นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 6764
comment: 7

บทสัมภาษณ์ “นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2553

สัมภาษณ์นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ กลุ่มงานบริการพื้นฐานสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 09.15-10.30 น. ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

                    วันที่ 8 ก.ย 2553  เวลา 09.15 น.  ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร  สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  พบกับท่านผู้หนึ่ง ที่ได้ยินกิตติศักดิ์มาว่า เป็น นายสารพัดช่าง    จริงหรือ? ที่เขาเรียกกันอย่างนั้น    โดยส่วนตัวแล้ว ไม่ค่อยได้พูดคุยกับ คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  สักเท่าไหร่   เพราะคุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  ปฏิบัติงานในงานฟาร์มปฏิบัติการสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวศาสตร์  จะพบคุณทวีศักดิ์  บ่อย ๆ ก็ช่วงที่คณะฯ มีกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่รวมพลชาวทรัพย์ฯ อาทิ งานเกษตรภาคใต้   และงานปีใหม่                   
              
สำหรับบรรยากาศในห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ)  ประกอบด้วย  ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ    คุณศรีนรา  แมเร๊าะ   คุณสมเกียรติ  ทองรักษ์   และดิฉัน มะลิ  นิลสุวรรณ    พบ คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  นั่งที่โซฟา  ท่าทางเกร็งไปหน่อย  ถามไปว่า
คุณทวีศักดิ์ เป็นอะไร    คุณทวีศักดิ์  ตอบว่า  ผมกลัวกล้องบันทึกวีดีโอ  ที่กำลังจะส่องมาที่ผม    รู้สึกว่า ผมไม่คุ้นเคยกับมัน   และยังไงไม่รู้  บอกไม่ถูก   พวกเราหัวเราะ และบอกคุณทวีศักดิ์  ว่า วันนี้เรามาพูดคุยกัน  สำหรับกล้องวีดีโอนั้น อย่าไปสนใจมันเลย  เสมือนว่า มันไม่มีอยู่  บันทึกแป๊บด้วย ก็หยุดแล้ว  ฮ่า ๆ ๆ   สำหรับวันนี้คุณทวีศักดิ์ เป็น ดาราดัง และคนสำคัญของพวกเรา  ที่พวกเราต้องการให้คุณทวีศักดิ์ มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องเรื่องทั่ว ๆ ไป และขอแถมเรื่องงานอีกนิดเดียวเท่านั้นเอง  ไม่มากเกินไปหรอกค่ะ                
            
ดังนั้นจึงขอนำบทสัมภาษณ์ นายทวีศักดิ์  สงเคราะห์  มาเล่าสู่กันฟัง ณ พื้นที่แห่งนี้  เพื่อแบ่งปันผลงาน เทคนิค และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้รับทราบโดยทั่วกันค่ะ.  
 

1.   การปฏิบัติหน้าที่ราชการ               
            
คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  เริ่มปฏิบัติงานเมื่อปี พ.ศ. 2530  โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่หน่วยภาคสนาม หรือกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลางในปัจจุบัน  งานที่รับผิดชอบในขณะนั้นคือ งานภาคสนามทั้งหมด เช่น ตัดหญ้า ซ่อมแซม อุปกรณ์ทั่วไป ๆ ที่ชำรุด จากนั้นช่วงระยะเวลา 4 ปี  ขณะที่ปฏิบัติงานตัดหญ้าที่ข้างถนนทางไปฟาร์ม  มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เดินเข้ามาสอบถามว่า  สนใจที่จะไปปฏิบัติงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์หรือไม่    ซึ่งคุณทวีศักดิ์มิได้รอช้า  และตอบตกลงไป  อาจารย์ผู้นั้นคือ ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ     ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์    หลังจากที่คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์ ได้ปฏิบัติงานในภาควิชาสัตวศาสตร์ไม่นาน  ก็ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ในตำแหน่ง นักการภารโรง (ปัจจุบันคือ ตำแหน่งพนักงานสถานที่)   โดยปฏิบัติงานที่งานฟาร์มปฏิบัติการสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวศาสตร์ เมื่อปี 2534   และได้ปฏิบัติงานมาจนถึงอายุราชการที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการครบ 60 ปี  ณ 30 กันยายน 2553 นี้
               
              
ภาระงานหลัก ๆ ที่ คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  รับผิดชอบ เช่น                 
              (1)
งานจัดเตรียมโรงเรือนปฏิบัติการและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่รุ่นไข่   กรงทดลองและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ
               (2)
 งานเลี้ยงไก่รุ่นไข่เพื่อผลิตไก่สาวทดแทนไก่ไข่
               (3)
งานดูแลรักษา    แก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์   และโรงเรือนระบบปิด  (Evapolative Cooling System) หรือที่เรียกกันว่า โรงเรือนอีแว็ป EVAP รวมทั้งงานซ่อมบำรุงโรงเรือนทดลองอื่น ๆ 
               (4)
งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนและการทำงานฟาร์มสัตว์ปีก เช่น ตู้ฟักไข่และอุปกรณ์การฟักไข่  เครื่องตัดปากไก่ เครื่องกกลูกไก่  กรงตับไก่ไข่และอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติ  เครื่องคัดขนาดไข่  ฯลฯ
                (5)
งานผู้ช่วยหัวหน้าหมวดสัตว์ปีกในการให้ข้อคิดเห็น   และร่วมปรึกษาในการเตรียมงานของหมวดสัตว์ปีก
                (6)
งานผู้ช่วยนักวิชาการประจำฟาร์มปฏิบัติการสัตว์ปีก             ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการต่าง ๆ
                (7)
งานผู้ช่วยนักวิชาการประจำฟาร์มปฏิบัติการสัตว์ปีกในชั่วโมงปฏิบัติการ      ในด้านงานทักษะที่ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญเพื่อสาธิตแนะนำการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ได้แก่ เทคนิคการรีดน้ำเชื้อและผสมเทียมไก่  
                (8)
 งานดูแลทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (อาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการฟักไข่)
                (9)
 งานดูแลรักษาความเรียบร้อยของพื้นที่และงานโยธารอบบริเวณฟาร์มหมวดสัตว์ปีก             
                (10)
งานเลี้ยงไก่ไข่และการจัดเก็บคัดแยกและผลผลิตไข่ไก่ในวันหยุดราชการ
                (11)
งานซ่อมบำรุงทั่วไป
                (12)
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย              

                  การปฏิบัติงานของ คุณทวีศักดิ์ สงเคราะห์ จะปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาคือ วันเสาร์-อาทิตย์ ทุกสัปดาห์ โดยจะผลัดเปลี่ยนเวรกัน   สาเหตุที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นประจำ เนื่องจากลักษณะงานที่รับผิดชอบจะต้องดูแลไก่รุ่นไข่ และไก่ไข่ ซึ่งการดูแลไก่จำเป็นต้องทำทุกวัน ไม่มีวันหยุด เช่น การให้อาหารให้น้ำ  เก็บไข่ และคัดเกรดไข่ทุกวัน โดยไม่ได้มีวันหยุด     ซึ่ง คุณทวีศักดิ์ สงเคราะห์   ได้บอกว่า  เป็นงานที่ทำให้มีความสุข           

     

               สำหรับ ผลงาน ที่ภาคภูมิใจของ คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์   ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาเกือบครบ 19 ปีเต็ม  ที่ได้ทำงานอย่างเต็มกำลัง  และด้วยความสามารถที่ตนเองมีอยู่ เช่น                
              
1.  สร้างโรงเรือนไก่ทดลอง    ขนาด 4 x 30 เมตร  จำนวน 2 หลัง ด้วยความรู้ความสามารถของตนเองทั้งหมด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โรงเรือนดังกล่าวสามารถใช้งานวิจัยเรื่องไก่พื้นเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้งานวิจัยของ ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ        สำเร็จตามวัตถุประสงค์   ต่อมาโครงการวิจัยได้ยกโรงเรือนดังกล่าวให้ภาควิชาสัตวศาสตร์ และได้ใช้ในงาน   การเรียนการสอน การวิจัย วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ อีกหลายเรื่องจนถึงปัจจุบัน
               
               
2.  การต่อโครงกรงตับเลี้ยงไก่ไข่  
  โครงกรงตับไก่ไข่ของเดิมมักมีปัญหา ในเรื่องความไม่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกภาคสนาม โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่รูปร่างเล็กเช่น นักศึกษาหญิง เพราะกรงตับสูงเกินไป ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน เมื่อมีการปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่และกรงตับใหม่  คุณทวีศักดิ์ สงเคราะห์ ได้ใช้ความรู้ด้านงานช่างของตน ออกแบบ และสร้างโครงกรงตับที่เหมาะสมกับการใช้งานของภาควิชาได้เป็นอย่างดี                 
             
3.  การรีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์และฉีดน้ำเชื้อผสมเทียมไก่แม่พันธุ์      ความรู้ในการรีดน้ำเชื้อนี้  ท่าน  ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ  เป็นผู้ถ่ายทอดให้   แต่คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  เป็นคนที่ช่างคิด ช่างดัดแปลง ได้คิดวิธีการ   รีดน้ำเชื้อไก่แบบของฟาร์มสัตวศาสตร์ ม.อ. ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าต้นแบบ    ซึ่งเรื่องนี้ ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ  และคุณสมเกียรติ  ทองรักษ์  ได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า   ฝีมือของคุณทวีศักดิ์ฯ  รีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์และฉีดน้ำเชื้อผสมเทียมไก่แม่พันธุ์ได้เยี่ยมจริง ๆ    
             
4.  การสร้างกรงดักแมว    เนื่องจากที่ฟาร์มงานปฏิบัติการสัตว์ปีกบางช่วงเวลามีแมวเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายแก่ฟาร์มสัตว์ปีกคือ แมวขโมยกินไก่ทดลอง ซึ่งเกิดบ่อย ๆ ครั้ง ทางฟาร์มสัตว์ปีกได้ให้หาวิธีกำจัดแมวออกจากฟาร์ม ซึ่งทำได้ยากเพราะแมวไม่มีเจ้าของ การจับก็จะได้รับบาดเจ็บ การฆ่าแมวก็ทำไม่ได้   คุณทวีศักดิ์ฯ จะต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ได้  ด้วยโจทย์คำถามที่ให้ไว้ โดย ท่าน ผศ.วรวิทย์ฯ ว่า  ทำอย่างไรก็ได้ที่สามารถจับแมวให้ได้     และแล้วในที่สุด คุณทวีศักด์ฯ  ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้จริง ๆ ด้วยการสร้างกรงดักแมว  ซึ่งใช้ได้ผลดี    กรงดักแมวนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วมหาวิทยาลัย  เพราะว่ากองอาคารสถานที่และหลายคณะได้มายืมไปใช้งาน  จนถึงปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติก็ยังใช้งานอยู่                                

                จากผลงานที่คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์   ที่ได้สร้างขึ้นนั้น   พบว่า  ผลงานหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น  ด้วยสาเหตุที่มาจากปัญหาทั้งสิ้น    ดั่งคำที่ว่า  ปัญหามี ปัญญาเกิด    และมีใคร ๆ หลาย ๆ คนขนานนาม คุณทวีศักดิ์ สงเคราะห์ ว่า นายช่าง ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์   และท่านผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ  ได้กล่าวถึงคุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  ว่า เป็น นายสารพัดช่าง และด้วยภาระงานที่หลากหลาย ที่คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  สามารถปฏิบัติงานได้หลายอย่าง  นอกเหนือจากกรอบภาระงานที่รับผิดชอบ เช่น งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า  ช่างประปา ช่างเชื่อม ระดับการใช้งานเบื้องต้นซึ่งเหมาะสมกับงานฟาร์มเป็นอย่างดี เป็นต้น  โดยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทั้งสิ้น ที่ได้ปฏิบัติงาน ก่อนมาปฏิบัติงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งมีเทคนิคประจำตัวคือ การจำ  การสังเกต  การคิด  และหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้                ต่อคำถามว่า อะไรที่ทำให้ท้อถอยหรือน้อยใจบ้างไหม?   คุณทวีศักดิ์ตอบว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์เรา  เมื่อมีงานหนักและเหนื่อยมาก ๆ  ในบางครั้ง ก็รู้สึกท้อถอยเหมือนกัน  แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

2.    สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ               
              
คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  ได้กล่าวให้ฟังว่า  งานทุกอย่างมีคุณค่า  และมีคุณค่าในระดับที่เขาสามารถคิด เห็น  ทำให้เกิดขึ้นได้    ด้วยอาศัยคติที่ว่า  ขยัน อดทน และเรียนรู้      และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทุกครั้ง   คือ การหารือ   ปรึกษา พูดคุย    แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน    
ด้วยความรู้สึกที่คุณทวีศักดิ์ฯ  ได้กล่าวว่า  ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานเช่นอย่างเพื่อนร่วมงานเสมอ  ไม่เคยแสดงอาการให้เห็นว่า เขาคือผู้บังคับบัญชา   สำหรับผู้บังคับบัญชาที่คุณทวีศักดิ์ฯ กล่าวถึง และเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณทวีศักดิ์ฯ มากที่สุด คือ  คุณศยาม  ขุนชำนาญ    ที่ปฏิบัติงานร่วมกันโดยไม่มีกำแพงกั้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  แต่อยู่กันแบบเพื่อนร่วมงาน 

3.  สิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิตเกษียณอายุราชการ               
              
คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์   ได้กล่าวว่า  ในชีวิตการทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติจนใกล้เกษียณอายุราชการ ไม่มีอะไรสุขใจไปกว่า การที่มีบุตรทั้ง 2 คน เติบโต มีงานทำ มีหลานเล็ก ๆ  3 คน  และที่มีความสุขมาก คือการไม่เป็นหนี้สิน   มีบ้าน 1 หลัง มีรถยนต์ 1 คัน และไม่มีโรคภัยร้ายแรง   ชีวิตเป็นสุข และภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก 
               

               นอกจากนี้ยังภูมิใจ ที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้ให้โอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศ (ปักกิ่ง)  ในช่วงวัยที่จะเกษียณอายุราชการ  และได้ฝากด้วยว่า โครงการนี้ประทับใจที่สุด เพราะทำให้ได้เดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกในชีวิต และเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่มาก ไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้น ได้ไปเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน (พระราชวังเก่าของจีน) กำแพงเมืองจีนและสนามกีฬาโอลิมปิก (สนามรังนก) เป็นต้น  และขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในครั้งนี้ 

4.  ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ               
                  
เมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีโครงการที่ชัดเจนว่า จะทำอะไร  แต่มีบุคคลภายนอกได้มาทาบทาม จ้างให้เป็น คนรีดน้ำเชื้อผสมเทียมไก่ชน   แต่คุณทวีศักดิ์ฯ ขอพิจารณาคิดดูก่อนว่า จะตอบตกลง หรือไม่    
 

5.  การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง               
                
คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์   ใช้เวลาออกกำลังกายในช่วงเช้า  ด้วยการปันจักรยาน   สำหรับโรคประจำตัวที่ป่วยขณะนี้  คือ อาการเจ็บหลัง   ที่มีสาเหตุมาจากการยกของหนัก และการทุ่มเทในการทำงานอยู่เสมอ
                

                ตลอดเวลาเกือบ 1 ชั่วโมงครึ่ง  บรรยากาศการสัมภาษณ์ทั่ว ๆ ไป   มีการบันทึก VDO บรรยากาศการสัมภาษณ์   ซึ่งสามารถดำเนินอย่างเป็นธรรมชาติ   และไม่ทำให้คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  รู้สึกอึดอัด  หรือเขินทีมงานสัมภาษณ์ แต่อย่างใด     ซึ่งส่วนนี้ประเมินจากการบอกเล่า ตอบข้อซักถาม  (ไม่เหมือนกับช่วงแรก ๆ ที่ค่อนข้างจะกลัวกล้องวีดีโอ)   ซึ่งคุณทวีศักดิ์ฯ  สามารถบอกเล่าเหตุการณ์ได้อย่างราบรื่น ด้วยภาษาปักษ์ใต้บ้านเรา  ที่ทำให้คุณทวีศักดิ์รู้สึกว่า  สื่อสารกันได้ง่ายและคล่องที่สุด  มีบ้างบางครั้ง ที่ทีมงานส่งเป็นภาษากลางไป  แต่คุณทวีศักดิ์  สามารถส่งภาษากลาง ๆ ผสมภาษาปักษ์ใต้ปะปนกันไป   ซึ่งทำให้บรรยากาศการพูดคุย ฮา กันตลอดการสัมภาษณ์        

ภาพการปฏิบัติงานของคุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์

และกับเพื่อนร่วมงาน

          

              สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณทวีศักดิ์  สงเคราะห์  ที่ได้มาบอกเล่าให้พวกเราได้ทราบกัน และขอนำบันทึกนี้ เผยแพร่ให้บุคคลรุ่นหลังได้รับทราบ และนำเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่อไป 

 ทีมสัมภาษณ์
1.  ผศ.วรวิทย์                        วณิชาภิชาติ
2.  นายสมเกียรติ                  ทองรักษ์
3.  นางมะลิ                           นิลสุวรรณ
4.  นางสาวศรีนรา               แมเร๊าะ 
บันทึกภาพและวีดีโอ
1.   นางสาวศรีนรา              แมเร๊าะ

 

สร้าง: 15 กันยายน 2553 22:45 แก้ไข: 16 กันยายน 2553 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เป็นนายสารพัดช่าง ฝีมือดีของคณะฯ ต้องขอชื่นชมค่ะ และมีบทสัมภาษณ์ของป้านึก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/17434

ได้ยินชื่อคุณทวีศักดิ์ สงเคราะห์เมื่อหลายปีที่แล้วจาก ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ที่ตามตัวช่วยไปแนะนำข้อมูลการเข้าสอบสัมภาษณ์ให้กับลูกชายของคุณทวีศักดิ อาจารย์บอกว่าพ่อเค้าเป็นลูกน้องของผม ทำงานดีมาก ทั้งขยันและเก่งสารพัดช่าง ได้อ่านบทสัมภาษณ์ทำให้เข้าใจสมกับที่อาจารย์ชื่นชม ลูกชายของคุณทวีศักดิ์ก็เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้น หน่วยงานต้นสังกัดชื่นชมให้ฟังอยู่เสมอ
Ico48
อ๋อง nr17 ป.โท 11 สัตวศาสตร์ [IP: 118.173.26.215]
17 กันยายน 2553 15:26
#60294

ผมไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณพี่ศักดิ์ เพราะติดประชุมของศูนย์ฯ พี่นพพรโทรมาบอกว่าจัดงานเลี้ยงเกษียณ 16/9/53 จากหัวใจจริงๆผมอยากเดินทางไปร่วมแสดงความรู้สึกทั้งยินดี ในแง่ที่พี่ศักดิ์ได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และรู้สึกเสียใจที่พี่ศักดิ์อาจต้องทิ้งความรู้สึกคุ้นชินในการทำงานตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คงจะเหงาบ้าง แต่ผมว่ามันก็เป็นวิถีทางที่ไม่อางเลี่ยงได้นะครับ

 สุดท้ายขอให้พี่ศักดิ์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ว่างๆอ๋องจะลงหาดใหญ่ไปเยี่ยมถึงบ้านจริงๆ

                                             รักและเคารพเสมอ

                                                     สุราบาล

  ทุก ๆ ปีจะเห็นพี่ทวีศักดิ์ช่วยงานเกษตรภาคใต้ ในฝ่ายศิลปการแสดงและวัฒนธรรมค่ะ พี่ทวีศักดิ์ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี  ปฏิบัติงานขยันขันแข็งค่ะ

  • ได้รู้จักพี่ทวีศักดิ์ สมัยพี่ประดิษฐ์ ยังคงมีชีวิติอยู่ เป็นพี่ที่มีน้ำใจและนิสัยดีมากๆคนหนึ่งค่ะ
Ico48
อนุศักดิ์ มิตรภักดี [IP: 58.181.157.122]
21 มิถุนายน 2554 14:35
#65995

ยินดีในความอบอุ่นที่หมู่คณะมีให้แก่พี่ทวีศักดิ์ครับ...

Ico48
TipSiam.com [IP: 110.77.148.75]
11 กรกฎาคม 2555 14:44
#78535

ขอบคุณครับสำหรับการแบ่งปัน บทสัมภาษณ์น่าสนใจอ่านเพลินดีครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.85.214.125
Message:  
Load Editor
   
Cancel or