นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(6) การทำสวนยางแนวใหม่เพิ่มรายได้ช่วยฟื้นฟูลุ่มน้ำ ตอนที่ 1

ยางพาราเป็นพืชยืนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันมีการปลูกสร้างสวนยางพาราเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ รูปแบบการจัดการสวนยางพาราเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันด้านอาหารตามหลักปรัช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 03 เมษายน 2557 10:24 แก้ไข: 03 เมษายน 2557 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดู

ลองกอง เป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญที่มีแหล่งปลูกหลักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยและเป็นพืชหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจและนิยมปลูกกันมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง การผลิตลองกองประสบปัญหาการขาดแคลนผลผลิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 21 มีนาคม 2557 11:20 แก้ไข: 21 มีนาคม 2557 11:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สะตอ: พืชร่วมภายใต้ระบบวนเกษตรภาคใต้ของประเทศไทย

สะตอ ถือเป็นพืชผักพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญชนิดหนึ่ง และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภาคใต้ที่นิยมบริโภคและปลูกเป็นพืชยืนต้นแซมสวน ซึ่งสามารถเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะสะตอมิใช่จะเป็นพืชยังชีพประจำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:53 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสร้างท่าเรือน้ำลึก กับผลกระทบต่อสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ ชายฝั่งเกาะลิดี

เกาะลิดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทธยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และมีเวิ้งอ่าวยื่นเข้าไปในตัวเกาะเป็นสระน้ำใ... มีต่อ »
โดย Marky   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:25 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ธาตุอาหารในน้ำยางกับธาตุอาหารในต้นยางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ที่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตยางพาราเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนอกจากการเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม และการใช้พันธุ์ที่ดีแล้ว ปุ๋ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 23 มกราคม 2557 09:51 แก้ไข: 23 มกราคม 2557 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความสำคัญของสังกะสีกับปลานิลแดงแปลงเพศ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย มีผลผลิตต่อปีสูง สามารถทำรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยส่วนมากมีการนำปลานิลไปบริโภคทดแทนปลาที่มีเนื้อสีขาว เช่น ปลากะพงแดง เป็นต้น ซึ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 29 มีนาคม 2555 11:02 แก้ไข: 29 มีนาคม 2555 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ ตอนที่ 2

ต่อจาก การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ ตอนที่ 1 ปะการังเทียมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จากแนวความคิดที่ว่า (1) แนวปะการังเป็นแนวกันคลื่นตามธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยสามารถลดพลังงานคลื่นได้ระดับหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 16 มีนาคม 2555 10:21 แก้ไข: 16 มีนาคม 2555 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ ตอนที่ 1

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลความยาวรวม 2,667 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ความยาวชายฝั่งเกือบ 600 กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในระดับรุนแรง บางพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 25 เมตรต่อปี การกัดเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 14 มีนาคม 2555 10:35 แก้ไข: 14 มีนาคม 2555 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ปลาอู่น้ำ ของคนไทยภาคใต้มานานเป็นร้อยกว่าปีแล้ว และยิ่งขณะนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับการทุ่มงบประมาณโดยรัฐ เพื่อศึกษากลยุทธ์ฟื้นฟูสภาพทะเลสาบสงขลาที่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ระหว่างที่รอผลการศึกษาเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2555 09:25 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2555 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลกระทบของเอลนิโญต่อการเกษตรในประเทศไทย

เอลนิโญ (El Nino) คืออะไร ในภาษาสเปน หมายถึง ทารกของพระเยซูคริสต์ สำหรับชาวเปรู หมายถึง กระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งเปรูลงไปทางใต้ทุกๆ 2-3 ปี หรือนานกว่านั้น ซึ่งกระแสน้ำอุ่นนี้มีการตั้งชื่อตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 โดยมีการพบปรากฏการณ์นี้ครั้ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2555 13:39 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2555 13:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]