นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4776
ความเห็น: 25

ฉันหรือคือนักวิเคราะห์

ช่วงที่รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งอธิการบดี ในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา และกำกับดูแลกองแผนงานมาเป็นเวลา 6 ปี ก่อนจะจากกันท่านได้ให้โอวาทกับพวกเราชาวกองแผนงาน
เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเราในฐานะกองแผนงาน  หลักๆ คือ

 

 

ตอนได้รับฟังครั้งนั้น  ทุกคนต่างตกตะลึงกันหมด  โอ้โห... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องรู้ต้องมีอะไรมากมายขนาดนี่เชียวหรือ   ถ้าทำได้จริงๆ  เรามิใช่เป็น ผู้บริหารน้อยๆ ไปแล้วหรือ   วิสัยทัศน์นี้ช่างยิ่งใหญ่นัก

และยิ่งตอกย้ำบทบาทที่ควรจะเป็นของกองแผนงานมากขึ้น เมื่อผลการประเมินคุณภาพภายในของกองแผนงาน
ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน ได้กล่าวถึง การที่กองแผนน่าจะเป็นสมองของ ม.อ. 
(คุณ Ikkyu ได้พูดเรื่องนี้ไว้ในบันทึกนี้แล้ว)

มองกลับไปถึงการทำงานของตัวเองในฐานะนักวิเคราะห์ เราปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแค่ไหน  เรามีอะไรเป็นทุนแล้วบ้าง และเรายังขาดอะไรจากที่ท่านอธิการบดีกล่าวไว้

  • สิ่งที่กองแผนต้องรู้  พบว่า ยังต้องรู้อะไรอีกเยอะทั้งในเรื่องภายในม.อ.และภายนอก
  • สิ่งที่กองแผนต้องมี พบว่า ทัศนะคติและทักษะแต่ละคนมีไม่น้อยไปกว่ากัน  แต่สมองเป็นเรื่องใหญ่
   ที่ต้องพัฒนาอีกมาก
  • การพัฒนาทีมกองแผน  พบว่า ที่มีมากที่สุดคือ ความคิดอิสระและบรรยากาศการทำงาน ส่วนอื่นๆ
   ลดหลั่นกันไป
  • การตีประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า  แต่ละประเด็นต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์มากมาย


แล้วกองแผนงานรับมืออย่างไรกับความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ ในการเป็นสมองของมหาวิทยาลัย
(Think Tank : ถังความคิด)
 

  • การพัฒนาระบบ KPIs  กองแผนงาน โดยการเชื่อมโยงดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับกอง /งาน และบุคคล เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการทำวิจัยสถาบันในทุกงาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์งานด้านต่างๆ
  • เน้นการทำงานแบบเบ็ดเสร็จในคนเดียว
  • การสร้างบรรยากาศการทำงาน โดยปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ตัวบุคลากร ซึ่งทุกคนต้องพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการทำงาน พบว่า สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการนำเสนองานชิ้นงานของเรา คือ

 • อันดับแรก  "ข้อมูล"  เราจะต้องพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วย เพราะหากมีปัญหาอะไร  การยืนยันด้วยข้อมูลจะทำให้ทุกอย่างจบลงได้ง่ายโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 • อันดับสอง  "การนำเสนอข้อมูล"  จะต้องพยายามชี้จุดที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนที่สุด  และต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจตัดสินใจได้ทันที มีครั้งหนึ่งวิเคราะห์เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของเขตการศึกษาภูเก็ต  ในเอกสารประกอบมีรายละเอียดความเป็นมาทุกอย่าง  แต่ในเอกสารนำเสนอ (PPT) ด้วยความที่ตัวเองคิดว่า ความเป็นมาของภูเก็ตใครๆ ก็รู้แล้ว่าเป็นอย่างไร จึงไม่ได้นำเสอนส่วนนี้ไป  เสนอแต่ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ผลปรากฎว่า ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่ทราบข้อมูลความเป็นมาของภูเก็ต  ทำให้ต้องเลื่อนการพิจารณาไปอีกครั้ง  จึงต้องจำไว้ว่า  อย่างคิดว่าสิ่งที่เรารู้แล้วคนอื่นจะรู้ด้วย  ต้องทำให้ชัดเจนทั้งหมด เพิ่ม slide การนำเสนออีกไม่กี่หน้าแต่เข้าใจเพิ่มมากขึ้น มันคุ้มค่ากว่ากันเยอะเลย (ชาวภูเก็ตคงไม่ว่านะ....)

ตอนนี้เราเป็นนักวิเคราะห์ที่แท้จริงหรือไม่ หรือมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน  กองแผนงานคงตอบให้ตัวเองได้ไม่ดีเท่าผู้ใช้บริการของเรา  ซึ่งคงต้องรอผลการประเมินคุณภาพในปีต่อๆ ไป เพื่อเป็นตัวสะท้อนการทำงานของพวกเราต่อไป


ปล. ขอบคุณคุณ 
NovemberRain  สำหรับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ ในการเขียนบันทึกในแบบ  KM

 

created: 06 Febuary 2008 13:42 Modified: 09 September 2009 21:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
06 Febuary 2008 13:58
#19314

มาอ่าน มาชอบค่ะ....เอาอีกแบบนี้ เอาอีกค่ะ น้องมันหลา

Ico48
CHAIN OF LOVE (Recent Activities)
06 Febuary 2008 14:15
#19318

เก่งจังเลยค่ะ ตัวแค่นี้เอง รู้อะไรตั้งมากมาย  ทำอย่างไรจะสอนให้ลูกสาวเก่งอย่างนี้น่ะ ว่างๆ เขียนเรื่องวิเคราะห์โครงสร้างใหม่สุราษฎร์ฯบ้างน่ะค่ะ จะได้ถ่ายทอดให้ทุกคนเข้าใจ

Ico48
NovemberRain (Recent Activities)
06 Febuary 2008 16:33
#19354
thumbs up!
เอาเหลย เอาเหลย!
เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่งครับ
มาเป็นกำลังใจ ให้นักวิเคราะห์ค่ะ
Ico48
อัมพร (Recent Activities)
07 Febuary 2008 10:52
#19440
 • เห็นแล้วค่ะนักวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ให้ลึกและกว้าง
 • อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนน้องเล่าจัง
Ico48
mandala (Recent Activities)
07 Febuary 2008 10:59
#19443
 • ขอบคุณพี่เมตตา สำหรับกำลังใจที่ให้แก่มือใหม่หัดเขียน KM  (ที่ผ่านมาเขียนแต่เรื่องที่หาสาระไม่ได้)
 • คุณ สุธิษา  เขียนสะตัวลอยเลย ขอบคุณมากๆ ค่ะ  ความรักของคุณแม่จะเป็นสิ่งหล่อหลอมลูกน้อยให้เติบโตเป็นคนเก่งได้แน่นอน 
 • สำหรับเรื่องโครงสร้างของเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถจริงๆ ค่ะ เพราะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ ยังไงจะช่วยถามผู้รู้มาบอกต่ออีกทีนะคะ
 • คุณ NovemberRain นิ้วโป้งเยอะมาก  ก็ได้ครูดีแนะนำนี่คะ ลูกศิษย์เลยได้หน้า  ขอบคุณมากค่ะ 
 • เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณ คนธรรมดา  ท่านอธิการบดีได้วางแนวคิดที่ดีๆ ไว้ให้กับพวกเราชาวกองแผนเยอะมาก ทำให้การทำงานมีทิศทางมากขึ้น
 • จะไปให้กำลังใจคณะซ๊าบบบ ของคุณแมงปอ เช่นกันค่ะ
Ico48
mandala (Recent Activities)
07 Febuary 2008 11:06
#19448

พี่อัมพร

 • กองแผนงานทุกคนกำลังพยายามทำหน้าที่นักวิเคราะห์ให้ดีที่สุดค่ะ
 • ถ้าหัวหน้าหรือใครๆ เห็นพวกเราท่องเว็ป อย่าคิดเป็นอย่างอื่นไปนะคะ  ... เพราะพวกเรากำลังหาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ให้ลึกและกว้างนั้นเอง
Ico48
mbunsong (Recent Activities)
08 Febuary 2008 08:56
#19590

จับประเด็นได้ และสรุปเก่งจริงๆ สมเป็นนักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์ ต้องรู้ มีหลายสิ่ง 
ไม่ประวิง เวลา ใฝ่ศึกษา
หนึ่งข้อมูล ต้องรู้แน่ ทันเวลา
สองสายตา สอดส่าย ความเปลี่ยนแปลง

สามร่วมงาน เป็นทีม มีอิสระ
สี่วาทะ กล้าพูด ในทุกที่
ห้าทัศนะ เปิดกว้าง ร่วมคิดดี
หกร่วมมี ยุทธศาสตร์ บุกบั่นกัน

เจ็ดเจตคติ คิดดี ในเชิงบวก
แล้วผนวก ด้วยทักษะ ในรอบด้าน
แปดอดทน ไม่บ่น เมื่อล้นงาน
เก้าร่วมสร้าง บรรยากาศ เป็นกันเอง

สิบสร้างมิตร รอบด้าน ทุกแห่งหน
เพื่อผจญ ศึกหน้า ไม่ถอยหนี
สู้ฟันฝ่า อุปสรรค ที่มากมี 
หยดเหงื่อนี้ เพื่อม.อ. ของทุกคน

(^_^) สำหรับคุณ Madala ครับ
(^___^) อย่างงี้เค้าเรียก KM แบบเนียนเนียน 555

Ico48
mbunsong (Recent Activities)
08 Febuary 2008 09:26
#19599
555 กำลังมีคำถามอยู่ในใจอยู่พอดี น้องยาม ว่าทำไมบันทึกนี้ จึงไม่ได้การแนะนำ.. ในที่สุดก็มา..

มาตอบ คุณmbunsong 
บางวันมีบันทึกที่เขียนเข้าข่ายเป็นบันทึกแนะนำหลายบันทึก...จึงต้องรอคิว....ตามหมายเลขบันทึกที่ขึ้น list ไว้ค่ะ... ขอบคุณค่ะ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
08 Febuary 2008 12:17
#19634

มาเชียร์นักวิเคราะห์ มัน'หลา น้องเรา

ข้อมูลมากมาย ที่ใช้วิเคราะห์
แต่ต้องเหมาะ ยุทธศาสตร์ ประกาศใว้
ข้อมูลท่วม ร่วมภูเขา เอามาใช้
ถึงจะได้ หนึ่งประเด็น เห็นผลงาน

พััฒนาคน พัฒนางาน สานความคิด
ผนึกจิต ผนึกแรง ร่วมแข็งขัน
ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน
ร่วมสร้างสรค์ ร่วมกันสร้าง เส้นทางนำ

เค พี ไอ ไหงดัชนี ชี้สำเร็จ
ปวดหัวเหม็ด เคพีไอ ได้นิดเดียว
เร่งทำงาน จนหน้ามืด หน้าซีดเซียว
ได้อิ๊ดเดียว เคพีไอ ไซ่พันนี้

เสริมวิจัย ในทุกงาน ทุกด้านหนิ
เร่งรีบริ มิชักช้า บรรยากาศ
เสริมทำงาน เสริมสถานที่ มิให้ขาด
เจ็บหัวชาด เขียนไม่ถูก ครดดูกวัว

ไปดีกว่า ดีนะนี่ ประตู ไม่ได้ลงกลอนไว้ ออกได้ ออกได้ แ๊ว๊บ
คิก คิก คิก
เราเอง 8-)

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2551 14:29
#19660

       มาร่วมเชียร์ด้วยคนค่ะ   ใช่เลย นักวิเคราะห์  เพราะคำว่า นักวิเคราะห์ ต้องมีความรอบรู้ในทุก ๆ เรื่อง ถึงแม้ว่า ไม่ลึก  แต่สามารถค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
      ข้อสังเกต อย่างหนึ่ง ที่นักวิเคราะห์ทุกคน จะติดเป็นนิสัย  คือ  คนที่เป็นนักวิเคราะห์ นิสัยชอบพูด ชอบคุย  สายตากว้างไกล  สอดส่ายสายตามองให้รอบ ๆ  แล้วจะตั้งทุกครั้งว่า ทำไม เพราะอะไร และเปรียบเทียบ จะติดเป็นนิสัย   สำหรับผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์ทั้งหลายลองสังเกต มองตัวเองหรือเปล่า 
Kp-icon-4     สำหรับมอนลี่เอง คิดว่า ทุกคนสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้ โดยมองในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ  และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เพียงแต่บางครั้ง ท่านยังมิได้นำออกมาใช้

Ico48
mandala (Recent Activities)
08 Febuary 2008 14:53
#19667
 • คุณ mbunsong แต่งกลอนเก่งขึ้นทุกวันเลย  จะพยายามทำให้ครบ 10 ข้ออย่างเคร่งครัดค่ะ
 • ขอบคุณ พี่เมตตา  และ น้อง ยามเฝ้าshare สำหรับรางวัลที่มอบให้เป็น "บันทึกแนะนำ"
 • พี่เน็ก Our Shangri-La บางครั้งข้อมูลมากจนไม่รู้จะเลือกประเด็นไหน  คราวนี้รู้แล้วต้องเอายุทธศาตร์มาจับนี่เอง  ส่วน KPI ช่วยๆกันหน่อยนะคะ อย่างพึ่งเจ็บหัวเสียก่อน
 • พี่ มอนลี่ นักวิเคราะห์เหมือนกันคงไม่ต้องพูดกันมาก เห็นด้วยค่ะว่าทุกคนควรมีทักษะการวิเคราะห์ อย่างน้อยก็วิเคราะห์ว่าเราจะทำงานให้สำเร็จได้อย่างไร
Ico48
Baby (Recent Activities)
08 Febuary 2008 15:33
#19693

มาให้กำลังใจเพื่อนน้องรหัสอีกคน เยี่ยมจริง ๆ น้องเรา พี่อยู่ภาควิชา วัน ๆ หมดไปกะทำงานรูทีนซะมากกว่า ตอนเรียนก็เรียนแบบลูกเป็ด พอทำงานพี่ก็ได้ทำงานแบบลูกเป็ดอีก แต่การเรียนแบบลูกเป็ดพี่คิดว่าทำให้เรามีความรู้หลาย ๆ ด้าน ทำให้เกิดนักวิเคราะห์ที่เก่งๆอย่างน้องไงล่ะ

Ico48
นู๋นุช (Recent Activities)
08 Febuary 2008 15:43
#19695
มาให้กำลังใจค่ะ เก่งจังเลย นับถือ นับถือ
 • อ่านแล้วคะอนาคตเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่ง .....คงต้องเรียนรู้ต่อไปนะน้องอาร์ ชึ่งในหลายๆๆตำแหน่งของมหาวิทยาลัยฯที่คาดหวัง ในความเป็นมืออาชีพของบุคลากร สำหรับกองแผนงานมีแววอยู่หลายคนนะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องอาศัยเวลาในการฝึกวิทยายุทธ์
Ico48
plan (Recent Activities)
08 Febuary 2008 16:49
#19732

มาให้กำลังใจคนเขียนค่ะ ขอบคุณที่ทำให้ภาพตัวตนนักวิเคราะห์ชัดขึ้น 

และ จอ หรือ นัก ที่ทำงานด้านนี้ คงรู้ซึ้งว่า เคราะห์ ที่แท้จริงเป็นไง

เวลาผ่านไปเดี๋ยวเดียว พวกเราร่วมวิเคราะห์กันมาเฉลี่ยเป็นสิบปีแล้วนะ

ประสบการณ์ของทุกท่านที่มี มากประโยชน์ พร้อมแชร์ร่วมกัน นะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าจ๊ะ

ท้ายนี้ คำชมสำหรับกลอนของน้อง mbunsong สำนวน อารมณ์ ได้เลยค่ะ

Ico48
บิวตี้ (Recent Activities)
08 Febuary 2008 21:22
#19757

แวะเข้ามาให้กำลังใจ และเก็บเกี่ยวความรู้ดี ๆ กลับไปค่ะ เก่งจริงๆ ค่ะ :)

Ico48
nuaniira.p [IP: 1.1.1.38]
09 Febuary 2008 09:02
#19768

สวัสดีค่ะ

เข้ามาชื่นชมว่า เล่าเรื่องได้เนื้อหา ความรู้ น่าสนใจ และป็นเรื่องงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ mandala

ส่วนกลอนของคุณmboonsong ก็ประยุกต์ใช้ได้กับ ชีวิตการทำงานของทุกคน

NP

แวะมาอ่านรอบที่สองแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ทิ้งรอยไว้

ขอชื่นชมแง่มุมความคิดของคนรุ่นใหม่ค่ะ

ขอบอกว่าพี่เห็นชื่อบันทึกครั้งแรก ไม่กล้าเข้ามาอ่าน เพราะพี่เองไม่ค่อยเก่งเรื่องวิเคราะห์ กลัวอ่านไม่รู้เรื่อง อิอิ

ขอบอกว่า อ่านรอบที่ 2 ยิ่งได้อรรถรสและความมีคุณค่าในบันทึกเพิ่มขึ้น เพราะมีหลาย ๆ ท่านช่วยเติมเติมให้สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกลอนของคุณ mbunsongและของคุณ Our Shangri-La

ซึ่งเติมเต็มให้รู้สึกเพิ่มขึ้นว่า บันทึกแบบนี้แหละที่อยากเห็น และอยากอ่านค่ะ

อ้อ พี่แป๊ด คงต้องหมั่นฝึกวิทยายุทธ์เพิ่มขึ้น เผื่อจะได้สกัดเนื้อหาดี ๆ ออกมาอย่างคุณน้องบ้างค่ะ

 

Ico48
mandala (Recent Activities)
11 Febuary 2008 14:12
#19957
 • พี่โค้ก ต้อยตีวิด มาเยือนถึงบ้านดีใจจริงๆ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ จะพยายามเรียนรู้ทั้งลึกและกว้างให้มากขึ้นค่ะ
 • นู๋นุช ขอบคุณที่แวะเวียนมาให้กำลังใจ
 • พี่ อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ทุกอย่างฝึกฝนได้ถ้ามีความพยายาม 
 •  ขอบคุณผอ. plan ที่มาร่วมต่อยอดความคิด แม้เราจะต้องรับเคราะห์ แต่เป็นเคราะห์ที่เต็มใจรับใช่มั๊ยคะ  ไม่ทราบว่าภาระงานที่เขียนไปทั้งหมดครอบคลุมงานทั้งหมดหรือไม่  ยังไงต่อไปจะพยายามเข้ามาแชร์ความรู้ให้มากขึ้นค่ะ
 • ขอบคุณ พี่ บิวตี้ ที่เห็นว่าบันทึกนี้มีประโยชน์
 • ขอบคุณอ.นวลจิราค่ะ สำหรับคำชมเชย จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
 • พี่ รัตติยา เขียวแป้น ตั้งชื่อบันทึกให้เก๋อย่างที่คุณธรรมดาว่า แต่คงจะเก๋ไปจนพี่เกือบไม่เข้ามา  สำหรับกลอน ยกความดีให้ทั้งพี่เน็ก  Our Shangri-La และคุณ  mbunsong  เขียนได้ดีจริงๆ
Ico48
ปุกปุย (Recent Activities)
13 Febuary 2008 10:37
#20193

ดีใจจัง

ได้เจอคนเก่งตัวเป็นๆแล้ว  เย้  เยเย

Ico48
สุธิษา [IP: 192.168.100.112]
19 Febuary 2008 09:09
#21027
แวะมาขอบคุณที่เข้าไปให้ความเห็นค่ะ  รีบนำไปปฏิบัติเลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ