นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1607
ความเห็น: 0

ผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมพิเศษ

 

 

            ตั้งปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ที่มหาวิทยาลัยได้เรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่ายครอบคลุมทุกคณะ  โดยเงินส่วนนี้จะรวมค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ที่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น    สำหรับค่าธรรมเนียมพิเศษที่มีการเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ   ซึ่งเงินส่วนนี้ ได้ถูกจัดสรรกลับไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอน หลังจากที่หักสมทบตามที่นโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วในสัดส่วนร้อยละ 11  และหักสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะอีกร้อยละ 10  

           ดังนั้นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตรา 5,000 บาท  หลังจากที่หักสมทบตามนโยบายที่มหาวิทยากำหนด จะเหลือเงินเข้าหน่วยงานจริง ๆ เพียงจำนวน 3,950 บาท   โดยเงินส่วนนี้จะถูกนำไปใชใช้เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ตามที่พึงประสงค์ หรือตามผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย   

            และหน่วยงานท่านมีการนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนานักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่   หรือสักกี่เปอร์เซ็นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณ 2555   หากยังน้อย ก็ควรที่จะเพิ่มสัดส่วนในปีงบประมาณ 2556 กันนะค่ะ.

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มีนาคม 2555 15:38 แก้ไข: 11 มีนาคม 2555 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ