นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1534
ความเห็น: 0

การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559-2563 (ปีการศึกษา) [C]

ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

           ตาม บันทึกนี้   คณะฯ ได้นำไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี 2559-2563" ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30-16.30 น.   ณ ห้องประชุม 1  (ชั้น 2) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่

           กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรคณะฯ ทั้งสิ้น  272 คน (ณ มิถุนายน 2559)   เข้าร่วม 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.28 ประกอบด้วยบุคลากรสาย ก. และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  12 คน (ร้อยละ 13.48)  บุคลากรสาย ข. ค และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 47 คน (ร้อยละ 52.81)  พนักงานเงินรายได้ 9 คน (ร้อยละ 10.11)  ลูกจ้างประจำ 2 คน (ร้อยละ 2.25)  และไม่ตอบ 8 คน (ร้อยละ 8.99)  

 

           สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

          กลุ่มที่ 1  การเรียนการสอน วิเทศสัมพันธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

           กลุ่มที่ 2  วิจัย บริการวิชาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 2,3)

           กลุ่มที่ 3  บริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการเรียนการสอน
                         (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

           กลุ่มที่ 4  พัฒนานักศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

 

 

 คณบดีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

 

 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
             นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์
             และเป้าประสงค์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 ภาพบรรยากาศโดยรวมในห้องประชุมฯ

 

 แบ่งกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
              ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

 

 

 

 

 

 

นำเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
             เป็นรายกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

 

 

(ขอบคุณภาพสวย ๆ จากคุณศรีนรา  แมเร๊าะ)


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2559 15:59 แก้ไข: 05 พฤศจิกายน 2559 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น