นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 564 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 522 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 863 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 984 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 842 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1238 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 2420 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 702 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1003 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 2753 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1331 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1238 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1432 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1239 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2123 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1029 0
ประเทศไทย 4.0 2223 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 746 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 784 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 631 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 865 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1192 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1094 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 995 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1014 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 1842 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1264 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1141 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1398 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1238 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 778 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1025 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 705 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1122 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 724 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 982 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1094 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1513 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1042 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1071 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1176 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2005 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1171 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3243 3
คือครูผู้ให้ 1844 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2309 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1777 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1702 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1916 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2181 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1559 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1322 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1334 1
ก่อนจะถูกลืม 1610 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 1984 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2481 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2257 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 2834 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 1890 1
ลาครู_NR32 4549 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5126 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2563 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3523 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 5751 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 6728 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2327 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2307 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2156 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2167 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 3774 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4035 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3155 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2584 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4216 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2241 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2163 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2290 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 1984 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2152 0
OLYMPE 1883 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4479 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2445 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2165 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2458 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2231 0
เพียง "โอกาส" 1950 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1823 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1735 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2047 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 3575 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2401 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2055 0
ทรงผมวันรับปริญญา 40438 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 10807 4
คำตอบคืออนาคต 1919 1
หัวใจของความเป็นครู 4090 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 2820 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6690 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2382 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3030 0