นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1299
ความเห็น: 0

ขับเคลื่อนหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [C]

ขับเคลื่อนในหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

            ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ซึ่งในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  ประกอบด้วย


            6.1 กระบวนการทำงาน  


            6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ


            โดยให้หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ทุกหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามระบบ EdPEx     ให้วิเคราะห์งานของหน่วยงานตนเอง โดยกำหนด


             - ภาระงาน (กิจกรรม)
 

             - ปัจจัยนำเข้า  (ระบุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 

             - กระบวนการ   (ระบุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 

             - ผลลัพธ์  (อาจจะกำหนดเพิ่มเติมเป็น ตัวชี้วัด)
 

             - แผนปฏิบัติงาน  (ปีการศึกษา 2559)
              ให้หน่วยงานนำเสนอกระบวนการและแผนปฏิบัติการ ในรอบปีการศึกษา 2559   ในวันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม 2559   เวลา 09.00-16.30 น.   ณ ห้องประชุม 122   อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ    

 

 

 

          ดังนั้น เมื่อแต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ จะได้ทราบกิจกรรม ขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  และแผนการปฏิบัติงาน   และในครั้งนี้ไม่เพียงแต่รับทราบเฉพาะในหน่วยงานหรือรองคณบดีที่ดูแลงานของหน่วยงานนั้น ๆ   จะทำให้ทราบระบบงานกันทั้งระบบ  ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงผู้บริการ (ในส่วนของคณะฯ)   ในอนาคตคงจะต้องรับทราบไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายนอกคณะเช่นกัน.

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2559 11:40 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2559 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น