นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1029
ความเห็น: 1

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 3 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต) [C]

 

 

 

            มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน  โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในข้อ 3.  ได้กำหนดไว้ดังนี้

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่  "การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต"

          1.  ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาเขตตามจุดเน้นหรือเรือธง (flagship) ของแต่ละวิทยาเขต

          2.  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลสารสนเทศในทุกวิทยาเขต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงานและสร้างโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม

          3.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละวิทยาเขตและระหว่างวิทยาเขต  พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศในแต่ละวิทยาเขต

          4.  ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างค่านิยมร่วมของสงขลานครินทร์ (PSU)

 

 

ที่มา : นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 เมษายน 2558 17:00 แก้ไข: 09 เมษายน 2558 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

วิทยาเขตหาดใหญ่นี้มีหลายเรือธงนะครับ

หรือว่าจะเป็นจับฉ่าย

อิอิอิ

เราเอง

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น