นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแก๊สรั่ว"

ภัยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เผลอลืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วโมงเร่งด่วน ที่ต้องมีการจัดการอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราต้องมี “สติ”เพื่อควบคุมตนเองให้ปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น ดั่งเช่น กรณี “เม... more »
By Monly   created: 05 June 2012 13:20 Modified: 13 March 2013 16:33 [ Report Abuse ]

(2) ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "เคลี่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม"

จากการเข้าร่วมโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยากรได้แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งได้ยกตัวอย่างหลายเหตุการณ์ เช่น กรณีเกิดระเบิดที่ลีการ์เด้นส์รวมทั้งเหตุการณ์ที่อยู่นอกพื้นที่ห่างไกล และต่อไปนี้เป็นภาพการฝึกปฏิบัติการช่... more »
By Monly   created: 01 June 2012 08:22 Modified: 13 March 2013 16:34 [ Report Abuse ]

(1) ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "ถังดับเพลิง"

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" วิทยากร โดยคุณธีรพัฒน์ อ่อนจันทร์ และทีมงานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และบริเวณห... more »
By Monly   created: 01 June 2012 07:50 Modified: 13 March 2013 16:34 [ Report Abuse ]

(4) กริ๊ง กริ๊ง เสียงจากเครื่องของใคร?

ได้สัมผัสเหตุการณ์นี้บ้างไหม? เสียงโทรศัพท์ดัง กริ๊ง กริ๊ง ... เอ่อ ไม่ทราบเครื่องใคร เพราะเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องเสียงที่ดังเหมือนกันทุกเครื่อง ดังเช่น เครื่องในห้องสำนักงานของมอนลี่ มีอยู่ 5 เครื่อง เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น ช่างคล้ายคลึง หรื... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 30 May 2012 17:06 Modified: 31 May 2012 11:13 [ Report Abuse ]

(0) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

เมื่อวันทีี่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้เป็นเรื่อง "แนะนำเว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบใหม่" นำเสนอ โดยคุณศศิธร ลิ่มจู้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา งานเทคโนโลยีและสารสนเ... more »
By Monly   created: 30 May 2012 10:52 Modified: 30 May 2012 11:29 [ Report Abuse ]

(3) ภาษิต คำคม KM

นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2551 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติเริ่มใช้งานในระบบ Share PSUเพื่อบันทึกแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ ณ ปัจจุบัน มีประมาณ 3,800 กว่าบันทึก(25 พฤษภาคม 2555) น่าจะเป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำลังขั... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 24 May 2012 21:21 Modified: 13 March 2013 16:53 [ Report Abuse ]

(1) ความคาดหวังของผู้นำองค์กรต่อบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน

ในช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้รับฟังแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554-2559 จากท่านคณบดี เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดกระบวนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างทั่วถึง ท่านคณบดีได้คาดหวังต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนใ... more »
By Monly   created: 07 May 2012 22:54 Modified: 13 March 2013 16:35 [ Report Abuse ]

(0) Walk Rally สู่แผนกลยุทธ์ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ"

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 ณ อุทยานแห่งชาติ สวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียนบีช รีสอร์ท จ.สงขลา กิจกรรมWalk Rally เป็นกิจกรรมที่จัดในช่วง... more »
By Monly   created: 07 May 2012 20:49 Modified: 14 March 2013 11:10 [ Report Abuse ]

(0) เคล็ด (ไม่ลับ) จากใจ พี่สู่น้อง : เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

บทบาทในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรในองค์กร ต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม โดย รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ ได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และขอให้อาจารย์น้องใหม่พึงปฏิบัติเช่นกัน โดยขอให้มีหลักปฏิบัติงาน &ldq... more »
By Monly   created: 08 April 2012 00:08 Modified: 14 March 2013 11:10 [ Report Abuse ]

(3) เคล็ด (ไม่ลับ) จากใจ พี่สู่น้อง : สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าฟังการเสวนา “เคล็ด (ไม่ลับ) จากใจพี่สู่น้อง” โดยมีรองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. และเมื่อปี 2549 อาจารย์ได้รับการแต... more »
By Monly   created: 06 April 2012 22:33 Modified: 08 April 2012 00:10 [ Report Abuse ]