นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เด็กหงส์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1499
ความเห็น: 0

การเดินทางไปราชการ(ภายในประเทศ)

เริ่มเดินทางไปด้วยกันดีกว่าค่ะ

       การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี แบ่งออกเป็นการเดินทางไปราชการในประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

      แต่ในที่นี้จะขอพูดถึงการเดินทางไปราชการภายในประเทศค่ะ

1.การจัดการเดินทางไปราชการจะมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ

  1.1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมยืมเงินทดรองจ่าย

  1.2 การจอง/ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินหรือการจัดการเดินทางโดย

รถยนต์

  1.3 การจองที่พัก

  1.4 การส่งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2.การขออนุมัติเดินทางและการยืมเงิน

  2.1 อธิการบดี ขออนุมัติเดินทางตามขั้นตอน 1-3

  2.2 รองอธิการบดี จะขออนุมัติเดินทางกับอธิการบดีโดยมีขั้นตอนดังนี้

     2.2.1 ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ จะใช้รูปแบบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการของกองคลัง หรือจะพิมพ์บันทึกข้อความขึ้นมาใหม่ก็ได้ถ้าใช้หนังสือขออนุมัติของกองคลังสามารถเข้าไปพิมพ์ได้ที่  http://dragon.eng.psu.ac.th/treasure

     2.2.2 ขอยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ (หากรองอธิการบดีท่านใดไม่ประสงค์จะยืมเงินก็ไม่ทำในส่วนนี้)

     2.2.3 เสนอหนังสือขออนุมัติเดินทางพร้อมสัญญายืมเงินให้ท่านอธิการบดีอนุมัติ

     2.2.4 เมื่ออธิการบดีอนุมัติแล้ว ส่งเอกสารไปดำเนินการต่อที่กองคลัง

     2.2.5 รับเงินยืมที่กองคลังพร้อมรับหนังสืออนุมัติการเดินทางกลับจากกองคลังด้วยเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

     2.2.6 ดำเนินการเบิกจ่าย

3.ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

  3.1 การlogin เข้าใช้งานระบบ http://dragon.eng.psu.ac.th/treasure

  3.2 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใบยืมทั่วไป(กรณีนี้จะใช้เมื่อพิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเอง)

     3.2.1 คลิกเมนู "ใบยืมทั่วไป"เพื่อเข้าสู่การบันทึกข้อมูลการยืมเงินทั่วไป

     3.2.2 ให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบหลังจากนั้นกดปุ่ม " ตกลง " เพื่อทำการบันทึกข้อมูล โดยหลังจากที่ท่านกดปุ่ม " ตกลง " เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านลงฐานข้อมูลพร้อมสร้างหน้าจอแบบฟอร์มสัญญายืมเงินให้อัตโนมัติ

     3.2.3 กดปุ่ม " print " เพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินได้ทันที

  3.3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขออนุมัติเดินทาง

     3.3.1 คลิกเมนู " ขออนุมัติเดินทาง " เพื่อเข้าสู่การบันทึกข้อมูลการขออนุมัติเดินทางพร้อมออกแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง โดยการเดินทางมี 2 กรณี คือ

              1. เดินทางไปคนเดียว

              2. เดินทางไปเป็นหมู่คณะ

              กรณีเดินทางไปคนเดียวให้คลิกเลือกขั้นตอนต่อไปทันที

             กรณีเดินทางไปเป็นหมู่คณะ

             1. คลิกเลือกหน่วยงาน

             2. กดปุ่มแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน

             3. คลิกเลือก

             4.คลิกขั้นตอน

             เมื่อคลิกขั้นตอนต่อไปจะปรากฎหน้าจอ โดยให้กรอกข้อมูลการเดินทางให้ครบถ้วน (ในช่องของจำนวนเงินไม่ต้องใส่ (,))ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น เมื่อกรอกข้อมุลครบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "ตกลง"โดยจะปรากฎแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง

             กรณีที่มีการขออนุมัติเดินทางพร้อมยืมเงิน จะต้องทำคือ

             1. คลิกเมนู "ดูข้อมูลปัจจุบัน" ซึ่งจะปรากฏข้อมูลการยืมเงินและการขออนุมัติเดินทาง

             2. สำหรับการขออนุมัติเดินทางพร้อมออกใบยืมนั้น จะต้อง คลิกไอคอน " พิมพ์สัญญายืมเงิน" เพื่อออกแบบฟอร์ม

            3. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

  3.4 ขั้นตอนการแสดงใบยืมทั่วไปที่ออกเช็คแล้ว ท่านสามารถเรียกดูรายกงานยืมเงินที่ทางกองคลังได้พิมพ์เช็คเรียบร้อยแล้ว โดยเช็คจากเมนู " แสดงรายการใบยืมทั่วไปที่ออกเช็คแล้ว"

  3.5 ขั้นตอนการแสดงใบขออนุมัติเดินทางที่ออกเช็คแล้ว  โดยเช็คจากเมนู " แสดงรายการขออนุมัติเดินทางที่ออกเช็คแล้ว"

  3.6 ขั้นตอนการแสดงใบขออนุมัติเดินทางที่ออกเช็คแล้ว คลิ๊กปุ่ม " การดูข้อมูลปัจจุบัน"

  3.7 ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลปลดหนี้

  หลังจากที่ท่านได้ทำเอกสารเพื่อขอชดใช้หนี้ สำหรับกรณียืมเงินทั่วไปหรือเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการสำหรับกรณีเดินทางไปราชการส่งไปยังกองคลังแล้วและถ้าท่านต้องการแจ้งกองคลังเพื่อให้รับทราบถึงเอกสารที่ท่านได้ส่งไปแล้วนั้น ท่านก็สามารถทำการแจ้งปลดหนี้ได้ คลิ๊กปุ่ม " เลือกแจ้งปลดหนี้ "  กรอกข้อมูลต่างๆลงไปในช่องให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม "ตกลง"เพื่อทำการบันทึกข้อมูล หมายเหตุท่านจะแจ้งปลดหนี้หรือไม่ก็ได้

  3.8 ดูผลการปลดหนี้ คลิ๊กปุ่ม "ดูผลการปลดหนี้" กรณีที่ท่านมีการยืมเงินและมีการชดใช้หนี้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้ามาเรียกดูข้อมูลรายการเงินยืมที่มีการชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้วได้

  3.9 ออกจากระบบ

           แค่นี้ผู้บริหารก็สามารถเดินทางไปราชการได้แล้วค่ะ...ไม่ยากใช่ไหมคะ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): เลขานุการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2554 16:53 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2554 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.78.121
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ