นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2262
ความเห็น: 0

พนักงานเงินรายได้ก็มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่น"

หากท่านเป็นบุคลากรที่ สู้งาน ขยัน อดทน อดกลั้น อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตบริการ ไม่นิ่งดูดาย ไม่เอาเปรียบองค์กร เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบงาน และพัฒนางานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

 

  

               การขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากรกลุ่มพนักงานเงินรายได้  ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง  เพราะนอกจากกลุ่มบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำแล้ว  กำลังสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกองกำลังหนุนให้คณะฯ ขับเคลื่อนไปได้ คือ กลุ่มพนักงานเงินรายได้     ดังนั้นปัจจัยสำคัญ คือ เงินเดือน   ที่นำมาพิจารณาและมีการกำหนดโดยปรับเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่เกินร้อยละ 4/ปี  (หากท่านปฏิบัติงานได้เป็นที่พึงพอใจแก่นายจ้าง) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

                คณะฯ มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกลุ่มข้าราชการประจำ  เพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง  ตามคะแนนผลการประเมิน   หากตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พึงพอใจ  ก็สิ้นสุดการจ้างทันที  เพื่อคณะฯ จะได้เปิดรับสมัครคนใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในองค์กรต่อไป 

                นอกจากนี้หากพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานดี  มีผลงานให้เห็นเชิงประจักษ์  ประพฤติปฏิบัติดี คือ ครองตน ครองคน และครองงาน   อาจจะได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปีของคณะฯ  ได้อีกด้วย   ดังนั้นเมื่อทราบเป็นเช่นนี้  บุคลากรกลุ่มพนักงานเงินรายได้คงจะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นนะค่ะ.

 

               หากท่านเป็นบุคลากรที่ สู้งาน ขยัน อดทน อดกลั้น อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตบริการ  ไม่นิ่งดูดาย  ไม่เอาเปรียบองค์กร เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบงาน และพัฒนางานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย    ท่านก็จะพบกับความเจริญก้าวหน้าในสายงานของท่านได้นะค่ะ

                เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ ค่ะ.

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มีนาคม 2555 19:24 แก้ไข: 18 มีนาคม 2555 19:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.52.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ