นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4815
ความเห็น: 6

มาจัดทำ 5ส ในเครื่องคอมพิวเตอร์กันเถอะ

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

 

 

          ตามที่คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์”   เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 159  อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ตาม บันทึกนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อค้นหาข้อมูล จัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์  และจัดการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  นอกจากนี้เพื่อให้บุคลากรกำจัดไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องมาจากการไปใช้ Internet  และการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกว่า “ขยะในเครื่องคอมพิวเตอร์”   ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ

 

          5ส”  กับ “เครื่องคอมพิวเตอร์”  เกี่ยวข้องกันอย่างไร?           1  สะสาง  คือ ขจัดไฟล์ที่ไม่ต้องการ ก่อให้เกิดปัญหา และเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น การ Scan Disk  และ Defragment   ทำทุกวันศุกร์ในช่วงเที่ยงก่อนจะไปทานข้าว เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน หรือทุกสัปดาห์ (วันไหนก็ได้ที่สะดวก)

 

          ส2  สะดวก คือ จัดไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลปลอดภัยจากไวรัส ไม่เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว  และสะดวกต่อการโอนย้ายข้อมูล  เมื่อถึงช่วงการเปลี่ยนเครื่องเช่าในทุก ๆ 3 ปี  โดยไม่ต้องนั่งรอเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มาจัดการให้ เช่น เก็บโปรแกรม ใน Drive : C     การกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Drive : D   โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามเรื่องและปีที่ดำเนินการ   และการสำรองไฟล์ข้อมูลไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย (ใน Flash Drive  หรือ External Hard Disk)

 

           ส3  สะอาด  คือ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปราศจากไวรัสโดยการ Update โปรแกรมสแกนไวรัสบ่อย ๆ   กำจัดขยะคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการใช้ Internet  โดยการทำ  Disk Cleanup  และ Defragment  รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปราศจากฝุ่น


         ส4  สุขลักษณะ คือ  การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วขึ้น การค้นหาไฟล์ข้อมูลทำได้สะดวก  มีความสุขกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  และกรณีที่ไม่อยู่ ผู้ที่มาทำงานแทนสามารถค้นหาไฟล์ข้อมูลได้อย่างมีความสุข

 

        5  สร้างนิสัย  คือ ผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติใน 4 ส แรก จนเกิดทักษะ และปฏิบัติให้เป็นนิสัยในทุก ๆ วันศุกร์ หรือวันอื่นที่สะดวก ในทุกสัปดาห์ มีวินัยในการใช้คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติตามข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในส่วนกลาง เช่น ไฟล์ส่วนตัวควรเก็บในอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัว  และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เก็บในพื้นที่ส่วนกลาง  จะทำให้มีพื้นที่เผื่อให้คนอื่นได้เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้น             ดังนั้น การทำ 5ส ในเครื่องคอมพิวเตอร์  จึงเป็นกระบวนการที่เราควรจัดให้เป็นระบบในสำนักงาน มีแนวปฏิบัติที่ทำความตกลงกันได้ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินไปด้วยดี  มีความปลอดภัยในทุกด้าน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้สามารถนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียกช่างมาแก้ไขปัญหา เพราะสามารถจัดการด้วยตนเองค่ะ 


          และความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้เรียนรู้จากบุคลากรงานเทคโนโลยีและสารสนเทศในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยได้นำมาปฏิบ้ติใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในสำนักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองที่บ้าน  ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับระบบ Internet   โดยวิธีการดำเนินการทั้งหมดสามารถนำมาเชื่อมโยงกับระบบ 5ส ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะในบริเวณพื้นที่สำนักงานเท่านั้น  เราสามารถนำแนวปฏิบัติมากับเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ได้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นการนำระบบประกันคุณภาพเนียนในเนื้องานได้อย่างแท้จริง

         

 

*****      *****     *****     *****     *****      *****

ขอแนะนำสาระน่ารู้เพิ่มเติม ในการทำ 5ส เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

Ico48  

ส3 สะอาด คือ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

อยากให้เพิ่มเติมอีกนิด ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้าม คือ การทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราด้วยค่ะ เช่น การปัดฝุ่น การนำเศษเย็บลวด/ผงฝุ่น ออกจากแป้นคีย์บอร์ด การทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่ง การทำโต๊ะที่วางคอมพิวเตอร์ให้สะอาด และมีฝุ่นน้อยที่สุด ก็จะช่วยทำให้เรายืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปได้อีกนานทีเดียวค่ะ

อ้อ .. ช่วงทำความสะอาด แบบนี้ อย่าลืมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะ ^_^

     

                                                        

 """""""""""""""""

 

 Ico64  แนะนำวิธีการจัดทำ 5 ส คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

การ Disk Cleanup

การใช้งาน Scan Disk

การ Disk Defragmenter  (ขั้นตอนนี้ แนะนำให้ทำช่วงที่ไม่ได้ใช้คอมฯ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ)

โปรแกรมป้องกันไวรัส  Microsoft Security Essentials

 

 """""""""""""""""                                

 

 Ico64

ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์”
 

"""""""""""""""""

  Ico64

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น...เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

                                      

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2555 22:17 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2555 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สุขลักษณะนี่น่าจะรวมถึง ไม่กินข้าวหน้าจอคอมฯ ด้วยนะครับ

เราเอง

5555 สำหรับ ข้อห้ามด้านบน ของ น้าเน็ก น่าจะใช้กับป้าแป๊ดไม่ได้ เพราะทำบ่อยค่ะ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2555 07:53
#74925
  • ขอ 5555 กับคุณ รัตติยา เขียวแป้น ด้วย เพราะ ลูกชายก็ทานข้าวกับคอมฯ เช่นกัน
  • ขอบคุณ น้อง Shang ของพี่มอนลี่ ที่มาเติมเต็ม "ไม่ทานอาหารหน้าคอมฯ ถึงแม้มีความสุขกับการใช้คอมฯ ก็ตาม"
  • ฝากถึง น้อง Anni ค่ะ คงจะไม่นำคอมฯ ไปเข้าครัวนะค่ะ เพราะเธออ่านหนังสือแม่บ้านขวัญเรือนทุกคืน
Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 กุมภาพันธ์ 2555 08:16
#74930

คงไม่เอาเข้าครัวหรอกค่ะ คงเอาเข้าห้องนอนอ่านขวัญเรือนเพราะติดนิยาย

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ

ส3 สะอาด คือ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

อยากให้เพิ่มเติมอีกนิด ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้าม คือ การทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราด้วยค่ะ เช่น การปัดฝุ่น การนำเศษเย็บลวด/ผงฝุ่น ออกจากแป้นคีย์บอร์ด การทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่ง การทำโต๊ะที่วางคอมพิวเตอร์ให้สะอาด และมีฝุ่นน้อยที่สุด ก็จะช่วยทำให้เรายืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปได้อีกนานทีเดียวค่ะ

อ้อ .. ช่วงทำความสะอาด แบบนี้ อย่าลืมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะ ^_^

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 กุมภาพันธ์ 2555 15:31
#75073

ขอบคุณน้อง ศศิธร ลิ่มจู้ ที่ช่วยบันทึกสาระน่ารู้การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ พี่มอนลี่ขออนุญาต link ไปเติมเต็มให้บันทึกนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.3.228.47
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ