอ่านมาหลายรอบแล้วล่ะคะ คืออยากจะทราบนิดนึงค่ะว่า ตาลเคยได้ยินมาว่าการบันทึกประชุมจะมีเทคนิคการเขียนตัวย่อสำหรับเลขาด้วยรึป่าวค่ะ

ตอบ คุณ  looktal 

 • ไม่มั่นใจน่ะค่ะ  เพราะไม่เคยเข้าอบรมในส่วนของเลขานุการที่ประชุมโดยตรง    พี่มอนลี่อาศัยเทคนิคจากประสบการณ์เท่านั้นเองค่ะ  โดยฝึกบ่อย ๆ และสร้างรหัส หรือคำเอาเอง  แต่ที่สำคัญ หากใครพูดประเด็นอะไร ขอให้สรุปประเด็นที่กรรมการได้เสนอไว้  เนื่องจากบางครั้งท่านประธานไม่ได้สรุปในช่วงท้าย จะใช้ประเด็นที่กรรมการได้เสนอมา  หากมัวแต่นั่งรอจดตรงที่ประธานสรุป  บอกได้เลยว่า รอเก้อค่ะน้อง
 • ที่สำคัญ ต้องฝึกสรุปประเด็นของเรื่องที่กรรมการพูดให้ได้ 
 • เทปบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือไว้ตรวจสอบแค่นั่ยเอง หากประเด็นใดที่กรรมการเสนอขอแก้ไข  และฝ่ายเลขาฯ ไม่มั่นใจ ก็ค่อยไปตรวจสอบ  แต่ที่สำคัญหากถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียง จะเสียเวลามาก ๆ ค่ะ
 • ขอให้บันทึกเรื่องที่กรรมการแต่ละท่านได้เสนอไว้ และสรุปประเด็นไว้  ที่สำคัญอย่างทิ้งไว้นาน เพราะจะจำไม่ได้ค่ะ
 • โชคดีน่ะค่ะ
Ico48
looktal [IP: 202.44.7.80]
17 สิงหาคม 2553 08:23
#59583
ขอบคุณนะคะพี่มอลลี่ ทุกวันนี่พยายามฝึกจดอยู่เหมือนกัน แต่พอจะทำรายงานต้องมานั่งฟังอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจ

แนะนำน้อง  looktal

 • การฟัง และการสรุป และแต่ละช่วงของการประชุม แล้วนำมาประมวลเพื่อให้กระชับและได้ใจความ จะทำให้งานเร็วขึ้นค่ะ  การบันทึกเพียงแค่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทบทวนบางเรื่องที่ไม่เข้าใจ จะทำให้ง่ายขึ้น  อย่าฟังเทปใหม่ตั้งแต่เริ่มจนจบ จะทำให้เสียเวลาค่ะ
 • ฝึกจดในแต่ละท่านที่ได้เสนอในที่ประชุม แล้วนำมาสรุป จะทำให้เก็บประเด็นเรื่องที่ได้นำเสนอได้ครบถ้วนค่ะ

โชคดีค่ะ

 

Ico48
looktal [IP: 202.44.7.80]
18 สิงหาคม 2553 10:04
#59623
พี่มอนลี่ แต่บางทีตาลจดไม่ค่อยจะทันเลย บางทีในที่ประชุมเค้าถกกัน เลยไม่รู้จะสรุปยังไงเลยคะ บางทีนั่ง งง

ตอบน้อง looktal

 • หากเข้าประชุมกรณีที่มีการถกกันมาก  อันดับแรกคือ  ให้ใช้วิธีการจดที่แต่ละท่านได้นำเสนอกัน ว่ามีประเด็นอะไรบ้าง  จากนั้นให้นำมาสรุปในประเด็นที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ได้ใจความ  กรณีนี้ท่านประธานจะนำข้อเสนอทุกท่านมาเป็นข้อสรุป  ดังนั้นเวลานั่งประชุม ขอให้จดประเด็นของกรรมการที่เสนอ  โดยให้ใส่ชื่อว่า ท่านนั้นเสนอว่าอย่างไร ท่านนี้เสนอว่าอย่างไร  เรียงลำดับเหตุการณ์มาในสมุดจดของน้องค่ะ  จะทำให้น้องไม่ตกประเด็นสำคัญค่ะ

 

Ico48
looktal [IP: 202.44.7.80]
13 กันยายน 2553 09:16
#60211

สวัสดีค่ะพี่มอนลี่ ไม่ได้เข้ามาตั้งนาน งานยุ่งมากเลย ตาลอยากทราบเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประชุมค่ะ เราจะใช้วิธีเขียนยังไงในรายงานอ่ะค่ะ ปกติตาลทำรายงานไปก็จะส่งให้ ผจ.ส่วน ตรวจก่อน บางทีก็โดนแก้มา ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะใช้การเขียนผิด มีวิธีการเขียนรายงานการประชุมบ้างหรือเปล่าค่ะ?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ