นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1638
ความเห็น: 0

รายงานผลตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย

กรอบรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2554

 

 

          เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555  มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามกรอบรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปีงบประมาณ 2555   เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีระบบประเมินผลติดตามการเบิกจ่ายเงิน ว่า มีนโยบายข้อไหนบ้าง?  ที่มีการเบิกจ่ายเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองกรอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

 

           จากการพิจารณากรอบรายจ่ายที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่รายจ่ายจะสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนด ตามกรอบรายจ่ายที่ตั้งไว้  ซึ่งเป็นภาพกว้าง ๆ  แต่โชคดีในครั้งนี้ การสืบค้นข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น  ถึงแม้ว่า ระบบฐานข้อมูลเงินรายได้จะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  แต่ก็สามารถช่วยให้การค้นหาข้อมูลบางตัวชี้วัดได้ในระดับที่พึงพอใจ  ทำให้ไม่ต้องไปขอข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงาน และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุคณะฯ  เพราะเป็นการเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล  

 

             ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555  จะต้องเตรียมข้อมูล และประสานงานกับหน่วยคลัง เพื่อดึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  สำหรับการรายงานผลข้อมูลรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้จ่ายเงินรายได้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะดำเนินการมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง  แต่ต่อมาในช่วงประมาณ 4 ปี  ไม่ได้แจ้งให้รายงานผล   

 

              นอกจากนี้ ส่วนที่จำเป็นต้องรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบเช่นกัน คือ รายรับ-รายจ่าย และเงินรายได้สะสมของคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555 ณ เดือนมิถุนายน 2555  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรอบรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2556 

 

              สำหรับในปีงบประมาณ 2556  การกำหนดตัวชี้วัดรายจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะต้องกำหนดให้กระชับ และเป็นภาพรวมให้มากที่สุด เพื่อมิให้ต้องสืบค้นรายจ่ายลงลึกจนเกินไป  เพราะหากกำหนดรายละเอียดมากเกินไป จะเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลทีละรายการค่ะ.

 

             ขออภัยด้วยนะค่ะ ช่วงนี้จะบันทึกแบ่งปันเรื่องเครียด ๆ มากหน่อย เพราะเป็นภาระงานที่รับผิดชอบโดยตรง และคิดว่า เรื่องนี้ี้จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง

 

             บ๊าย บาย ค่ะ

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 23:25 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 23:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.233.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ