นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1004
ความเห็น: 2

หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร [C]

หลักสูตร From Good to Great : พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ( วิทยากร : คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ )

 

 

 

 

 

 

               ในการเพิ่มผลผลิตแบบมีคุณธรรมและยั่งยืน    มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร คือ

                - กลุ่มผู้รับบริการ  :  คำนึงในเรื่อง คุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

                - กลุ่มทีมงาน :  คำนึงในเรื่อง ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ

                - กลุ่มสังคม : คำนึงในเรื่อง สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณ

 
 

             ตัวชี้วัดในกระบวนการทำงาน ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การโดยรวม มีดังนี้

 
             - คุณภาพ  ที่ต้องทำให้บรรลุความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

             - ต้นทุน  ที่ต้องผลิตสินค้า บริการ ที่มีราคาเหมาะสม

             - การส่งมอบ ที่ต้องผลิตด้วยเวลาที่รวดเร็ว และส่งมอบทันเวลา

             - ความปลอดภัย  ที่ต้องทำงานด้วยความปลอดภัย ทั้งคน และธุรกิจ

             - ขวัญกำลังใจ  ที่ต้องสร้างบรรยากาศการทำงานมีความร่วมมือ ประสานงานกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ

             - สิ่งแวดล้อม ที่ต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางมาตรฐานระดับโลก และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

             - จรรยาบรรณ ที่ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ชัดเจน ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักจริยธรรม

 

             “ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งการเติบโต, ยั่งยืน สามารถทำกำไร และอยู่รอดในตลาดสินค้า/บริการขององค์กร”

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2558 12:57 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2558 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
29 July 2015 15:05
#103531

Quality (คุณภาพ)

Cost  (การลดต้นทุน)

Delivery  (การส่งมอบ)

 

Safty  (ความปลอดภัย)

Morale  (ขวัญและกำลังใจในการทำงาน)

 

Environment   (สิ่งแวดล้อม)

Ethics   (จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ)

 

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น