นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1338
ความเห็น: 2

การหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะ : กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงิน [C]

นักศึกษาที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในภาคการศึกษา

 

 

 

 

                มหาวิทยาลัยได้แจ้ง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  (อ้างอิงจากหนังสือกองแผนงาน ที่ มอ 032/0252 ลงวันที่  13 มีนาคม 2557)  

 

                "กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  โดยรายละเอียดการผ่อนผันให้เป็นไปตามประกาศที่แต่ละวิทยาเขตกำหนด  ซึ่งมีหลักการว่า การผ่อนผันต้องให้ผู้ปกครองรับทราบ  ผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงาน  และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ  ตลอดจนมีการกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด"

 

                  ในส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่  โดยกำหนดให้กองคลังสามารถหักค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน  หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ  (เป็นการหักเงินทางบัญชี)   กรณีที่นักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

                   สำหรับกระบวนการดำเนินงานในส่วนคณะ จะต้องมีข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  และหากพบว่ามีการผ่อนผันการชำระเงิน  ให้ดำเนินการติดตามให้ชำระเงิน  และหากพ้นกำหนด แล้วไม่ชำระเงิน  จะต้องส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่ดูแลระบบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทราบ  เนื่องจากกองคลังจะดำเนินการหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเงินรายได้คณะ  หากมีนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด   เพื่อจะได้ดำเนินการหักเงินจากภาควิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะต่อไป.

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มีนาคม 2557 10:47 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 22:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เรียน คุณพี่ Mali Nilsuwan

พอผมได้อ่านบทความที่คุณพี่ Mali Nilsuwan เขียนก็เริ่มมีความคิดอยากสอบถามขึ้นมา ว่าถ้าผมเรียน ป.โท ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ และก็ทำงานไปด้วย ตำแหน่งเป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะ สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผันแบบของ ป.ตรี ได้หรือไม่ครับ เพราะว่าบางที เงินเดือนก็ไม่ค่อยเพียงพอสำหรับนำไปจ่ายค่าเทอมครับ หากมีบริการหักจากบัญชีเงินเดือนได้ แบบผ่อนชำระตามภาคการศึกษา เช่น 1 ภาคการศึกษามี 4 เดือน ก็เอา 4 หารค่าเทอมและหักไปจากเงินเดือนทุกเดือนภายในระยะเวลา 4 เดือน ผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ป.โท ที่เป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องไปกู้ยืมสหกรณ์มาจ่ายครับ ถือว่าเป็นสวัดดิการที่ดีเลยครับ

ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยมั้ยครับ อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น