นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 741 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 690 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1083 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1196 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 1020 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1403 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 2909 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 841 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1148 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 3020 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1541 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1369 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1565 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1367 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2413 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1154 0
ประเทศไทย 4.0 2416 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 857 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 887 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 735 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 970 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1354 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1227 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1137 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1141 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 2003 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1372 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1259 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1619 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1447 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 850 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1090 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 767 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1240 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 812 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 1084 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1205 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1667 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1136 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1149 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1269 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2140 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1301 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3444 3
คือครูผู้ให้ 1975 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2488 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1848 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1786 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2018 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2287 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1645 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1388 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1416 1
ก่อนจะถูกลืม 1687 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 2073 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2594 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2368 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 2966 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 1996 1
ลาครู_NR32 4732 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5290 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2656 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3644 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 5922 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 6938 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2402 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2412 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2247 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2289 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 3895 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4148 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3274 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2692 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4352 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2318 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2246 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2395 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 2078 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2236 0
OLYMPE 1970 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4634 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2612 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2248 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2576 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2317 0
เพียง "โอกาส" 2006 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1892 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1802 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2142 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 3857 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2491 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2165 0
ทรงผมวันรับปริญญา 41157 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 11036 4
คำตอบคืออนาคต 2048 1
หัวใจของความเป็นครู 4300 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 2917 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6849 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2495 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3129 0