นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ข้อคำถามที่บ่บอกว่าเป็น “นักตัดสิน" หรือ "นักเรียนรู้”

จากบทเรียนในเรื่อง การพัฒนาความคิด และความรู้สึกมีประเด็นในเรื่องของข้อคำถามที่บ่งบอกได้ว่า เป็น “นักตัดสิน” หรือ “นักเรียนรู้” นักตัดสิน นักเรียนรู้ 1.มีอะไรผิด?1.มีอะไรที่ใช้ได้ผล? 2.ใครผิด?2.อะไรคือสิ่งที่ฉันต้อง... more »
By Monly   created: 25 August 2013 22:39 Modified: 26 August 2013 13:55 [ Report Abuse ]

[C] (0) ทัศนคติ “นักตัดสิน หรือนักเรียนรู้”

เมื่อมีสถานการณ์ ความรู้สึก และความคิด โดยความรู้สึกจะมีสติเป็นส่วนในการควบคุม ซึ่งความคิดจะมี 2 เส้นทาง โดยต่างกันที่สติกับการฟัง คือ - เส้นทางของนักตัดสินที่นำไปสู่ปฏิกิริยาการตอบโต้ ปกป้อง ปฏิเสธ ไม่ฟัง คิดลบ ขาดสติ - เส้นทางของนักเรีย... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 25 August 2013 22:09 Modified: 26 August 2013 13:55 [ Report Abuse ]

[C] (0) เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “หนู” จะบริหารอย่างไร?

กรณีที่ “หัวหน้า” มีนิสัยแบบ “หนู” คือ เป็นคนที่แคร์ความรู้สึก อ่อนโยน ขี้เกรงใจ ปฏิเสธคนยาก ชอบช่วยเหลือ มีน้ำใจ สุภาพ นุ่มนวล ไม่ชอบขัดแย้ง อะไรก็ได้ และดูแลห่วงใย เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “หนู” จะสร้างความสัม... more »
By Monly   created: 23 August 2013 16:39 Modified: 23 August 2013 16:53 [ Report Abuse ]

[C] (0) เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “อินทรี” จะบริหารบุคคลอย่างไร?

กรณีที่ “หัวหน้า” มีนิสัยแบบ “อินทรี” คือ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีวิสัยทัศน์ มองภาพรวม ขี้เบื่อ ชอบทางเลือก มีความเป็นไปได้ ชอบสิ่งใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ อิสระ และชอบเรียนรู้ เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ &ldqu... more »
By Monly   created: 23 August 2013 09:17 Modified: 23 August 2013 09:22 [ Report Abuse ]

[C] (0) เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “กระทิง” จะบริหารบุคคลอย่างไร

กรณีที่ “หัวหน้า” มีนิสัยแบบ “กระทิง” คือ เป็นคนที่เปิดเผย จริงใจ มุ่งมั่น กล้าเผชิญ ปกป้อง รักลูกน้อง ตรงไปตรงมาเน้นเป้าหมาย ชัดเจน มั่นใจ เชื่อประสบการณ์ กล้าได้ กล้าเสีย พึ่งตัวเอง ชอบเสี่ยง แข็งนอก อ่อนใน และทนแร... more »
By Monly   created: 23 August 2013 09:08 Modified: 23 August 2013 09:15 [ Report Abuse ]

[C] (2) เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “หมี” จะบริหารบุคคลอย่างไร?

การจะบริหารบุคคลที่มีนิสัยแตกต่างกัน ดังเช่น หนู กระทิง หมี และอินทรี ตามบันทึกนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ยาก หากรู้จักวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาเป็น และใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับบุคคลที่มีนิสัยแตกต่างกัน การบริหารบุคคลที่มีนิสัยแตกต่างกันเป็นเรื่องที่หนัก... more »
By Monly   created: 22 August 2013 17:33 Modified: 22 August 2013 17:37 [ Report Abuse ]

[C] (2) ลักษณะนิสัยของคนทำงานในองค์กร

การเรียนรู้ในเรื่องนิสัยของคนในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งและยอมรับในความเป็นตัวตนที่เขาเป็นแต่จะทำอย่างไรที่จะทำงานร่วมกันได้และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นเรื่องที่ผู้นำหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเรามาเรียนรู้น... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 22 August 2013 17:24 Modified: 22 August 2013 17:26 [ Report Abuse ]

[C] (0) ย้อนดูตัวเรา

การวิเคราะห์ย้อนดูตนเองในสิ่งที่เราเป็น ท่ามกลางในเรื่องของความต่าง ที่เกิดขึ้นในสังคมองค์กร ซึ่งมีทั้งที่พอใจและไม่พอใจในเรื่องต้องการ เช่น ด้านข้อมูล หรือ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร ความสุขอยู่ที่ไหน..... เป็นเรื่องที่ตัวเร... more »
By Monly   created: 06 August 2013 19:02 Modified: 06 August 2013 19:10 [ Report Abuse ]

[C] (1) สุขจาก "กิจกรรม"

ได้อ่านบันทึกเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงานของน้องเปตองและบันทึกเรื่อง ทุกคนมีความต่าง...ที่ต้องยอมรับความต่างของพี่มิกกี้ ที่ได้บันทึกไปก่อนแล้ว สำหรับมอนลี่เองได้เพียงแต่ขึ้นรูปไว้ก่อนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หมาย... more »
By Monly   created: 06 August 2013 17:42 Modified: 06 August 2013 19:18 [ Report Abuse ]

(0) เข็มทิศชี้ช่องทางการทำงาน

การจัดการความรู้ในหน้าของตนเอง ไม่ใช่เรื่องขององค์กร ไม่ใช่เรื่องของเจ้านายที่ให้ทำ แต่หากมองในเรื่องนโยบายที่กำหนดให้มีขึ้นในองค์กร เพื่อสอดรับกับแผนใหญ่ขององค์กรเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม หากมีนโยบายที่กำหนดให้เกิดขึ้น แต่ผู้ปฏิบัติไม่ขับเคลื... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 13 May 2013 12:19 Modified: 13 May 2013 12:29 [ Report Abuse ]