นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2000
ความเห็น: 0

Walk Rally สู่แผนกลยุทธ์ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ"

แผนกลยุทธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554-2559

 

 

           เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555  คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555  ณ อุทยานแห่งชาติ สวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  และโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียนบีช รีสอร์ท จ.สงขลา 

            กิจกรรม  Walk Rally   เป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงเช้าของวันที่ 26 เมษายน 2555  ณ อุทยานแห่งชาติ สวนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์    เป็นกิจกรรมที่ทีมงานผู้จัดได้สรรสร้างให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีม การคิด การวางแผน การมอบหมายหน้าที่ การช่วยเหลือ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมาย    ซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้ซึมซับในความเป็น "คณะทรัพยากรธรรมชาติ"

            อะไรที่เป็นข้อคำถาม ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้ ได้รู้ เข้าใจ และตอบได้อย่างถูกต้อง  ก่อนเข้าสู่บรรยากาศการรับฟังแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน 2555  ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่า ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายใดก็ตาม จะต้องรู้ เข้าใจ และตอบข้อคำถาม ต่อไปนี้ให้ได้

 

            ปณิธาณองค์กร คืออะไร ?.... ติ๊ก ต๊อก ๆ ๆ ๆ

     "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 

                ค่านิยมองค์กร คืออะไร ?....  ติ๊ก ต๊อก ๆ ๆ ๆ

"พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน"

 

               วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?....   ติ๊ก ต๊อก ๆ ๆ ๆ

"ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"

 

                       วิสัยทัศน์ คืออะไร ?.... ติ๊ก ต๊อก ๆ ๆ ๆ

"วิจัยและใช้ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล ในสาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ"

 

 

            ในแต่ละฐานจะโดนกรรมการให้ตอบในเรื่อง ปณิธาณ  ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ องค์กร มีว่าอย่างไร  ฮ่า ๆ ๆ กิจกรรม Walk Rally ครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน "ห้ามตอบ" นะค่ะ  ถึงแม้ตอบไปกรรมการก็ไม่ให้คะแนน  ในทีมต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้นำทีมไปสู่เส้นชัยให้ได้       ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรรุ่นแรก รุ่นกลาง และรุ่นใหม่  ได้ร่วมมือร่วมใจ สานสร้างความสามัคคี และเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน   

 

             การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ได้ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของบุคลากรทุกกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  ได้เข้าใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้บรรลุตามพันธกิจคณะฯ ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนพัฒนาประเทศต่อไป

 

               "กิจกรรมสัมมนาคณะฯ ในส่วน "Walk Rally" ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  แต่ภารกิจหลักของบุคลากรยังไม่เสร็จสิ้น  จำเป็นต้องก้าวต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้"   

 

 

 

 

สร้าง: 07 พฤษภาคม 2555 20:49 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ณ. พุนพิน, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ