นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 2460 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 1741 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 1638 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 1190 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 1115 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 1188 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 1263 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 1356 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 1844 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 1443 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 1061 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 1145 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 1160 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 969 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 977 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 1257 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 1052 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 962 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 1117 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 1075 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 2736 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 2330 1
ร่มยางกันฝน 2143 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 2804 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 1898 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 10659 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1734 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 2344 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1835 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1478 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 7922 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 1333 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 2405 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 4099 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 2154 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 4515 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 2260 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 1203 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2601 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 3443 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 4806 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 17138 22
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 4027 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 4015 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1691 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 1197 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 8406 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1293 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 2153 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 3889 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 1918 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 17615 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 6121 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1686 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 3167 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 3783 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 7333 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 4358 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 4895 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 3538 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3670 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 6333 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 3844 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 1966 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 1872 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2681 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 4048 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 2042 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 4626 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 2426 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 3098 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 4034 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2415 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 7243 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2371 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 2033 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 1976 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 3856 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 6120 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 3608 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3450 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 7447 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3778 0
GAP คืออะไร 5369 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3627 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 4116 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2497 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 17277 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 3902 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 14568 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4599 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4604 3