นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3306
ความเห็น: 1

จดหมายที่ถูกดักเอาไว้ จะมีข้อความ {Spam not delivered} นำหน้า [C]

จดหมายที่ถูกดักเอาไว้ จะมีข้อความ {Spam not delivered} นำหน้า

นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ระบบ PSU E-Mail Service มีการปรับปรุงบริการ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยหากท่านพบ E-Mail ที่มีหัวข้อ (Subject)  ขึ้นต้นด้วย

{Spam not delivered}

และส่งมาจาก

"invisible@psuac.th" <invisible@psu.ac.th>

ที่มีเนื้อความในทำนองนี้

ระบบ PSU E-Mail Service ได้ตรวจพบจดหมายที่เข้าข่ายจดหมายขยะส่งถึงท่าน
  From: xxxxxxx@gmail.com
  Subject: ทดสอบส่งจดหมายชยะ
  Date: Mon Apr 19 16:36:43 2010
ซึ่งถูกดักเอาไว้เป็นเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ Mon Apr 19 16:36:43 2010

Our UCE (spam) detectors have been triggered by a message you received:-
  From:
xxxxxxx@gmail.com
  Subject: ทดสอบส่งจดหมายชยะ
  Date: Mon Apr 19 16:36:43 2010
Qurantined messages are stored only 7 day from Mon Apr 19 16:36:43 2010

หากต้องการจดหมายฉบับนี้ คืนกรุณา Reply จดหมายฉบับนี้
ผู้ดูแลระบบต้องการข้อมูลต่อไปนี้
  Qurantine:  20100419/spam/68C65878003.B4728

To release messages from qurantine, please reply this message directly.
Your system administrators will need the following information:
  Qurantine:  20100419/spam/68C65878003.B4728
 
--

PSU E-Mail Service
Tel: 074-28-2121, 074-28-2078

Prince of Songkla University
www.psu.ac.th

 

หากท่านต้องการเรียกจดหมายฉบับนี้คืน (ภายใน 7 วันย้อนหลัง) กรุณา Reply จดหมายฉบับนี้ เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับแล้ว จะดำเนินการกู้คืนให้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): e-mail  psu  spam
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 เมษายน 2553 16:41 แก้ไข: 20 เมษายน 2553 08:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รับทราบครับ
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น