นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1278
ความเห็น: 1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (3) : เกณฑ์การจัดสรรเงิน [C]

 

 

 

 

           ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน  รายรับประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา  เป็นแหล่งรายรับของคณะโดยตรง ที่ได้มาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา  เช่น วิชาบรรยาย ปฏิบัติ โครงงาน/ปัญหาพิเศษ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สหกิจศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ ฝึกงาน  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  โดยส่วนนี้เป็นรายรับที่จัดสรรเข้าคณะ/หน่วยงาน   และยังอีกส่วนหนึ่งที่เป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรายจ่ายในการบริหารงานในส่วนกลางมหาวิทยาลัย  

 

           ในปีการศึกษา 2557-2559  กรณี "คณะทรัพยากรธรรมชาติ"  มีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จากกลุ่มนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้

           1.  กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัสก่อนปี 57  เช่น รหัส 56,  55,  54,  53,  52     ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  และให้จัดสรรเงินตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์  ในส่วนเงิน 15,000 บาท  ได้จาก

                 - เงินค่าหน่วยกิต ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน สมทบเข้ามหาวิทยาลัย 4%  และสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

                 - เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ  ที่นักศึกษาทุกคนต้องชำระ 5,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ)  สำหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ เป็นไปตามอัตราที่คณะกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัย  สมทบเข้ามหาวิทยาลัย 11% และสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

 

           2.  กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัส 57-59  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา  18,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  และให้จัดสรรเงินตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์   มีวิธีการจัดสรรเงิน ดังนี้ 

                  2.1  เงินในส่วน 15,000 บาท  ใช้เกณฑ์จัดสรรตามเดิม  คือ

                         - เงินค่าหน่วยกิต ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน สมทบเข้ามหาวิทยาลัย 4% และสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

                         - เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ  ที่นักศึกษาทุกคนต้องชำระ 5,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ) สำหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ เป็นไปตามอัตราที่คณะกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัย สมทบเข้ามหาวิทยาลัย 11% และสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%

 

                 2.2  เงินในส่วนที่เพิ่ม 3,000 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  ใช้เกณฑ์จัดสรรใหม่ คือ

                        - เงินค่าธรรมเนียมพิเศษส่วนที่เพิ่ม อัตรา 3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ) สำหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ เป็นไปตามอัตราที่คณะกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัย  แบ่งเข้าคณะฯ 60%  และเข้ามหาวิทยาลัย 40%    โดยในส่วนของคณะฯ ที่เป็น 60%  ต้องสมทบเข้ามหาวิทยาลัยอีก 11% และสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 10%    โดยในส่วนที่จัดสรรเข้าคณะ 60%  ไม่ต้องหักสมเข้ามหาวิทยาลัย และเข้ากองทุนวิจัย  (อ้างอิงหนังสือแจ้งจากผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่  6 มิ.ย 2557)

                         

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มีนาคม 2557 23:15 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2557 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รอดตัวไปเราจบก่อนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียนแบบ มอลลี่ว่า ฮิ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น