นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2645
ความเห็น: 0

วิธีหาไฟล์ที่สร้างในวันที่ ที่เราต้องการค้นหา [C]

วิธีหาไฟล์ที่สร้างในวันที่ ที่เราต้องการค้นหา

ใน Linux หากต้องการหาไฟล์ที่ต้องการ ซึ่งสร้าง/แก้ไข ในวันที่เราต้องการ (ระบุวันที่)  ทำดังนี้

เช่น ต้องการหาไฟล์ ที่สร้างเมื่อวันที่ 17 Jan 2009

1 . สร้างไฟล์ แล้วกำหนดเป็นวันทีดังกล่าวด้วยคำสั่ง
     touch -am -t  200901170000 /tmp/jan17

2. สร้างไฟล์ แล้วกำหนดเป็นหลังวันทีดังกล่าว 1 วัน ด้วยคำสั่ง
     touch -am -t 200901180000 /tmp/jan18

3. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการค้นหา เพื่อหาไฟล์ที่มีการสร้าง หรือ เปลี่ยนแปลงใหม่กว่า Jan 17 แต่ไม่ใหม่กว่า Jan 18

   find /some/path -type f -newer /tmp/jan17 -a ! -newer /tmp/jan18

4. ถ้าต้องการหาไฟล์ที่ เก่ากว่าจำนวนวันที่กำหนด เช่น เก่ากว่า 90 วัน ใช้คำสั่งนี้

    touch -am -t $(day +"%Y%m%d00" -d "-90 day") /tmp/day90.txt

     find /some/path -type f  ! -newer /tmp/day90.txt

5. ถ้าต้องการลบ (โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง ถ้าต้องการลบ)

    find /some/path -type f  ! -newer /tmp/day90.txt -exec rm -rf {} \;

Sections: Miscellaneous
Tag: date  find  specific
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 23 July 2010 14:24 Modified: 31 August 2010 14:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น