นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 1445
ความเห็น: 0

ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

         วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  หน่วยทะเบียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ  จัดโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ในภาคเช้า คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยาการในการเปิดโลกทัศน์แก่คณาจารย์ บุคลากร โดยแนะนำกระบวนการเรียนสอนแบบดิจิทัล (Education Platform)  เช่น การใช้ Application  สื่อที่มีอยู่ในระบบ Cloud เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ มีกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก เช่นเกมส์ คำถาม – คำตอบ ที่สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยมีการสร้างกิจกรรมเพิ่มทักษะ สมรรถนะ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้        ระหว่างการการบรรยาย วิทยากรสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการให้ใช้โทรศัพท์มือถือเข้าระบบ Application ตอบคำถาม เห็นการประมวลผลแสดงความเร็วและความถูกต้อง

ผู้ชนะ 2 ท่านผู้ใช้นามว่า  Bung Fat และ Jes wow

   

    ภาคบ่าย รับฟังตัวอย่างกระบวนการสอนแบบ Active Learning จาก ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ได้นำรายวิชา ชลธีวิทยา (530-220)  นำวิธีการแบบบูรณาการสอนกับการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นของแหล่งน้ำในแผ่นดิน โดยมีผู้แทนนักศึกษารายวิชาดังกล่าว มาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และผลของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง   

 

    นอกจากนี้ คณาจารย์รุ่นใหม่ 3 ท่าน ประกอบด้วย อ.ดร.เจษฎา โสภารัตน์ ภาควิชาธรณีศาสตร์  อ.ดร.ปิตุนาถ หนูเสน อ.ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำตัวอย่างรายวิชาที่นำกระบวนการสอนแบบ Active Learning มานำเสนอ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นการสร้างเสริมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมได้กระบวนการคิดนำไปปรับใช้ต่อไป

ดำเนินโครงการโดย หน่วยทะเบียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรราชาติ

----------------------------------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2560 16:18 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ