นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5226
ความเห็น: 1

วิธีแจ้งเตือนการโอนเงินให้บุคลากรทาง E-Mail โดยใช้ MS Excel [C]

วิธีแจ้งเตือนการโอนเงินให้บุคลากรทาง E-Mail โดยใช้ MS Excel

มีโจทย์จากฝ่ายการเงินว่า "อยากให้มีการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีจาก E-Mail"
จึงได้ทำโครงการร่วมกับ คุณปรีดา นาคสวาสดิ์ และคุณพนิดา องค์ศิลปรัศมี ฝ่ายการเงิน แห่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง ...
- รับข้อมูลจากธนาคาร รูปแบบ Excel มี วันที่ ชื่อ เลขที่บัญชี และจำนวนเงินโอน
  จากนั้นฝ่ายการเงินก็มาใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดเงินที่โอนไป
- ส่วน ฝ่ายการเงิน มีข้อมูล ชื่อ และ เลขที่บัญชี ดังนั้น จึงต้องมีการเพิ่ม E-mail ของแต่ละคนลงไป
  ให้ตรงกับชื่อของบุคลากร

!*!*!* ใหม่ Version 3 มีเมนูให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น !*!*!*!
ระบบที่เขียนนี้ใช้ชื่อว่า Excel2Mail สามารถ Download ไปศึกษา/ใช้งาน ได้ที่นี่ (เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU)

จึงออกแบบการทำงานดังนี้
1. ให้ข้อมูลจากธนาคาร อยู่ใน Sheet "Data"

 


2. ให้ข้อมูลชื่อ เลขที่บัญชี และ E-Mail Address อยู่ใน Sheet "Account"

 

3. Sheet "Config" เก็บรูปแบบข้อความที่ส่งไปใน E-Mail ซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่าย

 วิธีใช้งาน
0. ก่อนใช้งาน ให้รวบรวม ชื่อ เลขที่บัญชี และ E-Mail Address ใส่ใน Sheet "Account"
    ปรับแต่งข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ เช่น E-Mail ของผู้ส่ง ใน Sheet "Config"
1. กรอกข้อมูลใน Sheet "Data"
2. ใน Toolbar "excel2mail" คลิก "Fill-in" เพื่อค้น E-Mail Address ของแต่ละเลขที่บัญชีมาใส่

 


3. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องการส่ง E-Mail คลิก "Send!"
   เมื่อส่งเรียบร้อย จะขึ้นข้อความว่า "ส่งครบหมดแล้ว"


เบื้องหลังการทำงานต่างๆ เขียนด้วยภาษา VBA ที่มีอยู่แล้วใน Microsoft Office (การเข้าดูโค๊ดกด Alt-F11)

ขั้นตอนการทำงาน (VBA Script ทั้งหมดอยู่ใน Modules1)
1. เมื่อใส่ข้อมูลจากธนาคารลงใน Sheet "Data" จึงนำข้อมูล เลขที่บัญชี ไปค้นข้อมูลใน Sheet "Account"
   เพื่อได้ E-Mail Address และชื่อจริง ที่ตรงกับเลขที่บัญชีดังกล่าว มาใส่ใน Sheet "Data"
   ทำเช่นนี้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจส่ง E-Mail จริง
   (ใช้ Sub lookup() ซึ่งเรียกใช้ Function Find_Range() ในการค้นหาข้อมูล)

2. ส่งข้อมูลไปทาง E-Mail ในรูปแบบ และข้อความที่กำหนดใน Sheet "Config"
   (ใช้ Sub do_sendmail() ซึ่งเรียกใช้ Sub sendmail() ซึ่งทำหน้าที่เรียกใช้ CDO Object
    ในการส่ง E-Mail โดยตรงจาก Excel โดยไม่ต้องใช้ Mail Client อย่าง MS Outlook)

เทคนิคบางประการ เกี่ยวกับการเขียน VBA Script
- วิธีเรียกข้อมูลจาก Sheet เช่น Sheet "Data"

  dim data as Worksheet
  set  data = Sheet("Data")

- ดึงข้อมูลใน Cell "B7"

  data.Cells(7,2)

- เมื่อต้องการส่งค่า จำนวนเงิน 1450.25 ให้อยู่ในรูปแบบ 1,450.25

  Format( data.Cells(i, 4) , "#,##0.00" )

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ต้นแบบ sendmail ที่ใช้ CDO :
  http://www.paulsadowski.com/wsh/cdo.htm
- MSDN CDO Reference
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms526914%28v=EXCHG.10%29.aspx
- ต้นแบบ Find_Range :
  http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=27240
 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): e-mail  excel  vba
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 มิถุนายน 2553 22:07 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2553 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pom.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พอดี วจก. กำลังจะ implement ระบบ SCB Business Net    หากจะให้ scb ส่งอีเมลให้จะมีค่าใช้จ่าย  และไม่สามารถบอกประเภทของเงินที่โอนได้  ผมน่าจะได้ใช้วิธีนี้แน่ ๆ

thank you very much.

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น