นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1113
ความเห็น: 0

มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET

    20-21 เมษายน 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนจากโครงการAsia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology (ALFABET) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 19 ประเทศ

โครงการ ALFABET เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรปและเอเชียโดยมี Czech University of Life Science Prague สาธารณรัฐเชค เป็นสถาบันหลัก มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557-กรกฎาคม 2561  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Union : EU) ภายใต้ทุน ERASMUS

    ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา  ผู้แทนคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมให้การต้อนรับ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
ผู้แทนคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนแล้วภายใต้โครงการ ALFABET แล้ว ได้มีการประชุมหารือความร่วมร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือของโครงการ ALFABET ในหัวข้อ “Future Cooperation” ในวันที่ 21 เมษายน 2560 และมีการเปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ระดับปริญญาตรี โท และเอก และ Post Doc. ด้วยเช่นกัน โดยมีผู้แทนจากคณะต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมนำเสนอแนะนำคณะฯ-หลักสูตรให้กับผู้แทนโครงการรับฟัง

ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากคณะต่างๆ 


ชมภาพทั้งอัลบัมได้ที่นี่


ข้อมูล : ศิริพร พรหมพัฒน์
                          ****************************
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 เมษายน 2560 16:25 แก้ไข: 27 เมษายน 2560 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ