นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1155
ความเห็น: 3

การนำเสนอข้อมูล [C]
           จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุม/สัมมนาต่าง ๆ  บางครั้งพบว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่บรรจุเนื้อหาสาระมากมาย  ฟังแล้วก็สับสน  ไม่ทราบว่าต้องการสื่ออะไรให้เห็นอย่างชัดเจน  บางครั้งผู้ที่เข้าร่วมฟังมีความหลากหลาย  และไม่ได้อยู่ในวงการของเรื่องที่เข้าฟัง  แต่เข้าฟังเพื่อได้รับความรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น   

 

            บางครั้งพบผู้นำเสนอ มีการพูดตามเนื้อหา Powerpoint  ที่นำเสนอ   ซึ่งจะมีการเสวนากันรอบนอกว่า   "เอ่อ ดีจัง  เดี๋ยวเราคอยมาต่อนะ  ฮิ ฮิ เนื่องจากมีงานเร่งด่วน   ขอ Powerpoint  สัก 1 ชุด ซิค่ะ"       นั่งฟังกับการนั่งอ่านตามเนื้อเรื่องที่นำเสนอ ไม่มีความแตกต่างกัน       


             
           เมื่อได้เข้าฟัง บางครั้งได้พบกับผู้นำเสนอที่เสนอข้อมูลได้เข้าใจง่าย  ตรงประเด็น อธิบายในรายละเอียดของเรื่องที่นำเสนอได้อย่างเข้าใจ และสนุกที่จะฟัง   และ จากหลาย ๆ ครั้งที่ได้เข้า  สิ่งที่น่าสังเกต และขบคิดกันต่อว่า  แล้วรูปแบบการนำเสนอที่ผ่านมามีอะไรกันบ้าง เช่น  

 

 

 

  • ข้อความ    

  • ข้อความ ที่มีตาราง ร่วมอยู่ด้วย   

  • ตารางอย่างเดียว   

  • แผนภูมิกราฟเส้น 

  • แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิวงกลม

 

             
              การนำเสนอที่ชอบ คือ สั้น ๆ  ชัดเจน เข้าใจง่าย ภายในเวลาที่จำกัด  

 

              สิ่งสำคัญ  เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ไปประชุม อบรม หรือฟังบรรยายเรื่องต่าง ๆ  ก็ควรที่จะมีการนำมาขยายผลต่อ ซึ่งมีหลายช่องทางที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือเผยแพร่เพื่อรับทราบข้อมูลร่วมกัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในแต่ละเรื่องที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการประชุม อบรมหรือฟังบรรยายในเรื่องนั้น ๆ

 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 June 2013 08:59 Modified: 27 June 2013 13:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

รวบรัด จัดประเด็น

อิอิอิ

ถ้าข้อความเยอะไปคนฟังตาลาย ตามไม่ทัน เพราะตาจ้องจออยู่ไม่สนใจยาย

อิอิอิ

เราเอง

การนำเสนอข้อมูล ไม่ควรเสนอเป็นคำบรรยาย เพราะกว่าจะอ่านคำบรรยายจบ หรือผู้ฟังต้องอ่านก็ไม่ทันครับ ควรเสนอเป็นตารางสรุป หรือกราฟ เพื่ออธิบายได้ง่ายและชัดเจนครับ ส่วนคำบรรยายผู้บรรยายต้องไปอ่านทำความเข้าใจแล้วบรรยายไปพร้อมกับข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ นอกจากนี้ ยังควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าว่าข้อมูลปัจจุบันมันดีขึ้นหรือแย่ลง ทำให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้นครับ ผู้ฟังสามารถจินตนาการจากข้อมูลได้ด้วยครับ จึงทำให้การนำเสนอมีประโยชน์สูงครับ

ขอบคุณค่ะ ที่มาแบ่งปันแจ้งให้ทราบค่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น