นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (2) บรรยากาศการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

ตามบันทึกของน้องเปตอง เรื่องการสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1) และ เรื่องการสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2) บันทึกของ Baby เรื่องสมดุลในชีวิต "ส่วนตัว" กับ "งาน" ที่ได้บันทึกล่วงหน้าไปก่อนแล้ว มอนลี่ก็ขอนำภาพบรรยากาศภายใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2557 14:41 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2557 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) กิจกรรมที่จัดในเมนู Happy Body

ช่วงนี้ขอทำความเข้าใจในเรื่อง Happy Workplaceเนื่องจากมีหลาย ๆ กิจกรรมที่กำลังจะจัดให้เกิดขึ้นในคณะฯ ซึ่งบางกิจกรรมอาจจะสงสัยอยู่เช่นกันว่า กิจกรรมเหล่านั้น จะเข้าข่าย เป็น Happy Workplace หรือเปล่าหรือจะอยู่ใน Happy อะไรบ้าง? ดังนั้นมาเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2557 22:09 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2557 22:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) UKM 26 ในหัวข้อ "เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” : ตอน เรื่องที่เสวนา

เมื่อวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 (UKM 26) ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 11 ตุลาคม 2557 23:28 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2557 13:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) โครงการเงินออม

เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะฯ ได้จัดประชุมชี้แจงสวัสดิการพนักงานเงินรายได้ ในรูปแบบ "โครงการเงินออม" ให้กับกลุ่มพนักงานเงินรายได้ ทั้งคณะฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีประมาณ ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 11 ตุลาคม 2557 18:15 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2557 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) กระบวนการจัดทำสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการบรรจุแผนฯ11

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมกระบวนการจัดทำสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ 11 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำสาขาวิชาใหม่ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 15 กันยายน 2557 08:38 แก้ไข: 15 กันยายน 2557 08:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) สัมมนาวิชาการเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ในเวทีการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาในเชิงลึกและเสริมสร้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 17 สิงหาคม 2557 20:41 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2557 21:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ) ก. ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท/คน จำแนกค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก จำนวน... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 08 กรกฎาคม 2557 15:56 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2557 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) แบ่งปันข้อคิดดี ๆ จากการอบรม “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในทุก ๆ ครั้งที่มีการจัดโครงการภายในคณะฯ ไม่รวมนอกสถานที่นะค่ะ ที่เป็นโครงการที่บุคลากรภายในองค์กร อยากจะฝัน ฝันหวาน พร้อมกับการท่องเที่ยว เปิดหู เปิดตา ณ สถานที่ที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาติ และอากาศที่สดใส ภูเขา หรือทะเล ที่หน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 24 มีนาคม 2557 15:56 แก้ไข: 24 มีนาคม 2557 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (3) : เกณฑ์การจัดสรรเงิน

ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงานรายรับประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นแหล่งรายรับของคณะโดยตรง ที่ได้มาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา เช่น วิชาบรรยาย ปฏิบัติ โครงงาน/ปัญหาพิเศษ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สหกิจศึกษา ค่าธรรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 มีนาคม 2557 23:15 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2557 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (2) : กลุ่มคณะ

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยให้บั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 มีนาคม 2557 17:23 แก้ไข: 21 มีนาคม 2557 10:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]