นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 1059 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 809 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 827 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 627 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 631 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 574 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 560 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 669 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 861 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 839 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 732 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 766 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 806 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 607 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 627 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 764 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 660 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 597 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 715 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 799 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 1744 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 1059 1
ร่มยางกันฝน 1609 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 1977 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 1343 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 8466 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1172 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 1645 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1428 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1137 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 6011 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 945 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 1815 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 3310 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 1736 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 3462 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 1760 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 927 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2099 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 2874 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 3990 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 14984 21
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3552 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 3301 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1217 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 991 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 7789 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1027 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 1779 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 3019 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 1423 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 14628 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 5429 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1319 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 2521 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 3074 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 6365 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 3666 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 4045 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 2996 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3341 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 5647 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 3163 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 1641 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 1595 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2314 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 3145 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 1573 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 3917 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 1976 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 2669 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 3152 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2068 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 6182 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2018 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 1688 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 1564 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 3300 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 5109 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 2910 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 2655 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 6872 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3492 0
GAP คืออะไร 4848 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3057 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 3847 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2268 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 16529 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 3565 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 13881 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4291 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4139 3