นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (6) ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Internet ภายนอกไม่ได้

เกือบ6 เดือนมาแล้ว ที่คณะฯ ได้วางระบบเครือข่ายภายในใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ IP Address ของเครื่องที่มีไม่เพียงพอ หลังจากวางระบบแล้ว ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับระบบ Internet ไม่ได้ วิธีแก้ปัญหา เพื่อใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2557 11:08 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กิจกรรมบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 68 โครงการ เป็นเงิน 12,945,200 บาท สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาทดังนี้ 1. โครงก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 04 ธันวาคม 2556 09:28 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2556 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) เรารู้จักวิเคราะห์กระบวนงานแค่ไหน?

ได้อ่านบทความ "การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (workflow analysis)" ของ Human Revolution ซึ่งเป็นประโยชน์ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ซึ่งบางขั้นตอนเป็นกระบวนการทำงานที่เราได้มีการทำมาบ้างแล้ว อาจจะไม่ครบทั้ง 11 ข้อ ก็ตาม บทความเหล่านี้อาจจะส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2556 21:27 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2556 21:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ปรับคน ปรับองค์กร

เมื่อวันก่อนได้บันทึกเรื่อง การจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม โดยมีเรื่องที่น่าขบคิด และปัจจัยหลักที่องค์ต้องคิดหนัก นั่นคือ "คน" และ "เงิน" ที่จะเกิดปัญหาในอนาคต เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น เราต้อง "เตรียมรับ" และ "แก้ปัญหา" ตั้งแต่บัดนี้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2556 13:32 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2556 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มที่ 3 การจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม

ปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 20-23ตุลาคม 2556ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Sentito GracelandKholak and Spa อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กิจกรรมที่แลกเปลี่ยนครั้งนี้มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2556 15:24 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2556 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) รายการค่าใช้จ่าย "ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.เอก"

ท่านเคยทราบบ้างไหมว่า ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ต้องใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายอัตรา 28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา แล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปอยู่ที่ไหนบ้าง เข้าคณะฯ เต็มจำนวนหรือไม่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ลดข้อคำถาม "พี่ค่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2556 22:16 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2556 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การคิด "อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย"

แนวทางการคำนวณ "จำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน" ในแต่ละรายวิชาที่คณะเปิดสอน โดยเงินส่วนนี้เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายแล้ว เงินในส่วนที่เป็น "ค่าหน่วยกิต" ม.อ. จะจัดสรรเข้าคณะฯ ตามจำนวนหน่วย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 30 ตุลาคม 2556 18:18 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2556 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) แหล่งรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ม.อ. ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ เป็นระบบเหมาจ่ายในระดับปริญญาตรี โท และเอก และในปีการศึกษา 2557 จะมีการปรับเพิ่มใหม่ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะนำมาขยายผลในโอกาสต่อไป สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาคาดว่า อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 30 ตุลาคม 2556 17:44 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2556 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) วงจรเส้นประ

ในเรื่องการทำงาน ให้มองงานอื่นบ้างอย่ามองแต่งานของตนเองอย่างเดียว ให้ทำงานอย่างอื่นได้ ดังนั้นเรามาดูวงจรการแก้ปัญหา ว่ามีอะไรกันบ้าง ย- คือ การพาถอยหลัง สิ่งที่ระบบมีอยู่แล้ว ย+ คือ การพาก้าวไปข้างหน้า คิดสิ่งใหม่โดยให้ใส่ปัจจัยภายนอกเข้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 สิงหาคม 2556 21:53 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2556 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (8) เหตุผลกับความคิด

อะไรเป็นเหตุ เป็นผล ดังนั้นเรามาดูปฏิบัติการความเข้าใจเหตุผลโดยให้ “หางลูกศรเป็นเหตุ หัวลูกศรเป็นผล” ดังรูป ---------------> ความคิดเชิงเหตุผล ในทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง เป็นทั้งเหตุและผล เช่น กรณีที่เราออกกำลังกาย ทำให้ร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 สิงหาคม 2556 21:15 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2556 21:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]