นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(6) การทำงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิด “นวัตกรรม”

ได้ฟัง ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต มา Share การนำเสนอผลงานเวทีระดับมหาวิทยาลัยให้พวกเราที่คณะทรัพย์ฯ ฟังบ่อย ๆ ว่า ทำไม ไม่ไปฟัง การเข้าร่วมโครงการพัฒนางานนี้ดีนะ ลองไปดูซิ? ปีแล้ว ปีเล่า ก็มิได้ไปสักที (ขอสารภาพด้วยหัวใจน้อยๆ นิด ๆ ) แต่ปีนี้ได้มีโอ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 27 พฤษภาคม 2553 08:26 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2553 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมขยายผลตอนเที่ยงวัน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค 2553 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง 122 ได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายพิเศษ ขยายผลเรื่อง สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิทยากรที่บรรยาย คือ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ สำหรั... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 29 มกราคม 2553 21:17 แก้ไข: 30 มกราคม 2553 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

บรรยากาศในห้องประชุม จะคึกคักไปด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ที่มาร่วมฟังการบรรยาย เพราะโดยปกติ ท่าน รศ.ดร.สมปอง เตชะโต เป็นคนที่คุยสนุก พูดอะไรจะเห็นภาพพจน์ทันที ได้อรรถรสในการฟัง ในช่วงแรกก่อนการบรรยาย ทุกท่านจะกุลีกุจรกันรับข้าวกล่อง แล้วมานั่งรับป... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2552 09:34 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2552 09:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) “เคล็ดที่ไม่ลับ” กับการถ่ายภาพเพื่อส่งเข้าประกวด

แม้ว่าจะช้าไป 3 เดือน ก็ไม่เป็นไร ความรู้มิได้หายไปด้วย เพราะมีการเก็บเกี่ยวนำมาเล่าสู่กันฟัง หากเรามิได้บันทึกไว้ ความรู้นี้จะหายไปกับ พี่อู๊ด น้องอู๊ด คุณอู๊ด หรือ........ ซึ่งเขามีนามจริงว่า “นายสกนธ์ รัตนโกศล” เมื่อเขาเกษียณอาย... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2552 11:06 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ของฝากจากใจสั่งมา แบ่งปันความรู้ให้กับท่าน (งานนี้ไม่มีใบสั่ง)

สำหรับการเข้าอบรม เรื่อง “กระบวนกร” ในครั้งนี้ มีบุคลากรคณะทรัพย์ฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณเอื้อ คือ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) และอีก 3 ท่าน คือ มอนลี่ เปตอง (สุนัทณี) และนู๋เด๊ะ (ศรีนรา) การอบรมครั้งนี้ ก... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 01 กันยายน 2552 13:02 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ชั่วโมงแรกที่พบกับ JJ และคุณFa ในการอบรม “กระบวนกร”

คำว่า กระบวนกร มาจากคำว่า “กระบวนการ + วิทยากร” ที่มีการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ BAR (Before Action Review) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รู้เขา รู้เราการจัดการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องอาศัยบุคคลสำคัญ คือ ผู้เริ่มต้น ชักชวน ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 30 สิงหาคม 2552 16:04 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เมื่อได้รับ "ใบสั่ง" จากคุณเอื้อให้ไปดูกระบวนกร

มอนลี่ได้ยินน้องทางฝ่ายการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่า พี่มอนลี่ มีงานเข้าค่ะ โปรดเปิดอ่านใน E-Document ด่วนนะค่ะ มอนลี่มิรอช้ารีบเปิดอ่านทันที คือ ท.ท.ท (ทอ-ทอ-ทอ) หมายถึง “ทำทันที” เมื่ออ่านในหนังสือบันทึกหน้าแรกที่หัวเรื่อง ก็คิดว่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 28 สิงหาคม 2552 21:03 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) คนสำคัญที่เรียกกันในการจัดการความรู้ในองค์กร

คนสำคัญที่เรียกกันใน KM"คุณเอื้อ" ชื่อเต็มคือ "คุณเอื้อระบบ" (Chief Knowledge Officer: CKO) เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทำหน้าที่จัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร หน้าที่สำคัญคือ 1) ทำให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 10 สิงหาคม 2552 08:58 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การสร้างแรงจูงใจในการจัดทำ KM ขององค์กร

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ได้มีการประชุม เรื่อง การจัดการความรู้ในหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมและข้อตกลงร่วมกันใน ข้อ 2. ข้อความ “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นเงินรางวัลเพื่อใช้ในการพัฒนา งาน/ หน่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 08 สิงหาคม 2552 11:05 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการความรู้ในองค์กรนั้น ต้องอาศัยขั้นตอนการสร้าง KM ในองค์กร ซึ่งหากปฏิบัติตามหลักแนวคิดของ Dipl.-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ ได้ ต้องอาศัยโครงสร้าง การจัดการ วิธีการบริการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การปลูกฝั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 06 สิงหาคม 2552 16:33 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]