นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1117
ความเห็น: 1

โครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” (1) [C]

ทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้ และพฤติกรรมของการทำงานของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม

 

 

 

 

             เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการอบรมเรื่อง  “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก”  ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ   โดยเชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ คือ ดร.คณน  ไตรจันทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และ อาจารย์รัชชพงษ์  ชัชวาล  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มาบรรยายในโครงการดังกล่าว  ตามที่เปตอง ได้บันทึกไปแล้ว ตามบันทึกนี้ 

         ในภาคเช้าท่าน ดร.คณน  ไตรจันทร์ 

 

          ได้บรรยายในเรื่องต่อไปนี้

 

ความสำคัญของทัศนคติ : 


            ทัศนคติมีส่วนสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม  ที่จะก่อให้เกิด

              - ความเชื่อ  เช่น  “ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ”  และ

              - ค่านิยม  เช่น “การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ”

              - ทัศนคติ เช่น “ฉันไม่ชอบงานของฉัน”

              - พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น “ฉันจะลาออกจากงาน”       

 

           ทัศนคติที่เกี่ยวกับงาน

           - ความพอใจในงาน (Job Statisfaction)

           -  การมีส่วนร่วมในงาน (Job Involvement)

           - ความผูกพันกับองค์กร (Organizational Commitment)

 

 

การรับรู้และการเรียนรู้  (Perception and Learning) :
 

          การรับรู้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับของจริง และการรับรู้ของคนสองคนไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน   ดังนั้นมาดูในเรื่องการบิดเบือนของการเรียนรู้ มาจากสาเหตุอะไรกันบ้าง

 

          การบิดเบือนของการเรียนรู้ (Perceptual Distortions)

          - การเลือกรับรู้

          - การประเมินจากภาพที่ปรากฏออกมา

          - การใช้ตนเองเป็นเกณฑ์

          - การคาดหวัง

          - การเหมาพวก

          - การเข้าข้างตัวเอง

          - ผลกระทบจากการใช้ผลเปรียบเทียบ

          - การมองลักษณะเดียว

 

 

พฤติกรรมการทำงานของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (Work Group Behavior and Teamwork) :

         ประเภทของกลุ่มในองค์การ ประกอบด้วย กลุ่มที่เป็นทางการ  กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และกลุ่มที่เกิดจากข้อผูกมัดทางจิตใจ

 

         องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามัคคีในกลุ่ม

         - เวลาที่ใช้ด้วยกัน

         - ความยากในการเริ่มต้นรวมกลุ่ม

         - ขนาดของกลุ่ม

         -เพศของสมาชิกในกลุ่ม

         - ผลกระทบจากภายนอก

         - อารมณ์ขัน

         - ระบบของการให้รางวัล

         - การมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน

         - ประสบการณ์จากการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

         - สถานภาพของกลุ่ม

         - ความโดดเดี่ยวของกลุ่ม  (Isolation)

 

         การทำงานเป็นทีม  (Teamwork)

         คือ กลุ่มเล็ก ๆ ของคนที่มีทักษะหลากหลายครบถ้วน ที่มารวมกันทำงานเพื่อบรรลุประสงค์ร่วมกัน โดยพวกเขาเหล่านั้นมีความรับผิดชอบร่วมกัน

 

       ภาพบรรยากาศภายในห้องอบรม ช่วงภาคเช้าค่ะ

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพถ่ายสวย ๆ จากพี่สกนธ์  รัตนโกศล

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 15:18 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 fruity, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น