นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 1225 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 883 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 876 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 673 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 672 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 618 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 637 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 712 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 938 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 933 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 778 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 831 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 834 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 624 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 676 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 800 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 692 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 644 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 754 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 821 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 1810 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 1108 1
ร่มยางกันฝน 1644 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 2020 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 1358 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 8715 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1224 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 1725 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1486 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1207 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 6128 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 979 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 1884 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 3402 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 1780 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 3534 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 1792 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 943 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2139 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 2943 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 4087 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 15522 22
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3596 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 3402 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1262 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 999 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 7824 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1052 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 1842 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 3076 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 1487 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 14869 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 5513 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1371 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 2570 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 3118 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 6434 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 3754 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 4118 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 3077 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3366 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 5745 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 3219 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 1665 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 1621 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2357 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 3258 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 1590 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 3983 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 2018 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 2750 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 3207 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2101 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 6246 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2067 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 1744 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 1610 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 3370 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 5243 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 2989 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 2727 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 6925 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3513 0
GAP คืออะไร 4890 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3134 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 3887 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2320 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 16667 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 3589 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 13981 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4364 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4162 3