นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ 2912 1
ให้ภาพบอกเรื่องราว 3546 2
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม 2626 4
ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์ 3034 4
งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต 3848 6
Creative Organization 2864 6
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ 2487 0
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA 5639 23
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก 3768 9
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA" 7604 16
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง 3806 19
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ 5135 11
ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน) 2204 11
จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน 2309 6
เสียงสะท้อนจากลูกค้า 5244 16
ภารกิจเฉพาะงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 2120 0
เติมชีวิตให้เต็มร้อย 6480 12
Mandala ส่งการบ้าน "AAR" 2801 23
รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน 5450 14
รับการประเมินให้ได้อย่างมืออาชีพ 6227 29
ตัวชี้วัดในแบบของเรา 5650 18
ฉันหรือคือนักวิเคราะห์ 4353 25
ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล 12017 20
5 ส กับการประกันคุณภาพ 17563 13
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (3) 4006 3
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (2) 4170 2
ทำอย่างไรให้สามารถเห็นบันทึกของทุกคนได้มากที่สุด 2039 6
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(1) 2861 5