นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1734
ความเห็น: 2

การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่? [C]

 

 


           ได้มีภาควิชาสอบถามเรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน (Audit)  จะมีรายรับเข้าคณะฯ หรือไม่อย่างไร?  ทำให้ต้องเข้าไปล้วงลึกถึงแหล่งต้นตอของข้อมูลกันจริง ๆ  เนื่องจากในระบบ SIS เปิดสิทธิ์ให้เฉพาะเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง  ข้อมูลบางส่วนต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ระดับมหาวิทยาลัย  กว่าจะเจอต้นตอกันจริง ๆ  ต้องไปติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ติดต่อกองทะเบียนฯ  กว่าจะพบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง  (สมัยก่อน ก็ต้องสอบถามกันถึง 3 หน่วยงาน รวมไปถึงกองคลังด้วย)   กว่าจะทำความเข้าใจกัน และขอเข้าไปดูข้อมูล  เพราะหากไม่ทราบระบบการไหลของข้อมูล  จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดสรรเงินของคณะฯ (กรณีคณะทรัพยากรธรรมชาติ)

 

สิทธิ์ในการเข้าระบบ SIS

          

          ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ SIS  ได้เปิดสิทธิ์ให้กับบุคคลที่คณะฯ ได้มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ และส่งรายชื่อไปยังกองทะเบียนฯ เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้าดูข้อมูลในระบบ  SIS  ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน  และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  เป็นต้น  ส่วนนี้กว่าจะทำความเข้าใจกับหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่คนใหม่ ก็ต้องคุยกันนานหน่อย (..?..) 

 

เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนประเภท A มีรายรับเข้าหน่วยงานไหม?

            

          การลงทะเบียนเรียนประเภท A ในระบบ SIS หมายถึง นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน หรือ Audit นั่นเอง  เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ไม่นับหน่วยกิต  การลงทะเบียนแบบ Audit นี้  นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  และรายรับจะจัดสรรเข้าหน่วยงานที่เปิดสอนตามปกติ  เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียนแบบ Credit

 

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนประเภท A (Audit) มีการคำนวณรายรับอย่างไร

        

          สมมุติว่า  ภาควิชา ก. เปิดสอนรายวิชา  5....-5....   บรรยาย 2 หน่วยกิต  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต  มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ลงมาทะเบียนเรียน  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในอัตราระดับปริญญาเอก   สำหรับรายวิชานี้ คิดค่าหน่วยกิต เป็นเงิน 4,250 บาท  (บรรยาย 2,000 บาท  ปฏิบัติ  2,250 บาท)

          รายรับนี้ เมื่อกองคลังโอนเงินให้คณะฯ   คณะฯ จะโอนเงินให้ภาควิชาตามระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะฯ   และส่งเงินเข้าภาควิชาจริง ๆ จำนวน 2,741 บาท  เข้าส่วนกลางคณะฯ จำนวน  914 บาท   (เข้ามหาวิทยาลัย 170 บาท  และเข้ากองทุนวิจัย 425 บาท)

 

           ดังนั้น   รายรับจะส่งให้ภาควิชาได้ตรงตามความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน  ก็ต้องขอความร่วมมือจากภาควิชาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ด้วย ในช่วงที่หน่วยทะเบียนฯของคณะฯ ได้ส่งให้ภาควิชาตรวจสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริงๆ ค่ะ

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 June 2013 11:16 Modified: 10 June 2013 11:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

  • ขอบคุณที่ช่วยล้วงลึกคำตอบมาให้ค่ะ ถามไป 1 ได้คำตอบมา 10 เลย สมกับเป็นข้าราชการดีเด่น
  • มีนักศึกษาลงเรียน 5 คน (Audit 4 คน, Credit 1 คน) ดังนั้น มีเงินเข้าภาควิชา จำนวน 2,741 x 5 = 13,705 บาท 
Ico48
pai (Recent Activities)
10 June 2013 17:04
#88587

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับ เชียร์

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น