นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3353
ความเห็น: 3

ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 1) [C]

ข้อมูลของหน่วยงาน

 

      นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อนึกถึง  “ข้อมูล   ทุกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจดีที่สุด  จะเห็นภาพการขุด ขุย  รื้อ ค้น หาข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำมาสรุปเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งเมื่ออดีตข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในระบบแฟ้มเอกสาร ที่จัดเก็บอยู่ในตู้เอกสาร  และต่อมาก็จัดเก็บอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์  ที่จัดเก็บเป็น File ต่าง ๆ   แต่มิได้นำมาจัดเป็นระบบสารสนเทศ  เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  คือ พูดกันง่าย ๆ ว่า ทำแล้ว ใช้ได้เพียงคนเดียว (ผู้ที่รวบรวมข้อมูลไว้)     ซึ่งเมื่อมีการจัดทำรายงานผลอะไรสักอย่าง จะต้องรื้อ ค้นหากันอุดตะลุด  หรือบางครั้งไปรื้อกันในห้องมืด (ห้องที่เก็บเอกสารเก่า หรือรอที่จะทำลาย) กันอีก  จนทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากมีฝุ่นเอกสารเกาะเต็มไปหมด  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้ว  แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันไปอย่างรวดเร็วมาก  ทุกคนจะตื่นตัวกับการใช้ IT กันมากขึ้น  เนื่องจากจะต้องจัดทำรายงานตามระบบ ที่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายไว้  ซึ่งหน่วยงานย่อยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้  จำเป็นจะต้องจัดทำ และข้อมูลจะต้องสมบูรณ์ และวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้   

                ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ไม่ว่า รูปแบบตารางรายงานผล  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  รวมทั้งนำข้อมูลที่มีอยู่ใช้ในการเขียนรายงาน  การนำมาวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อใช้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้บริหาร  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลของหน่วยงานในการจัดทำทั้งสิ้น ดังนั้นเรามาดูรูปแบบรายงานกันซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ที่หน่วยงานในระดับคณะ ภาควิชา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น

1.  รายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
2.  รายงานผลการใช้จ่ายเงินต่อสำนักงบประมาณ (ส.ง.ป) หรือ ตามแบบ มอ. 301, 302
      หรือแบบ มอ.600
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างราชการใสสะอาด
4.  รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด้านบริการวิชาการ
5.  ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำหอประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน
6.  ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
7.  รายงานประจำปี  
8.  รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
9. รายงานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) 
 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 กรกฎาคม 2551 10:04 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 • ข้อมูลตัวบ่งชี้ของพี่ที่รับผิดชอบพี่เข้าไปดูแล้วไม่มีคะ รบกวนช่วยรายงานให้ด้วยนะคะ ทัง กพร.ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4และประกันฯตัวบ่งชี้ที่ 4.12.และ4.16 อย่างลืมนะจ๊ะ ทั้งสองตัว ต้องมีหลํกฐานแนบประกอบด้วย อีกทั้งข้อมูลนิยามความหมายก็แตกต่างกันนะคะ 

สวัสดีค่ะ คุณมอนลี่

    อ่านบันทึกนี้แล้วโดนใจมากเลยค่ะ เพราะกะว่าจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดี  ไว้จะต่อยอดจากบันทึกของคุณมอนลี่นะคะ  (แต่คงเป็นพรุ่งนี้ วันนี้มีงานเร่งด่วน )

ขอบคุณค่ะที่จุดประกายให้เขียนได้ซะที  เพราะ จะ จะ มาเกือบอาทิตย์แล้ว

อิอิ

 • ตอบพี่อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ข้อมูลรายงาน
  ก.พ.ร.  อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ  ซึ่งคาดว่าจะ
  ส่งให้ประมาณวันศุกร์ 4 ก.ค 2551 สำหรับใน
  ในส่วนของคณะทรัพย์ฯ จะมี 2 ภาควิชาคือ
  ภาควิชาวาริชศาสตร์
  (ข้อมูลได้รับเรียบร้อยแล้ว)
  สำหรับภาควิชาพืชศาสตร์ คาดว่าจะมีข้อมูล
  การนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลค่ะ      สำหรับข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ  ซึ่งน้อง เปตอง กำลังรวบรวมอยู่ค่ะ
 • ขอบคุณ คุณ รัตติยา เขียวแป้น  ที่อุตส่าห์มาเยี่ยมชมกัน   สำหรับที่เขียนบันทึกเกี่ยวข้อมูลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะ
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น