นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 2184
ความเห็น: 0

Qอาสา ๒๕๕๓

โครงการอบรม  ๒๕๕๓..

ขอย้อนวันวาน ครั้งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ กับ โครงการฝึกอบรม Q อาสา ประจำปี ๒๕๕๓ ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. จัดในนามของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิภาค ภาคใต้ โดยมี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ

  Qอาสา มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

1. ถ้าทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (เกษตรกร) ที่คำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆ และทำการผลิตตามระบบ GAP แล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการผลิตที่ดีและปลอดภัย และสามารถตรวจประเมินตนเองได้ และร่วมกันผลักดันหาแนวทางให้ร่วมกันผลิตแบบกลุ่ม

2. ถ้าอยู่ในระบบกลุ่มอยู่แล้ว ก็สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษากลุ่ม หรือเป็นผู้ตรวจประเมินภายในและพัฒนาระบบบริหารกลุ่มให้เข้มแข็ง

3. ถ้าทำงานอยู่ในจุดรวบรวมหรือโรงคัดบรรจุ ก็สามารถคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นได้ ตลอดจนหาแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยและมีคุณภาพ

4. ถ้าทำงานในบทบาทของเจ้าหน้าส่งเสริม ก็สามารถให้คำปรึกษาแนวทางการผลิตตามระบบ GAP ที่ถูกต้อง แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรได้

5. สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน เพื่อสนับสนุนหน่วยรับรองได้

กิจกรรมประกอบไปด้วย ภาคบรรยาย - ทัศนศึกษาดูงานแปลงเกษตรที่ผ่านการรับรอง การทดสอบ และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

ย้อนภาพวันวาน

(ส่วนหนึ่งของ)ท่านวิทยากรให้ความรู้ความปลอดภัยด้านอาหาร

กิจกรรมกลุ่มรู้จักกันฉันพี่น้อง

 

ภาคบรรยาย-กิจกรรมกลุ่ม

ลงพื้นที่ดูของจริง "แปลงเกษตร" ที่ผ่านการรับรองQ พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจแปลง

**กว่าจะจบโครงการนี้..กลุ่มนี้จัดล่วงเลยข้ามปีมาถึงปีพ.ศ.๒๕๕๔ เนื่องจากระหว่างอบรม เจอภาวะการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เป็นที่มาของกลุ่มนี้ว่า**

Qอาสา รุ่นน้ำท่วม

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 September 2011 12:42 Modified: 22 January 2012 15:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ