นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1537
ความเห็น: 0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (4) : วิธีจัดสรรเงิน [C]

เงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ในอัตรา 18,000 บาท (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ)


         ตาม บันทึกนี้   กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัส 57-59 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 18,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา   (กรณีนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ)   โดยมีวิธีการจัดสรรเงิน ดังนี้

 

         นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติระดับปริญญาตรี  1 คน  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  18,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา   จำแนก ดังนี้

 

1.  เงินค่าธรรมเนียมส่วนแรก

             เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนแรก จะคิดตามหลักเกณฑ์เดิม คือ คิดในอัตรา   15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา รายการที่เรียกเก็บ มีดังนี้ 

 
            รายการที่อยู่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
            1.1   ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 
            1.2   ค่าบำรุงเครือข่าย 
            1.3   ค่าบำรุงห้องสมุด 
            1.4   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 
            1.5   ค่าบำรุงสุขภาพ 
            1.6   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
            1.7   ค่าประกันของเสียหาย 
            1.8   ค่าบัตรนักศึกษา

            รายการที่จัดสรรเข้าคณะ
            1.9   ค่าธรรมเนียมพิเศษ   5,000 บาท /ภาคการศึกษา 
           1.10   ค่าหน่วยกิต/ภาคบรรยาย 200 บาท/หน่วยกิต   และปฏิบัติ 960 บาท /หน่วยกิต

 

        รายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ (ข้อ 1.9)  จำนวน  5,000 บาท  หักสมทบเข้า ม.อ. 11%  (550 บาท)  หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%  (500 บาท)  ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ  (3,950 บาท)

         รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดสรรเข้าคณะฯ (ข้อ 1.10)  คือ รายรับค่าหน่วยกิต  หักสมทบเข้า ม.อ. 4%  หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%  ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ    (รายรับค่าหน่วยกิต ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา)

  

2.  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่วนที่เพิ่ม

         ค่าธรรมเนียมพิเศษ ส่วนที่เพิ่ม  เป็นอัตราที่จะเรียกเก็บจากนักศึกษาที่มีรหัส 57  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559   จำนวน 3,000 บาท  แบ่งเข้ามหาวิทยาลัย 40%  (1,200 บาท)  แบ่งเข้าคณะ 60%  (1,800 บาท)     โดยเงินในส่วน 1,800 บาท ที่จัดสรรเงินเข้าคณะ  จะต้องหักสมทบเข้า ม.อ. 11%  (198 บาท)  หักเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%  (180 บาท)  ส่วนที่เหลือจัดสรรเข้าคณะฯ  (1,422 บาท)     โดยในส่วนที่จัดสรรเข้าคณะ  60%  ไม่หักสมทบเข้ามหาวิทยาลัย และกองทุนวิจัย  (อ้างอิงหนังสือแจ้งจากผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย 2557)


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มีนาคม 2557 21:49 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2557 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 fruity, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น