นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1074
ความเห็น: 0

ยุค 1 + 1 = 3 [C]

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานรับตรวจกับการตรวจสอบภายในยุคใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ห้องประชุม FMS 3409 คณะวิทยาการจัดการ (อาคารใหม่ชั้น 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากร : อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

              ยุค 1 + 1 = 3   เป็นช่วงยุคประสานความร่วมมือ เกิดการพัฒนา

 

 

 

               ยุคความร่วมมือ (Collaboration)  เป็นลักษณะของการ สร้างสรรค์ ร่วมกัน (Creating Together)  ทำงานเป็นทีมเดียวกัน  เข้าใจเป้าหมายตรงกัน เนื่องจากกำหนดร่วมกัน  อาจเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ  แต่ผลการตรวจสอบ จะเป็นที่ยอมรับ และนำไปสู่การปรับปรุงงาน 

 

                ต่างกับแนวทางที่สอง ตรงที่ เป็นการสร้างทีมตรวจสอบที่เป็นทีมเดียวกัน ระหว่างผู้ตรวจสอบ และผู้รับการตรวจสอบ

 

 

                 ทำไมต้องเป็น  1 + 1 = 3

 

                1 (ตัวแรก)  หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายใน

 

                1 (ตัวหลัง)  หมายถึง ผู้รับตรวจสอบ

 

                3  หมายถึง หน่วยงานรับตรวจสอบ  และมหาวิทยาลัย ได้ประโยชน์ร่วมกัน

 

 

              ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการใช้แนวทาง Collaboration คือ 

           1.  การสร้างความไว้วางใจ และขจัดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

           2.  ร่วมกันกำหนดหลักการ และเป้าหมาย พร้อมทิ้งสร้างพันธะซึ่งกันและกัน

           3. ใช้ทักษะ ในการเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นพื้นฐานในการทำงานเป็นทีมเดียวกัน

 

 

ทำอย่างไร?

ความไว้วางใจ “ต้องใช้เวลา” และ “มีความอดทน”

ความไว้วางใจ “แสดงออกด้วยความจริงใจ”

1.  ทำงานตรวจสอบแบบเปิดเผย-บอก ให้เขารู้อย่างตรงไปตรงมา

2.  อธิบายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการตรวจสอบให้เข้าใจตรงกัน

3.  วางแผนร่วมกัน เช่น ประเมินความเสี่ยง การควบคุม และกำหนดขอบเขตร่วมกัน

4.  อธิบายวิธีการตรวจสอบ และสรุปวิธีการด้วยกัน

5.  แจ้งผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

6.  สรุปผลร่วมกันก่อนร่างรายงาน

7.  ให้ยืนยัน “ร่าง” รายงานก่อนออกรายงานเป็นทางการ

 

 

แนวความคิดที่เปลี่ยนไป

จาก         ตำรวจจับไล่ผู้ร้าย                                 เป็น         ผู้ให้บริการ

จาก         ผู้รับตรวจ                                            เป็น         ลูกค้า

จาก         เชิงรับ-อดีต                                         เป็น         เชิงรุก – อนาคต

จาก         นับสืบ                                                 เป็น         นักวิเคราะห์

จาก         ผิด แก้ไขให้ ถูก                                  เป็น         ดี / ต้องปรับปรุง

จาก         เน้นหน้าที่                                           เป็น         เน้นตลอดกระบวนการ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2559 16:18 แก้ไข: 30 มกราคม 2559 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น