นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3415
ความเห็น: 0

ขวัญและกำลังใจพนักงานเงินรายได้

สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

                ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน  มีกลุ่มบุคลากรส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังเสริมฝ่ายสนับสนุนสายวิชาการ และฝ่ายสายสนับสนุนคณะ/หน่วยงาน คือ กลุ่มพนักงานเงินรายได้  และองค์กรมิควรมองข้ามในการตั้งกรอบรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับพนักงานเงินรายได้   เนื่องจากรายจ่ายส่วนนี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ หรือเงินส่วนอื่น ๆ ได้  ยกเว้น  รายจ่ายจากแหล่งเงินรายได้ของหน่วยงานเท่านั้น

                 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มพนักงานเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน  เรามาดูกันนะค่ะว่า  คณะ/หน่วยงานให้สวัสดิการอะไรแก่ท่านบ้างในรอบปีงบประมาณ  กรณีตัวอย่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ

                 1.  เงินเดือน ขึ้นในอัตราไม่เกิน 4%/ปีงบประมาณ  โดยปรับขึ้นให้ปีละ 2 ครั้ง  ตามเกณฑ์การขึ้นขั้นเงินเดือนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

                 2.  สมทบค่าประกันสังคมในอัตรา  5% ของเงินเดือนในฐานะนายจ้าง

                 3.  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (กรณีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้  1,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ)

                 4.  สวัสดิการเยี่ยมไข้  (กรณีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ 1,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ)

                 5.  กรอบเงินสำรองเพื่อรองรับการปรับขั้นเงินเดือนใหม่  (สำรองไว้ก่อน)

                  6.  ค่าตอบแทนส่วนอื่น ๆ ที่มีการปฏิบัติงานเพิ่มนอกจากกรอบภาระงานประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา

                เมื่อทราบเป็นอย่างนี้แล้ว  กลุ่มพนักงานเงินรายได้คงจะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  และอุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปกันนะค่ะ

 

 

สร้าง: 16 มีนาคม 2555 11:05 แก้ไข: 18 มีนาคม 2555 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 1,000, Ico24 Baby, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.72.118
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ