นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3843
ความเห็น: 0

IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร

 

Integrated Pest Management: IPM
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
ความหมาย

                หมายถึง  การเลือกสรรวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายๆ  วิธีมาใช้ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในควบคุมศัตรูพืช  ได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

1.       ปลูกพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์

2.       อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

3.       สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ

4.       เกษตรกรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการพืช

-          อะไรคือศัตรูพืช (วินิจฉัย)

-          ความหนาแน่นของศัตรูพืช (สำรวจตรวจนับ)

-          จำเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดการศัตรูพืช ความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน(พิจารณาตัดสินใจ)

-          ถ้าจำเป็นวิธีการอะไรที่ควรนำมาใช้ (รอดูไปก่อนหรือดำเนินการป้องกันกำจัด)

วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

1.       เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดิน  การเลือกพันธุ์  การกำหนดระยะปลูก  การให้น้ำการให้ปุ๋ย  ที่เหมาะสม

2.       การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ  โดยสำรวจแปลงปลูกพืชเป็นประจำ  พร้อมบันทึกข้อมูล

3.       วิเคราะห์ข้อมูลศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ(ตัวห้ำ  ตัวเบียน)  ที่ได้จากการสำรวจแปลงปลูกพืช

4.       ตัดสินใจว่าจะทำการกำจัดศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าจะเป็นต้องทำการกำจัดจะเลือกวิธีใด  คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือ

     
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 มีนาคม 2554 10:45 แก้ไข: 22 มีนาคม 2554 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ