นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1021
ความเห็น: 0

ตรวจสอบภายในอย่างไรที่จะเกิด “ความร่วมมือกัน” [C]

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานรับตรวจกับการตรวจสอบภายในยุคใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ห้องประชุม FMS 3409 คณะวิทยาการจัดการ (อาคารใหม่ชั้น 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากร : อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

                 การตรวจสอบภายในยุคใหม่ จะต้องมี “ความร่วมมือ” กัน  โดยอาศัยในกระบวนการต่อไปนี้  

 

Planning Phase   

 • ช่วยในการสนับสนุนข้อมูล เพื่อการวางแผน
 • ช่วยในการค้นหาความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ (IR)
 • ให้ความเห็น ด้านความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบประเมิน
 • ช่วยในการให้ข้อมูลด้านการควบคุม และประเมินการควบคุมที่มีอยู่
 • ช่วยให้ความเห็นในการกำหนดหลักฐานของผู้ตรวจสอบ
 • ให้ความเห็นในเรื่องกำหนดเวลาในการทดสอบ

 

Testing Phase

 • จัดเตรียมข้อมูล/หลักฐานในการทดสอบ
 • ให้ข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ตรวจสอบ
 • ช่วยค้นหาสาเหตุ “ข้อบกพร่องด้านการควบคุม” ที่ผู้ตรวจสอบตรวจพบ
 • ช่วยให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
 • ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงต่อผลการทดสอบของผู้ตรวจสอบ

 

Reporting Phase

 • ช่วยยืนยัน Draft Report  ที่ผู้ตรวจสอบส่งมาให้
 • ช่วยสอบทาน “สาระ” ที่นำเสนอข้อมูลในรายงานให้มีความเข้าใจตรงกัน
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2559 18:43 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2559 18:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น