นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 3004
ความเห็น: 5

นายกรัฐมนตรีเยือน ตลาดเกษตร ม.อ.

จากการขับเคลื่อนของประเทศไทย ที่ผู้นำประเทศให้ความสำคัญการก้าวสู่ Thailand 4.0  เพื่อการก้าวเดินของประชาชนคนไทยไปพร้อมๆ กัน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ใน ห้อง Conventions Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร เช่น นวัตกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล พลังงานชีวภาพ วัสดุ รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และดิจิทัล และหลายผลงานได้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์        

 (http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNPBH6005110010005ฮ

 

   

        ในภาคบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีและคณะฯ จะเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิบยมบัณฑิต ได้จัดเตรียมความพร้อมของการต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรี โดยจะมีการนำเสนองานวิจัยที่สามารถต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้ และที่สำคัญเป็นผลงานที่เกษตรกร ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น

 

  • แพะพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • แพะเนื้อลูกผสมทรัพย์ - ม.อ. 1
  • ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P)  "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1”
  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
  • ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านในประเทศไทย
  • กล้องบันทึกภาพรากพืชระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การวิจัยการเลี้ยงปลาบึกสยาม
  • สมุนไพรเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง
  • สมุนไพรเพื่อสุขภาพเห็ดหลินจือแดงอบแห้ง

 

     ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และอาหารทั่วไปที่มีความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการมากว่า 16 ปี มุ่งเน้นการสร้างแนวปฎิบัติที่ดีให้แก่ผู้จำหน่าย ด้านความปลอดภัยทางอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับคัดเลือกเป็นตลาดนัดต้นแบบของจังหวัดสงขลา  ได้รับเกียรติบัตรตลาดปลอดโฟม 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตลาดนัดน่าซื้อ ระดับดีมากจากกรมอนามัย และได้รับการส่งเสริมเป็น "ตลาดต้องชม" จากกระทรวงพาณิชย์

 

        ในการขับเคลื่อนการดำเนินการของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ได้ให้ความสำคัญไม่เพียงเฉพาะบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ท่านยังได้ดำเนินการบริการด้านการถ่ายทอดความรู้ แนวคิดการดำเนินชีวิตของผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. ให้มีการจัดการด้านเวลาในการทำงานให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน ลดภาระหนี้สิน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน แนะนำให้ผู้จำหน่ายมีการออม โดยถือเป็นมาตรการสำคัญของผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. ในการพิจาณณามาเป็นผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.ว่าจะต้องมีการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อการออมเงินที่มีออมอย่างสม่ำเสมอและไม่มีการถอนเงินนำมาใช้โดยไม่จำเป็น  สนับสนุนให้ผู้จำหน่ายมีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

        ด้านการบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผักให้ปลอดภัย คัดสรรสินค้ามีคุณภาพ ผลผลิตมีจำหน่ายสม่ำเสมอ โดยมีนักวิชาการของคณะฯ ให้ความรู้ด้านการวางแผน การจัดการ และการส่งเสริมไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช มีการสร้างกลุ่มธุรกิจเกษตรชุมชน เพื่อการเป็นกลุ่มต้นแบบด้านการผลิตผักที่ปลอดภัย

        สำหรับการขับเคลื่อนของการดำเนินการตลาดเกษตร ม.อ.คือการนำเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดีย ส่งเสริมและขยายรูปแบบการจำหน่าย เช่น ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผักปลอดภัยทางระบบไลน์ พร้อมจัดส่งรายวัน (อังคาร,พฤหัสบดี) และสนับสนุนการทำเกษตรออแกนิคให้กับเกษตรกรที่มาจำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมชม การเตรียมความพร้อมของตลาดเกษตร ม.อ. ในการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวกับสื่อมวลชนในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

** ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ณ ตลาดเกษตร ม.อ. เวลา 12.00 น.

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Parisss'O, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เดินทางมาชมสถานที่ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


ยินดีด้วยค่ะที่ได้เห็น รับรู้ ความยั่งยืน พัฒนาการ ของตลาดเกษตร ม.อ ตั้งแต่ 0.4-4.0 ค่ะ

ขอบคุณทุกท่านซึ่งบุกเบิก ถากถาง ร่วมพัฒนาทุกขั้นตอนให้เราได้รับประโยชน์ร่วมกัน ช่วยกันดูแลสมดุลคุณค่าและมูลค่ากันต่อไป เพื่อเป็นห้องเรียนรู้ตามอัธยาศรัย แก่ ทุกคน ของ ชุมชน สังคม สืบไป

"ความสมดุลคือความยั่งยืน"

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

ตลาดเกษตรเติบโตมาอย่างไม่หยุดยั้ง

จากภูธร เป็นระดับชาติแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ