นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 989 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 757 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 790 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 609 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 616 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 554 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 520 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 648 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 815 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 799 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 716 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 729 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 789 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 594 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 605 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 706 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 638 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 576 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 681 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 783 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 1712 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 1027 1
ร่มยางกันฝน 1586 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 1945 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 1326 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 8334 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1147 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 1582 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1395 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1105 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 5935 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 918 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 1794 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 3246 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 1714 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 3413 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 1746 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 914 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2071 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 2857 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 3954 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 14695 21
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3518 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 3247 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1175 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 974 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 7750 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1001 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 1754 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 2975 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 1392 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 14472 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 5382 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1303 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 2490 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 3039 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 6311 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 3608 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 3992 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 2938 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3322 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 5597 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 3122 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 1618 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 1585 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2286 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 3090 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 1562 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 3863 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 1954 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 2649 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 3117 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2060 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 6138 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 1996 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 1665 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 1541 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 3261 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 5021 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 2872 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 2595 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 6839 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3477 0
GAP คืออะไร 4825 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3032 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 3820 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2260 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 16453 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 3548 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 13828 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4280 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4123 3