นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1582
ความเห็น: 0

ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การปรับตัวเอง

โครงการประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ จัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม BSC 4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

             ในการปรับตัวเองในวันนี้ เพื่อเตรียมสู่อาเซียน   โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์     ให้ ชาว ม.อ.  ทำความเข้าใจ และศึกษาให้ถ่องแท้   มองโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และเราจะฉกฉวยโอกาสนั้นได้อย่างไร?

            การปรับตัวที่สำคัญที่สุดของทุนมนุษย์  “คนไทย” นั่นมาจากอะไรบ้าง  โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ว่า มาจาก

- เรื่องทัศนคติ (Mindset)

- เรื่องความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

- เรื่องความเป็นสากล (Internationalism)

- เรื่องคุณธรรมจริยธรรม (สำคัญที่สุด)  

              นอกจากนี้ ต้องรักษาภูมิปัญญา และรากเหง้าหรือความเป็นตัวตน  โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์     กล่าวว่า

 

                  ถึงแม้ว่าเราจะเป็นชุมชนอาเซียน แต่เราก็ต้องคงไว้ที่ ภูมิปัญญา และ รากเหง้าความเป็นตัวตนของคนไทย   ส่วนความดีงามของสังคมไทยน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอาเซียน

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กันยายน 2555 20:23 แก้ไข: 14 กันยายน 2555 20:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ