นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 677
ความเห็น: 2

โครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” (2) [C]

ความขัดแย้งกับพฤติกรรมมนุษย์ (Conflict and Human Behavior)

 

 

 

 

 

 

 

            ตาม บันทึกนี้  ที่ได้เก็บเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้  และในบันทึกนี้ขอนำประเด็นในเรื่องของ “ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว มักที่จะนำไปสู่ปัญหา”   ซึ่งท่าน ดร.คณน  ไตรจันทร์  ได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่อง "ความขัดแย้ง" ดังนี้

 

ความขัดแย้งกับพฤติกรรมมนุษย์ (Conflict and Human Behavior) :


         ในความขัดแข้งกับพฤติกรรมมนุษย์นั้น จะมีลำดับความขัดแย้งที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากตัวบุคคล ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และความขัดแย้งระหว่างองค์การ

 

         สาเหตุของการขัดแย้ง เกิดจากความแตกต่างทางด้านเป้าหมาย ความเชื่อ ข้อมูลและข้อเท็จจริง ค่านิยม ความคิดเห็นและความรู้ที่แตกต่างกัน  และโครงสร้างองค์การ

 

        ความขัดแย้งบางครั้งก็เกิดผลดีได้ เพราะจะเกิดการริเริ่มและการเปลี่ยนแปลง  เกิดการค้นหาแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการพัฒนา เกิดทางเลือก หรือแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ

 

         เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทำได้ดังนี้

         - ประนีประนอม   โดยการลดเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม

         - การใช้คำสั่งที่มีสิทธิ์อำนาจ  โดยการใช้อำนาจหน้าที่ในการแก้ปัญหา

         - การเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางมนุษย์ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นสาเหตุของการขัดแย้ง

         - การเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางโครสร้าง โดยการออกแบบงาน โยกย้ายงาน

 

 

 

          สุดท้ายท่านวิทยากรให้เทคนิคในการให้มีอายุยืนยาว ดังนี้   

 

ทำอย่างไรให้มีอายุยืนยาว :

          - รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ

          - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

          - ไม่ดื่ม/เสพสิ่งเสพติดมึนเมา

          - ไม่เกี่ยวข้องอบายมุข

          - อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์

 

สมาคมสุขภาพและอายุวัฒน์แห่งชาติ :

         - อย่าหมกหมุ่นในความสุขมากเกินไป

         - อย่าตื่นเต้นง่าย

         - อย่ากังวลในเรื่องอายุ

         - อย่าดื่มรับประทานมากเกินไป

         - รับประทานผลไม้และดื่มน้ำมาก ๆ

         - รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

         - ออกกำลังกายอยู่เสมอ

         - ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้าน

         - ทำงาน 8    นอน 8  พักผ่อน 8

         - ดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาด

         - ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

 

         ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ "พฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติ"

 

 

        ดังธรรมะ ในชีวิตประจำวัน ของท่านพระเทพญาณมหามุณี  กล่าวว่า

              "รอยยิ้ม   และปิยวาจา  

               สิ่งนี้มีอยู่ในตัวเรา  อยู่ที่ปากเรา  

               เป็นแต่เพียงเรายิ้ม  เราก็ยิ้มได้

               ปิยวาจาก็เช่นเดียวกัน  ก็มีอยู่ในตัวเรา

               แค่เราพูด  เราก็พูดได้  ยิ้มให้กัน

               พูดดี ๆ กัน   แล้วสิ่งดี ๆ  จะเกิดขึ้น"

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 16:11 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จัดเต็ม...ยิ้มให้กันทุกวันนะค่ะจุ๊บๆ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น