นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1385
ความเห็น: 0

ผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่งผลต่อรายรับที่จัดสรรเข้าคณะ/หน่วยงานที่เปิดสอน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาบรรยาย และวิชาปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี โท และเอก      

         ในการจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้หน่วยงาน  ประเภทค่าหน่วยกิต   ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา    โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาของคณะที่เปิดสอนเพียงอย่างเดียว   ซึ่งได้รวมถึงนักศึกษาต่างคณะที่มาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่คณะเปิดสอนด้วย  และเมื่อมีรายรับเกิดขึ้น ก็จะส่งรายรับค่าหน่วยกิตส่วนนี้เข้าคณะที่เปิดสอน  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

          ดังนั้นในการจัดสรรรายรับค่าหน่วยกิตให้กับภาควิชา ตามระบบโครงสร้างเงินรายได้ของคณะ     หน่วยงานที่จัดสรรรายรับภายใน จำเป็นต้องมีการทราบข้อมูลผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ว่า รายวิชานี้ มีจำนวนกี่หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตวิชาบรรยาย หรือวิชาปฏิบัติ    จำนวนนักศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน    โดยอัตราการคิดวิชาบรรยาย หรือวิชาปฏิบัติ  มีอัตราการคิดที่แตกต่างกัน  ดังนี้

         ระดับปริญญาตรี  วิชาบรรยาย   = 200 บาท   วิชาปฏิบัติ =  960 บาท 

         ระดับปริญญาโท  กลุ่มวิทยาศาสตร์   วิชาบรรยาย = 800 บาท   วิชาปฏิบัติ  =  1,800 บาท

         ระดับปริญญาโท  กลุ่มสังคมศาสตร์  วิชาบรรยาย = 800 บาท   วิชาปฏิบัติ =  1,000 บาท

         ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ  วิชาบรรยาย = 1,500 บาท  และวิชาวิชาปฏิบัติ = 1,500 บาท

         ระดับปริญญาเอก  วิชาบรรยาย =  1,000 บาท   และวิชาปฏิบัติ =  2,250 บาท

 

         รายรับค่าหน่วยกิต มาจาก   จำนวนหน่วยกิตวิชาบรรยาย หรือปฏิบัติ  คูณ จำนวนนักศึกษา คูณ จำนวนอัตราค่าหน่วยกิตวิชาปฏิบัติ หรือปฏิบัติ

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2555 16:09 แก้ไข: 05 พฤศจิกายน 2555 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Beaujung, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ