นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1126
ความเห็น: 0

เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด

เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด

คณะทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เยี่ยมสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และสถานีวิจัยท่าเชียด เพื่อหาแนวทางพัฒนางานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ


ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 30 คน เดินทางจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปยังสถานัวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมชมสถานที่และหาแนวทางพัฒนางานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยมีคุณนิทัศน์ สองศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ให้ทราบ

โดยที่มีนี้ปลูกปาล์มน้ำมัน พันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ. 1” ได้ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีและมีผลผลิตสูงจำหน่ายแก่เกษตรกร ปลูกยางพารา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงาน และจำหน่ายน้ำยาง เลี้ยงแพะเพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ฝึกงานนักศึกษา  ในขณะเดียวกัน ได้สร้างภูมิทัศน์ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและวิจัยทางธรรมชาติด้านการเก็บรวบรวมพันธุกรรมผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้คณะฯ เดินทางชมฟาร์มแพะของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยมีคุณอภิชาติ หล่อเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการให้การต้อนรับและบรรยายการทำงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งชมแพะพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาคบ่ายเดินทางไปยัง สถานีวิจัยท่าเชียด อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระยะประมาณ 70 กิโลเมตร โดยมีคุณวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าสถานีวิจัยท่าเชียด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ. 1” ซึ่งกำลังทยอยให้ผลผลิต โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับความรู้จากท่าน ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญและนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ให้คำแนะนำ โดยจะมีการจัดการพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ ให้เกิดความคุ้มค่า สร้างมูลค่า เกิดประดยชน์ด้านการเรียนการสอน สนับสนุนการวิจัย และสร้างงานบริการวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์

เวลาประมาณ 16.30 น. เดินทางกลับ

ประสานงานและดำเนินการ งานการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ


หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 พฤษภาคม 2559 13:52 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2559 08:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Parisss'O, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ