นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2098
ความเห็น: 0

แนวทางในการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

การพิจารณาทางเลือกในการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จะดู 2 ส่วนหลัก ๆ คือ รายรับค่าหน่วยกิต และรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ (สำหรับค่าธรรมเนียมวิจัย ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีนั้น ๆ)

 

 
          การพิจารณาทางเลือกในการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จะดู 2 ส่วนหลัก ๆ คือ  รายรับค่าหน่วยกิต  และรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ  (สำหรับค่าธรรมเนียมวิจัย ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีนั้น ๆ)   รายรับประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นรายรับหลักที่ส่งเข้ามหาวิทยาลัย คณะ  และภาควิชา/หน่วยงาน  ซึ่งในแต่ละปีมีสัดส่วนมากกว่ารายรับประเภทอื่น ๆ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และงานอื่น ๆ ที่สมทบจากรายการที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งเงินแผ่นดินไม่เพียงพอ

  

         การคิดจำนวนนักศึกษา  กรณีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556  คือ  จะใช้จำนวนนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2555   และจำนวนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2556  เป็นหลักในการคำนวณ  โดยการแยกชั้นปี แยกสาขาวิชาที่เปิดสอน แยกระดับหลักสูตรที่เปิดสอน   (สำหรับภาคการศึกษาที่ 3/2555 ขึ้นอยู่กับคณะ/หน่วยงานที่เปิดสอน)    เพื่อจะได้ประมาณการรายรับให้แต่ละภาควิชา/หน่วยงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด   โดยอาศัยข้อมูลจำนวนหน่วยกิตในวิชาบรรยาย ปฏิบัติ  วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และฝึกงาน  เป็นข้อมูลในการคำนวณประมาณการรายรับ  สำหรับอัตราค่าหน่วยกิต จะคิดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

       

         สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระบบเหมาจ่าย ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินที่เรียกเก็บอยู่แล้ว  เพียงแต่มาดูในรายละเอียดในอัตราเรียกเก็บ  ซึ่งในแต่ละคณะจะมีอัตราเรียกเก็บที่ไม่เท่ากันค่ะ

  

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มีนาคม 2555 18:59 แก้ไข: 01 มีนาคม 2555 19:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ