นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2309
ความเห็น: 6

จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน

กองแผนงานร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิเคราะห์  โดยมีเป้าหมายที่จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการใช้ http://Share.psu.ac.th  อีก 1 ช่องทาง  

โครงการนี้เราจัดกันในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในด้านนี้  จำนวน 70 คน เนื้อหารายละเอียดที่พูดคุยกันมีด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ

ช่วงแรก คนธรรมดา มาเป็นเกียรติบรรยายเรื่อง “เราจะสร้างเครือข่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักวิเคราะห์ให้ประสบผมสำเร็จได้อย่างไร” โดยพูดถึงความสำคัญ และวิธีการสร้างเครือข่าย
   

ช่วงที่สอง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พูดคุยกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยนำเสนอ "แผนและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย" เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวิเคราะห์ฯ นำไปใช้ประกอบในการทำงาน

ช่วงสุดท้าย  เป็นการแนะนำการใช้ http://Share.psu.ac.th และพบปะพูดคุยกับ   blogger ในกลุ่มนักวิเคราะห์ฯ ซึ่งมี ผอ.plan  พี่มอนลี่ และ mandala โดย พี่เมตตา เป็นคนนำซักถามและแนะนำการใช้บล๊อก

หัวข้อที่พูดคุยกันจะเน้นไปเกี่ยวกับการใช้ blog  มุมมองที่มีต่อการเขียนบล๊อก ในฐานะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ แต่ละคนเริ่มต้นเขียนบล๊อกอย่างไร  มีที่มาที่ไปอย่างไร  ใช้เวลาช่วงไหนในการเขียนบันทึก  มีแนวการเขียนแบบใด  และประโยชน์ที่ได้จากการเขียนบล๊อก  พร้อมทั้งให้ blogger แนะนำบล๊อกที่ตนเองเขียนอยู่

ในส่วนนี้ พี่มอนลี่ ได้สรุปสิ่งที่พูดไปในวันนั้นแล้ว ในบันทึก ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

ผลจากการประชุม เราสรุปกันว่า

  • ขอความร่วมมือนักวิเคราะห์ฯ (ความสมัครใจ) ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน http://share.psu.ac.th  งานนี้ พี่เมตตา ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีคนสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 คน (น้อยหรือมาก)

  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ประสงค์จะเขียนบันทึก ก็สามารถเข้ามาอ่านก่อนได้  โดยผู้ที่เข้ามาเขียนบันทึก  สามารถแจ้งข่าวสารการเขียนบันทึกไปทาง loop mail นักวิเคราะห์ฯ  ได้ ซึ่งจะเป็นวิธีการเผยแพร่ข้อมูลอีกทางหนึ่ง

  • ในการเขียนบันทึก นอกเหนือจากคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่บันทึก ให้เพิ่มเติมคำว่า "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" ในคำสำคัญด้วย เพื่อจะได้ง่ายในการจัดกลุ่มและค้นหา (ส่วนจะเขียนในบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือบันทึกอื่นใด แล้วแต่จะพิจารณาตามความชอบ)

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

  • ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการพบปะพูดคุยระหว่างนักเคราะห์ฯ ให้มากขึ้นกว่าปีละ 1 - 2 ครั้ง  เท่านั้น เพราะแผนที่จะพบกันอีกครั้งราวๆ เดือนพฤษภาคมปีหน้า

  • ในประเด็นนี้ พี่เมตตา ได้เสนอทางเลือกให้พวกเราว่า สามารถดำเนินการในรูปของ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ซึ่งเป็นชุมชนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  โดยในแต่ละครั้งจะกำหนดประเด็นในพูดคุยกัน และใครถนัดเรื่องใด ก็มานำเสนอให้เพื่อนในกล่มได้รับทราบ   ในการรวมกลุ่มอาจไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกมาก  เพียงแค่ 6 คน ก็สามารถจัดเป็น CoP ได้แล้ว  และกำหนดเวลาในการพบปะกัน  ตามที่กลุ่มสะดวก (งานนี้มีเงินสนับสนุนการจัดประชุมเล็กน้อยด้วย)

  • ข้อสรุปที่ได้ในวันนั้น คือ  ในช่วงแรกกองแผนงานจะจัดให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง "การบริหารอัตรากำลัง"  และสำหรับผู้ที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลมายังกองแผนงานได้ตลอดเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  กองแผนงานเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับไว้ในเอกสารโครงการ คือ

เกิดเครือข่ายนักวิเคราะห์ และ blogger กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน http://Share.psu.ac.th  อันจะผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดีระหว่างกันและสามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองได้


คงต้องให้เวลาอีกซักหนึ่งเดือน แล้วเรามาดูผลลัพธ์กัน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 สิงหาคม 2551 23:06 แก้ไข: 09 กันยายน 2552 21:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอเพิ่มเติมอีกนิด..รู้สึกว่าจะมีประเด็นที่ว่า..ให้นักวิเคราะห์ที่เขียน
ช่วยบอกผ่านไปทาง Groupmail นักวิเคราะห์ฯ ด้วย เหมือนที่น้องม่อนลี่รายงานใน ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนร
ตอนนี้ กำลังทำโครงการตามหานักวิเคราะห์นโยบายและแผน บนชานชลาแห่งการเรียนรู้อยู่ครับ ไม่รู้ผมจะตามหาพวกคุณ พบหรือเปล่า ^_^

ขอบคุณคุณ mandala สำหรับการสรุป ผลการประชุมเวทีนักวิเคราะห์ฯ ที่ผ่านมา

คาดหวังว่า เครือข่ายนักวิเคราะห์ฯของเรา จะเริ่มผงาดในวงแชร์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันนะจ๊ะ

อยากจะเริ่มหาวันที่จะนัดเจอกันแบบ Cop ตามที่คุณเมตตา กจ.แนะนำ แล้วเราควรเริ่มจัดวงเสวนาของเราอย่างไรดี ??? มาหาคำตอบร่วมกันนะ

เอ้า นักวิเคราะห์ฯ บนแชร์ psu ส่งเสียงหน่อย คุณ mbunsong กำลังมองหาท่านอยู่ค่ะ

 • สวัสดี เพื่อนพ้องน้องพี่ ในกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทุกคนค่ะ  มอนลี่  มารายงานตัวแล้วค่ะ   และยินดีรับใช้ค่ะ 
 • น้อง มันหลา  สรุปได้ดีเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ 

 

* ขอบคุณ mandala ที่สรุปผลค่ะ 

* หวังว่า mbunsong คงตามหาพี่มิกกี้เจอนะค่ะ และเป็นกำลังใจให้ตามหาได้ทุกคนค่ะ

                   

 • คุณmbunsong   นักวิเคราะห์ฯ มาเผยโฉมแล้ว 4 คน คือ พี่ แดง,  ผอ. plan,  พี่ มอนลี่ และ พี่ มิกกี้ 
  ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 • ส่วนท่านอื่นๆ คาดว่าหยบมาอ่านแล้ว แต่ยังไม่อยากเปิดเผยตัวในช่วงนี้ แต่เท่านี้ก็ชื่นใจแล้ว

 • หลังจากจบการสัมมนา  ตอนนี้มีนักวิเคราะห์สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ 5 คน เป็นไปตามเป้าหมาย
  ที่ พี่เมตตา ตั้งไว้แล้วค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.85.115
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ