เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
อ่าน: 2393
ความเห็น: 0

การควบคุมโรคพริก (เชื้อร้าย) ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (เชื้อดี)

คนกินยามากๆก็ไม่ดีกับร่างกาย พืชเป็นโรคเมื่อพ่นยาๆก็ฆ่าเชื้อ เป็นพิษกับพืชก็ไม่มาก แต่จะเป็นอันตรายกับคน และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

                           คนสัตว์เป็นโรคได้ พืชก็เป็นโรคได้เช่นกัน คนเป็นโรคก็ให้กินยา พักผ่อน คนกินยามากๆก็ไม่ดีกับร่างกาย พืชเป็นโรคเมื่อพ่นยาๆก็ฆ่าเชื้อ เป็นพิษกับพืชก็ไม่มาก แต่จะเป็นอันตรายกับคน และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพยายามศึกษาหาเชื้อดี (ภาษาวิชาการเรียก จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ส่วนใหญ่เป็นราและแบคทีเรีย) มาควบคุมเชื้อร้าย (เชื้อที่ทำให้เกิดโรคกับพืช)

              จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (เชื้อดี)  คือ จุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมจุลินทรีย์โรคพืช โดยการทำลาย   ยับยั้งการเจริญ   ลดหรือหยุดการแพร่ระบาดของจุลินทรีย์โรคพืช ด้วยการเข้าทำลายเซลล์ของจุลินทรีย์โรคพืช 

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (เชื้อดี) ในการควบคุมเชื้อสาเหตุของโรค (เชื้อร้าย) มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. หาเชื้อดีจากใบพริก ผลพริก และดินในแปลงปลูกพริกโดยตรง  หรือสร้างสารปฎิชีวนะ หยุดการเจริญของจุลินทรีย์โรคพืช  นอกจากมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว  จุลินทรีย์ปฏิปักษ์มีความสามารถสูงในการแข่งขันการใช้อาหาร   เจริญเติบโตเร็ว แย่งอาหารและที่อยู่จากเชื้อโรค


 

2. ทดสอบการยับยั้งโรค

                                                                             จากภาพจะเห็นว่า เชื้อร้ายไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เนื่องจาก เชื้อดีสร้างสารออกมายับยั้งทำให้เชื้อร้ายเจริญไม่ได้

 3.  ทดสอบการยับยั้งโรคบนต้นพริก 

               3.1 การใช้เชื้อ แบซิลลัส แมกาเทียรัม (เชื้อดี) ในการควบคุมโรคกุ้งแห้ง

   

                3.2 การใช้เชื้อ แบซิลลัส แมกาเทียรัม (เชื้อดี) ในการควบคุมโรครากและโคนเน่า       

                    แสดงให้เห็นว่า เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (เชื้อดี) มีประสิทธิภาพ  สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรค (เชื้อร้าย) ได้ และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์นี้นอกจากจะช่วยในการควบคุมโรคแล้วยังสามารถใช้ทดแทนการใช้สารเคมีได้อีกด้วย

    

ข้อมูลโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสมอใจ ชื่นจิตต์  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
created: 11 November 2010 10:25 Modified: 11 November 2010 10:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.234.52.37
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ