นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1714
ความเห็น: 3

พัฒนาตนเอง พัฒนาระบบงาน พัฒนาผู้รับบริการ

สร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเองตลอดเวลา โดยอาจจะเรียนรู้จากผู้รับบริการ

สัปดาห์นี้ได้พูดคุยกับน้องๆที่ทำหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ ของฝ่ายบริการวิชาการ พี่ขอแนะนำการพัฒนางานประสานงานบริการวิชาการ ดังนี้ค่ะ

1. พัฒนาตนเอง  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และให้มีคุณภาพในการทำงาน ทำผิดน้อยลง ทำงานได้ตามแผนงาน การทำงานโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม มีจิตบริการ  สนุกกับการทำงาน  สร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเองตลอดเวลา โดยอาจจะเรียนรู้จากผู้รับบริการ เช่น เมื่อมีคำถามจากผู้รับบริการซึ่งจะมีทั้งคำถามที่เราตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้าง และก็ต้องไปหาคำตอบมาให้ เราอาจจะบันทึกไว้เพื่อให้เราเก็บไว้ตอบคราวหน้าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น

2. พัฒนาระบบงาน  สร้างระบบงานให้มีความสะดวกและคล่องตัว ให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งเอื้อให้ผู้รับบริการเข้าถึงขั้นตอน ข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ลดความผิดพลาดและลดเวลาของการประสานงานลงไปได้  ต้องพยายามเพิ่มการสื่อสารให้มากขึ้น และต้องหาวิธีหรือช่องทางในการสื่อสารที่ผู้รับบริการสะดวก ซึ่งในปัจจุบันก็มีช่องทางมากมาย เช่น email  e-doc  MMS Blog และอื่นๆ

3. พัฒนาผู้รับบริการ  เราทำงานในเชิงรุกเพื่อให้ผู้รับบริการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น ในงานบริการวิชาการเนื่องจากการจ้างงานจะเป็นลักษณะโครงการ ดังนั้นมักจะพบเสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่โครงการบ่อย และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใหม่ไม่เข้าใจหลักการและขั้นตอน ดังนั้นเราต้องหาวิธีในการเข้าถึงผู้รับบริการและเดินหน้าเข้าให้ความรู้และข้อเสนอแนะกับผู้รับบริการ ก่อนที่ผู้รับบริการจะมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติงาน การทำงานลักษณะนี้จะเป็นการทำงานในเชิงรุกหรือเชิงป้องกัน ดังนั้น จะเป็นการลดเวลา (และความปวดหัว) ในการจัดการเมื่อมีการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนได้

ฝากน้องๆเก็บไปลองปฏิบัติดูนะคะ
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายบริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 14:36 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2550 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • รบกวนอาจารย์ไปเชียร์อาจารย์สมชายให้เขียนบันทึกด้วยค่ะ
  • บอกว่าจากสาวเชียร์ Blog
คงต้องปรับกระบวนทัศน์ (paradigm) และมโนทัศน์ (conceptual) ด้วยนะครับ ดูเหมือนผู้ที่ทำงานจะมีแนวคิดว่า ปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกหน่วยไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงาน ไม่แสวงหาทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา ยึดแต่กฎระเบียบที่ประกาศใช้ ไม่รู้จักการมองแบบองค์รวม (holistic)

...ถ้างั้นขอเริ่มจากพัฒนาตนเองก่อนนะค่ะ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.51.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ