นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอก (ในประเทศ)

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอื่น ๆ ตามที่ได้บันทึกก่อนหน้านี้ ที่นี่ ดังนั้นเรามาดูอัตราค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนสนับสนุน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 22 ตุลาคม 2555 16:30 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2555 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาได้รับทุน สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่ได้รับทุน สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับอบรม เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายเงิน จาก สกอ. นักศึกษาที่ได้รับทุน ในกรณีที่นักศึกษาเป็นบุคลากรหรืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอื่น เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา)... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 18 ตุลาคม 2555 17:22 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2555 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาที่ได้รับทุน สกอ. ในช่วงปีการศึกษา 2552-2553

มีเรื่องเล่ามาแบ่งปันในเรื่องการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุน สกอ.ในช่วงปีการศึกษา 2552-2553 ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ เมื่อนักศึกษาได้รับทุนสกอ. จะแจ้งการได้รับทุนให้มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาได้เรียนอยู่เพื่อทราบผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 18 ตุลาคม 2555 17:14 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2555 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาจะชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้เมื่อไหร่?

มีคำถามเกิดขึ้นว่า มีบางคนสามารถชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้ทันที แต่บางคนไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้ทันที สำหรับประเด็นนี้ ต้องสืบค้นหาข้อเท็จจริงกันยาวหน่อยนะค่ะ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สกอ. ในปีการศึกษา 2552-2553 ไม่ต้อ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 17 ตุลาคม 2555 08:55 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2555 08:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ติดตามค่าธรรมเนียมวิจัย

จะทราบได้อย่างไรว่า คณะมีรายรับจากค่าธรรมเนียมวิจัย? จะทราบได้อย่างไรว่า มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมวิจัย จะทราบได้อย่างไรว่า นักศึกษาไม่ได้ค้างชำระค่าธรรมเนียมวิจัย จะทราบได้อย่างไรว่า นักศึกษาได้ชำระเงินให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 17 ตุลาคม 2555 08:51 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2555 08:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงไฟล์เอกสารเป็น pdf

ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนนะค่ะว่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์เอกสารอัตโนมัติ ที่มีความสามารถพิเศษในการ print ถ่ายเอกสาร และสแกนเอกสาร ได้ แต่ที่บันทึกนี้ เนื่องจากต้องการแสดงข้อมูลในการดำเนินการระหว่างการแปลงไฟล์เอก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 16 ตุลาคม 2555 09:47 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2555 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) เส้นทางสู่ "นักบริการดีเด่น"

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (หรือที่พวกเราเรียกว่า "พี่หยิก" ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2555 21:46 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน ซึ่งนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 10:57 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน : โปรแกรม E-Document

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน ซึ่งนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน9 คน ผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรคณะฯ ประมาณ 23... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 09:45 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "เมื่อเกิดเปลวไฟในกระทะ"

ในช่วงเวลาที่คุณทำอาหารเช่น ทำไข่เจียว หรือจะทอด โดยใส่น้ำมันในกระทะ และเผลอ "ลืม" เพราะมัวทำอย่างอื่นในเวลาเดียวกัน ทำให้กระทะร้อนจนเกิดเปลวไฟในกระทะและอย่าตกใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ปิดวาล์วแก๊สทันที 2.ใช้ผ้าขนหนูผืนให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 มิถุนายน 2555 21:50 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]