นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4038
ความเห็น: 2

ฝึกพัฒนาตนเอง กับ “อาจารย์ลุง”

โครงการ “เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ” วิทยากร : ดร.สุชาติ สังข์เกษม (อาจารย์ลุง) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

                เมื่อเห็นชื่อโครงการแล้ว  สามารถพูดได้ครั้งเดียว  หากพูดซ้ำทบทวนอีกครั้ง  จำไม่ค่อยจะได้  เพราะชื่อโครงการย๊าว ยาว   และนี่ก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งของผู้ที่อบรม  เพราะหากถามไถ่กันว่า เข้าอบรมโครงการอะไร  ????.....   แต่จะตอบเพียงสั้น ๆ ว่า เป็นโครงการที่ “อาจารย์ลุง” เป็นวิทยากร   แหม่! เจ็งที่สุด  เด็ด ๆ  เผ็ด ๆ มัน ๆ ทุกตอน นะขอบอก    และขอขอบคุณน้อง ๆ  หน่วยการเจ้าหน้าที่ ที่จัดโครงการดี ๆ ขึ้นมา    เพราะว่า  ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น สมาชิกผู้เข้าอบรมอยู่กันเต็มห้องตลอด 6 ชั่วโมงเต็ม   การจัดโครงการครั้งนี้  ทำให้ต้องกลับมาทบทวนตนเองกันอีก ว่า ตนเอง “เป็น” หรือ “ไม่เป็น”  อย่างที่  “ดร.สุชาติ สังข์เกษม  หรือ อาจารย์ลุง” กล่าวไว้หรือไม่

 

             คุณลักษณะของคนที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ที่ทำให้เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในการทำงาน ประกอบด้วย  9 คุณลักษณะ ดังนี้

                1.   เก่ง  คือ เป็นคนที่แม่นยำ เที่ยงตรง ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ/วิชาการ ของตนเอง   ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  และช่วยปรับปรุงงานในองค์กรดีขึ้น  หรือที่เรียกว่า เป็น คนที่  “เก่งคน“  และ “เก่งงาน”  ควบคู่ไปด้วย

                2.  ดี  คือ มีการปรับปรุงงานอยู่เสมอ ส่งผลดีต่อองค์กร  เป็นคนที่มีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์สุจริต

                3.  ทำงานเป็นกลุ่ม  คือ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  โดยมุ่งเป้าหมาย และมุ่งผลงานส่วนรวม   คนเราจะสำเร็จได้ จะต้องมีเพื่อน มีทีมงาน ที่เรียนรู้ และพัฒนาร่วมกัน

                4.  กล้า  คือ เป็นคนที่พึ่งตนเอง มีความมั่นใจ  เป็นตัวของตัวเอง และกล้าในสิ่งที่ถูก รู้จักแยกแยะว่า อะไรถูก และไม่ถูก  หรือที่เรียกว่า กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ

                5.  อดทน  คือ เป็นคนที่รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์  ต่อสู้กับอุปสรรค และจัดการกับปัญหาได้

                6.  บริหาร / จัดการเป็น  คือ เป็นคนที่เข้าใจระบบ  รู้จักวางแผนเป็น  จัดลำดับก่อนหลัง  และประสานการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

                7.  ตัดสินใจเป็น คือ  การนำข้อมูลจากภายนอก ร่วมกับข้อมูลภายในองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  หรือที่เรียกว่า การ “มองแบบนก”  และ “มองแบบหนอน”   กล่าวคือ การมองแบบนก  คือ การมองจากระดับที่สูงสู่เบื้องล่าง หรือที่เรียกว่า มองแบบกว้าง ๆ    สำหรับการ “มองแบบหนอน” คือ การมองภายในสภาพแวดล้อมในองค์กร หรือตามบริบทในองค์กร  ที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

                8.  มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  คือ สำนึกต่อองค์กรในการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือเทคโนโลยี นำเทคนิควิธีการทำงาน และทักษะใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้ดีขึ้นกว่าเดิม

                9.  เคยประสบความสำเร็จ และความล้มเหลว คือ  เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ และทบทวนในความผิดพลาดของตนเองที่นำไปสู่ความล้มเหลว   เป็นประสบการณ์ที่นำมาปรับปรุง และทบทวน

 

                นอกจากนี้   คนเราต้องมีความสมดุลระหว่างเรื่องครอบครัว และการทำงาน  ในสัดส่วน 50 : 50   เพื่อจะได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต   และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ย้ำอยู่กับที่   ประยุกต์ และพัฒนาความคิดให้เป็นตามบริบทในองค์กรค่ะ   

 

                และไม่ลืมที่จะนำภาพบรรยากาศ ณ มุม ๆ หนึ่ง ในขณะอบรม มาฝากแด่ท่านค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               กำลังรออ่านในบันทึกต่อไปนะค่ะ..  บ๊าย บาย....

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 Febuary 2012 13:31 Modified: 14 March 2013 11:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
บิวตี้ (Recent Activities)
27 Febuary 2012 14:38
#75533

ได้ความสนุกสนานเฮฮาตลอดทั้งวันที่มีการเข้าร่วมโครงการนี้

และได้รับความรู้สิ่งดีๆนำกลับไปพัฒนาตนเอง

ขอขอบคุณผู้จัดทุกคนและคณะฯ ค่ะ ^__^..

ขอบคุณค่ะมอลลี่ที่มาถ่ายทอดให้ฟัง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ